Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań – zapraszamy do kontaktu z Panią Dorotą Łapińską pod numerem tel. 531 460 475 lub sekretariat@simitu.eu

 

Dwudniowy kurs praktyczny przeznaczony jest zarówno dla lekarzy wszystkich specjalności jak i techników dentystycznych.

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski

 

 

Dwudniowy kurs praktyczny przeznaczony jest zarówno dla lekarzy wszystkich specjalności jak i techników dentystycznych. Jego celem jest poznanie zasad i mechanizmów pozwalających przeprowadzić diagnostykę, planowanie oraz leczenie w oparciu o analizę funkcjonalno-estetyczną, a także zaznajomienie się z koncepcję okluzji funkcjonalnej zgodnie z filozofią Koisa i Dawsona. W terapii stomatologicznej nie da się rozdzielić funkcji od estetyki, dlatego uczestnicy kursu poznają zasady postępowania z pacjentem krok po kroku, od diagnostyki i planowania do wykonania rekonstrukcji z uwzględnieniem zależności łączących oba w/w obszary stomatologii. Uczestnicy kursu zapoznają się z pojęciami: akceptowalnej funkcji, zawężonego modelu przywodzenia żuchwy, dysfunkcji, parafunkcji oraz zaburzeń neurologicznych, z metodami diagnostycznymi i instrumentarium pozwalającym zakwalifikować pacjentów do jednej z powyższych grup oraz z powtarzalnymi metodami pozwalającymi prowadzić leczenie o przewidywalnych rezultatach, zarówno w aspekcie klasycznych rekonstrukcji, implantoprotetyki jak i ortodoncji. Dodatkowym aspektem wynikającym z przedstawionej na kursie filozofii postępowania jest nowy, klarowny sposób komunikacji między lekarzem i technikiem znacznie skracający proces wykonywania rekonstrukcji protetycznych.

Program kursu

 1. Definicje okluzji i pojęć z nią związanych. Pojęcie okluzji funkcjonalnej. Ocena ryzyka w oparciu o diagnostykę okluzyjno-funkcjonalną.
 2. Maksymalne zaguzkowanie, okluzja centralna, relacja centralna i zaadaptowana pozycja centryczna, okluzja wielostronnie chroniona, płaszczyzna zwarciowa – zależności.
 3. Koncepcja 3xP: ortopedyczna pozycja żuchwy, położenie żuchwy w okluzji centralnej, prowadzenie.
 4. Diagnostyka, planowanie i rokowanie w oparciu o 5 stanów funkcjonalnych: akceptowalna funkcja, zawężony model przywodzenia żuchwy, dysfunkcja, parafunkcja, zaburzenia neurologiczne.
 5. Obszar relacji centralnej – jakie ma znaczenie, jak go znaleźć i użyć.
 6. Deprogramatory – rodzaje, wady i zalety.
 7. Zarys anatomii w aspekcie funkcji narządu żucia.
 8. Adaptacja narządu żucia – możliwości i granice.
 9. Utrata tkanek zębów – kiedy jest patologią i wymaga terapii, potencjalne przyczyny.
 10. Bruksizm
 11. Anamneza – pierwszy krok w diagnostyce funkcjonalnej, interpretacja ankiet.
 12. Patolgie SSŻ (TMD – Temporomandibular Disorders)
 13. Nadmierna ruchomość zębów – przyczyny, leczenie.
 14. Jak klinicznie ocenić stan SSŻ.
 15. Metody rozwiązania problemu jakim jest zawężony model przywodzenia żuchwy.
 16. Zmiana pionowego wymiaru zwarcia – mity i fakty.
 17. Zaburzenia funkcjonalne u pacjentów z wadami gnatycznymi.
 18. Rejestrowalne parametry okluzyjne.
 19. Instrumenty stosowane w diagnostyce okluzyjnej i ich realna wartość w praktyce klinicznej.
 20. Łuki twarzowe – jakie, co dają, i czy ich stosowanie przynosi wymierną poprawę jakości pracy.
 21. Jak wykorzystać artykulator, aby przenieść do laboratorium maksymalnie dużo informacji diagnostycznych.
 22. Płaszczyzny referencyjne i ich przydatność w diagnostyce funkcjonalno-estetycznej.
 23. Pozycja zębów w stosunku do twarzy w rzucie na płaszczyznę czołową i horyzontalną.
 24. Fotografia – niebędne narzędzie diagnostyczne.
 25. Analiza estetyki twarzy. Obowiązujące kanony estetyki stomatologicznej. Płaszczyzna estetyczna, ekspozycja zębów.
 26. Wykorzystanie płaszczyzny horyzontalnej jako podstawowej płaszczyzny referencyjnej przy analizie funkcjonalnej –Analizator zębowo-twarzowy Koisa DFA.
 27. Regulowana platforma Koisa jako narzędzie służące do diagnostyki i planowania rehabilitacji funkcjonalno-estetycznej narządu żucia oraz instrument umożliwiający przepływ informacji między kliniką i laboratorium. Przygotowanie wzorników.
 28. Deprogramacja – kiedy i po co.
 29. Rejestracja zwarcia – przed i po deprogramacji, materiały. Jak zaartykulować modele w artykulatorze.
 30. Co pozwala przewidzieć czy istniejące warunki okluzyjne zapewnią sprawne funkcjonowanie narządu żucia.
 31. Equilibration – korekta zwarcia i zasady jej wykonania. Instrumenty kliniczne. Możliwości i ograniczenia. Uproszczony schemat okluzji (Simplified Occlusal Scheme). Kalkowanie dwufazowe.
 32. Diagnostyka preortodontyczna. Najczęstsze powikłania leczenia ortodontycznego prowadzonego z pominięciem analizy funkcjonalnej – nawroty wady, niestabilna okluzja, starcie zębów, objawy stawowe oraz uszkodzenia przyzębia.
 33. Planowanie rehabilitacji narządu żucia w oparciu o funkcjonalno-estetyczną analizę okluzyjną.
 34. Racjonalność stosowania prowadzenia kłowego.
 35. Szyna relaksacyjna–zasady wykonawstwa.
 36. Zastosowanie przedstawionej na kursie filozofii postępowania na przykładzie przypadków klinicznych.
 37. Zajęcia praktyczne:
 • Deprogramacja
 • Rejestracja zwarcia z użyciem DFA
 • Analiza modeli po deprogramacji, diagnostyka
 • Planowanie terapii w oparciu o DFA i ruchomą platformę Koisa
 • Korekta zwarcia w artykulatorze
 • Equlibration – korekta zwarcia w jamie ustnej

Uwaga: zakres procedur wykonywanych w czasie części praktycznej może ulec zmianie w zależności od dostępności pacjentów kwalifikujących się do określonych procedur oraz stopnia zaawansowania grupy uczestniczącej w szkoleniu.

 

Miejsce:

Praktyka Małgorzaty i Jana Pietruskich
ul. Waszyngtona 1/34
BIAŁYSTOK

 

Cena:
4650 zł wczesna rejestracja do 30 dni przed kursem lub 5150 zł późna rejestracja.

W cenie kursu materiały oraz przerwy kawowe i lunche.

Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za wybrany kurs, tylko wpłata gwarantuje miejsce na kursie. O cenie oraz dostępności miejsc decyduje data dokonania wpłaty.
Prosimy pamiętać, że dzień zapłaty, a nie dzień rejestracji w systemie, decyduje o należnych zniżkach.

Kurs zgłoszony do Izby Lekarskiej – zostaną za niego naliczone punkty edukacyjne.

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.  

Faktury wystawiane są automatycznie po dokonaniu płatności on-line.

 

Kurs realizowany we współpracy z Pracownią Pozytywnych Zmian.

Informacje organizacyjne: Pracownia Pozytywnych Zmian, +48 793 199 770, 

szkolenia@pracowniapz.pl