Odbudowy protetyczne na implantach. Kurs 2

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań – zapraszamy do kontaktu z Panią Dorotą Łapińską pod numerem tel. 531 460 475 lub sekretariat@simitu.eu

 

Warsztaty praktyczne z ćwiczeniami.

Prowadzący:  Prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski

 

 

Odbudowy protetyczne na implantach. Kurs 2.

Kurs dla lekarzy mających już pewne doświadczenie w pracy z pacjentami implantologicznymi. Oprócz przypomnienia podstawowych zasad leczenia implantoprotetycznego tematyka kursu ogniskuje się na niebezpieczeństwach związanych z leczeniem protetycznym pacjentów implantologicznych, zarówno biologicznych jak i biomechanicznych oraz sposobach ich uniknięcia. Wiąże się to koniecznością dogłębnego zrozumienia biologii tkanek wokół implantów oraz możliwości i ograniczeń dostępnej współczesnej stomatologii technologii zarówno w pracy klinicznej jak i laboratoryjnej. Na kursie przestawione zostaną również sposoby wykorzystania dostępnej  technologii prowadzące do skrócenia czasu spędzanego przez lekarza przy fotelu dentystycznym i większej przewidywalności efektów leczenia protetycznego.

Tematyka kursu:

 1. Co już wiemy o implantoprotetyce.
 2. Powikłania, niepowodzenia. Czego należy się obawiać, co się zdarza, co jest opisywane.
 3. Cementowanie prac na implantach. Problemy, cementitis, dlaczego jednak warto cementować i jak uniknąć niebezpieczeństwa z tym związanego.
 4. Klasyfikacje pomagające w diagnostyce preprotetycznej dotyczące atrofii szczęki i żuchwy oraz zaburzeń estetycznych.
 5. Aspekty decyzji o chirurgicznej lub protetycznej rekonstrukcji „różowej estetyki”. Standardy postępowania wg. Atlanta Team.
 6. Protetyczna rekonstrukcja „różowej estetyki” z akrylu lub ceramiki.
 7. Pełna rehabilitacja narządu żucia w oparciu o implanty. Prace stałe cementowane, przykręcane, hybrydowe.
 8. Prace ruchome wsparte na łącznikach Locator™. Prosta i łatwa i tania alternatywa. Procedury kliniczne
 9. Prace ruchome na koronach podwójnych. Wymagająca i droga alternatywa. Czternastoletnie obserwacje kliniczne i wybór optymalnej technologii wykonania koron podwójnych. Procedury  kliniczne.
 10. Łączniki indywidualne Atlantis™ wykonywane w technologii CAD/CAM. Możliwości technologii.
 11. Przygotowanie wax up’u do cyfrowego projektowania łączników. Projektowanie. Przewidywalność zachowania się zaprojektowanego wirtualnie kształtu wewnątrzustnie.
 12. Wykorzystanie możliwości wykonania duplikatów łączników indywidualnych – bezpieczny protokół postępowania prowadzący do oszczędności czasu i minimalizacji ryzyka niedokładności wycisku dzięki nowej, autorskiej metodzie wyciskowej z poziomu łączników.
 13. Okluzja u pacjentów rehabilitowanych implantoprotetycznie. Stabilność. Rejestracja zwarcia przy wykonywaniu rekonstrukcji, znalezienie prawidłowej relacji centralnej i okluzji centralnej. Kontrola stabilności okluzji na wizytach kontrolnych.
 14. Wykorzystanie implantologii w leczeniu ortodontycznym i vice versa – ortodoncja preimplantologiczna.
 15. Klucze dynamometryczne.
 16. Ocena ryzyka leczenia implantoprotetycznego wg Koisa i Suliborskiej.
 17. Demonstracja zastosowania autorskiej metody wyciskowej z poziomu łączników u pacjenta. Demonstracja pracy on-line przy projektowaniu i modyfikowaniu cyfrowego modelu łączników  indywidualnych Atlatnis™.
 18. Zajęcia praktyczne: wycisk z poziomu implantu, montaż łączników indywidualnych wycisk z poziomu łączników indywidualnych. Wykonanie uzupełnienia tymczasowego na łącznikach indywidualnych.

Miejsce:

Praktyka Małgorzaty i Jana Pietruskich
ul. Waszyngtona 1/34
BIAŁYSTOK

 

Cena:
4650 zł wczesna rejestracja do 30 dni przed kursem lub 5150 zł późna rejestracja.

W cenie kursu materiały oraz przerwy kawowe i lunche.

Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za wybrany kurs, tylko wpłata gwarantuje miejsce na kursie. O cenie oraz dostępności miejsc decyduje data dokonania wpłaty.
Prosimy pamiętać, że dzień zapłaty, a nie dzień rejestracji w systemie, decyduje o należnych zniżkach.

Kurs zgłoszony do Izby Lekarskiej – zostaną za niego naliczone punkty edukacyjne.

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.  

Faktury wystawiane są automatycznie po dokonaniu płatności on-line.

 

Kurs realizowany we współpracy z Pracownią Pozytywnych Zmian.

Informacje organizacyjne: Pracownia Pozytywnych Zmian, +48 793 199 770,

szkolenia@pracowniapz.pl