Dr n. med. Anna Bernaczyk

Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, dyplom – 2003 rok.

W roku 2009 obroniła pracę doktorską pt.: „Ocena wpływu leczenia preparatem aprotyniny na przyzębie pacjentów z  przewlekłym zapaleniem przyzębia ”, uzyskując tym samym stopień doktora nauk medycznych. W roku 2010 uzyskała specjalizację z protetyki stomatologicznej. Po ukończeniu studiów swą wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach krajowych i zagranicznych. Odbywała praktyki zagraniczne, głównie w Niemczech i USA. Jest  członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego ,Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz  Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej działającej w strukturach Międzynarodowej Federacji IFED.  W praktyce zajmuję się głównie leczeniem endodontycznym, odbudową estetyczną zębów metodami bezpośrednimi oraz leczeniem protetycznym  i implantoprotetycznym. Jest też współautorem podręcznika „Endodoncja krok po kroku”.