Chirurgiczne leczenie zapaleń przyzębia

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań – zapraszamy do kontaktu z Panią Dorotą Łapińską pod numerem tel. 531 460  475 lub sekretariat@simitu.eu

 

Reparacja i regeneracja przyzębia.

Dwudniowy kurs praktyczny z ćwiczeniami na materiale zwierzęcym.

Prowadzący:  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Dorota Pietruska

 

Chirurgiczne leczenie zapaleń przyzębia we współczesnym rozumieniu obejmuje procedury reparacyjne i regeneracyjne wykonywane zgodnie z zasadami chirurgii minimalnie inwazyjnej skoncentrowanej nie tylko na leczeniu choroby per se ale i optymalizacji estetyki tkanek miękkich. Mimo, że wprowadzenie różnorodnych procedur chirurgicznych otworzyło nowe perspektywy w leczeniu zapaleń przyzębia, to jego skuteczność i przewidywalność zależy od analizy indywidualnego statusu klinicznego pacjenta, prawidłowej kwalifikacji do poszczególnych zabiegów i przygotowania z zakresu mikrochirurgii.

Celem kursu będzie przedstawienie aktualnej wiedzy na temat:

  1. Przygotowania pacjenta do leczenia chirurgicznego, określenia wskazań i przeciwwskazań do poszczególnych procedur
  2. Biologii gojenia tkanek przyzębia
  3. Metodyki poszczególnych periodontologicznych zabiegów chirurgicznych: reparacyjnych, regeneracyjnych, z resekcją części zęba (radektomia, hemisekcja)
  4. Sposobu prowadzenia cięć, preparacji i repozycji płatów zgodnie z zasadami chirurgii minimalnie inwazyjnej
  5. Biomateriałów
  6. Rodzajów szwów, nici chirurgicznych oraz narzędzi.

Kurs obejmuje zajęcia praktyczne na zwierzętach oraz demonstrację regeneracji tkanek przyzębia z udziałem pacjenta.

Uwaga: zakres procedur wykonywanych w czasie części praktycznej może ulec zmianie w zależności od dostępności pacjentów kwalifikujących się do określonych procedur oraz stopnia zaawansowania grupy uczestniczącej w szkoleniu.

 

Miejsce:

Praktyka Małgorzaty i Jana Pietruskich
ul. Waszyngtona 1/34
BIAŁYSTOK

Cena:
3960 zł – wczesna rejestracja do 30 dni przed kursem lub 4460 zł – późna rejestracja.

W cenie kursu materiały oraz przerwy kawowe i lunche.

Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za wybrany kurs, tylko wpłata gwarantuje miejsce na kursie. O cenie oraz dostępności miejsc decyduje data dokonania wpłaty.
Prosimy pamiętać, że dzień zapłaty, a nie dzień rejestracji w systemie, decyduje o należnych zniżkach.

Kurs zgłoszony do Izby Lekarskiej – zostaną za niego naliczone punkty edukacyjne.

Liczba punktów: 14

Kurs odbywa się w kameralnych max. 10 osobowych grupach.

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.  

Faktury wystawiane są automatycznie po dokonaniu płatności on-line.

 

Kurs realizowany we współpracy z Pracownią Pozytywnych Zmian.

Informacje organizacyjne: Pracownia Pozytywnych Zmian, +48 793 199 770,

szkolenia@pracowniapz.pl