Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontolgii z wyróżnieniem, w 1996 roku obroniła pracę doktorską pt. „Zachowanie się niektórych testów odpornościowych w przebiegu zapalenia przyzębia”, zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną pt. „Ocena wybranych technik regeneracyjnych stosowanych w leczeniu zapaleń przyzębia”. W 2013 roku uzyskała tytuł profesora. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, utworzonym w 2005 roku.

Po studiach wiedzę zdobywała na licznych stażach i szkoleniach głównie za granicą. Jest autorką ponad 160 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była dziesięciokrotnie nagradzana przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, za którą autorzy otrzymali nagrodę dydaktyczną Ministra Zdrowia i współautorem książek „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”  oraz „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”. Trzykrotnie była nagradzana prestiżową nagrodą „Tytani implantologii”. Od lat prowadzi kursy i wykłady w Polsce i za granicą, a od 2010 roku jest międzynarodowym wykładowcą European Federation of Periodontology. Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: „Magazyn Stomatologiczny”, „e – Dentico” i „Stomatologia Estetyczna”.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, OSIS i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów.