Wykłady

Lista najbliższych wykładów.

2018

23. 02. 2018. Dentslpy Club, Szczecin. Łącznik indywidualny – coś więcej niż podbudowa korony cementowanej. J Pietruski 

11. 03. 2018. Synovial TMJ Conference. Warszawa. Relacja Centralna – św. Gral czy codzienność? Diagnostyka funkcjonalna w wielospecjalistycznym leczeniu stomatologicznym. J. Pietruski

24. 03 2018. Wielospecjalistyczna diagnostyka i planowanie leczenia stomatologicznego z elementami okluzji funkcjonalnej i periodontologii. Toruń. Planowanie przez pryzmat estetyki i funkcji. Etiologia i symptomatologia zmian w przyzębiu. Schematy postępowania terapeutycznego u pacjentów z chorobami przyzębia. M. Pietruska, J. Pietruski

21. 04. 2018. Kwintesencja, VIII Forum Praktyków, Kraków. Diagnostyka estetyki twarzy jako istotny element planowania leczenia: możliwości i ograniczenia zmiany estetyki uzębienia i okolicznych tkanek miękkich. M. Pietruska, J. Pietruski

30. 09. 2018. FACE meeting. Predictable Outcomes in Orthodontics. Wiedeń. Individualized and streamlined process for long term functional and esthetic success in mulitidisciplinary treatment. J Pietruski

 

2017

25. 02. 2017. Akademia Chirurgii Jamy Ustnej Wrocław. Szkolenie – etiologia i leczenie chorób przyzębia, zabiegi korekcyjne. M. Pietruska

9. 03. 2017. Sesja specjalna Wydawnictwa Kwintesnecja. Krakdent. Kraków. Podstawy regeneracyjnej chirurgii przyzębia. M. Pietruska

11. 03. 2017. Dentsply Club Gdańsk. Zachowanie kości brzeżnej i estetyka tkanek miękkich w implantacji skośnych wyrostków. M. Pietruska. 

7. 04. 2017. X Konferencja Endodontyczna i kurs Realna Stomatologia. Szczecin.  Diagnostyka i schematy postepowania terapeutycznego u pacjentów z chorobami przyzębia. M. Pietruska. 

8. 04. 2017.  Dentsply Club, Wrocław.  Cyfryzacja w implantoprotetyce: proj­ekt, prowizorium, łącznik, rekonstrukcja­. J. Pietruski.

20. 04 2017.  Kwintesencja, VII Forum Praktyków, Kraków. Seminarium: Zapalenia przyzębia: metodyka minimalnie inwazyjnych chirurgicznych zabiegów reparacyjnych, regeneracyjnych i z resekcją części zęba. M. Pietruska. 

21. 04 2017.  Kwintesencja, VII Forum Praktyków, Kraków. Wykład: Diagnostyka preortodontyczna – częste powikłania przy niedostatku analizy funkcjonalnej: nawroty wady – niestabilana okluzja – starcie zębów – uszkodzenia przyzębia. M. Pietruska, J. Pietruski.

22. 04. 2017. East European Congress of Dental Implantation. Lwów. The role of prosthetic restoration/soft tissues interface in long term treatment stability. M. Pietruska, J. Pietruski. 

11. 05. 2017. Women’s Dentsply Sirona Implants Club. Poznań. Diabeł tkwi w szczegółach – precyzja w implantologii. M. Pietruska.

26. 05. 2017. I Kongres Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. Iława. Rola Higienistki w Interdyscyplarnym Leczeniu Kompleksowych przypadków. M. Pietruska, J. Pietruski.

24. 06. 2017. The World Summit Tour Dentsply. Nicea. Individualized and Streamlined Processes for Esthetic Success. J. Pietruski. 

29. 09. 2017. Dentslpy Club Szczecin. Zachowanie kości brzeżnej i estetka tkanek miękiich w implantacji skośnych wyrostków. M. Pietruska

6-8. 10. 2017. IX Podkarpacka Konferencja Naukowo -Szkoleniowa Lekarzy Dentystów. I Międzynarodowa Konferencja Polsko- Słowacka. Rzeszów. Etiologia i diagnostyka chorób przyzębia; Podstawowe elementy diagnostyki funkcjonalnej; Patologie wewnątrzstawowe a zaburzenia okluzyjne. Osiągnięcie stabilizacji jako warunku rozpoczęcia ostatniego etapu leczenia; Symptomatologia zmian w przyzębiu; Prowadzenie leczenia w stabilnym zwarciu i ortopedycznej pozycji stawowej;Schematy postepowania terapeutycznego u pacjentów z chorobami przyzębia – wykłady M. Pietruska, J. Pietruski.

Zapobieganie deformacjom wyrostka po ekstrakcji zęba; Staw skroniowo-żuchwowy jako wykładnia stabilności narządu żucia – seminaria M. Pietruska, J. Pietruski.

21. 10. 2017. Dentslpy Sirona Implants Kongres, Warszawa. Alternatywne procedury w leczeniu skomplikowanych przypadków implantoprotetycznych. M. Pietruska. 

15. 11. 2017. BIT’s 4th Annual World Cogress of Oral & Dental Medicine – 2017. Singapur. The role of prosthetic restoration/soft tissues interface in long term treatment stability.  J. Pietruski.

 

2016

7. 03. 2016. PTS Lublin. Powikłania wynikające z leczenia protetycznego. M. Pietruska. 

12. 03. 2016. Dentsply Club, Sopot.  Cyfryzacja w implantoprotetyce: proj­ekt, prowizorium, łącznik, rekonstrukcja­. J. Pietruski.

22. 04. 2016. Kwintesencja, VI Forum Praktyków, Kraków. Furkacje: kiedy leczenie ma sens. Wykład. Zasady prowadzenia zabiegów minimalnie inwazyjnej chirurgii periodontologicznej. Seminarium. M. Pietruska 

07. 05. 2016. Dentsply Club, Warszawa.  Cyfryzacja w implantoprotetyce: proj­ekt, prowizorium, łącznik, rekonstrukcja­. J. Pietruski.

25. 06. 2016. XV Konferencja Naukowa PASE, Sopot. Stomatologia 2016 – nie tylko cyfryzacja. J. Pietruski.

22. 09. 2016. Konferencja PTO Olsztyn. Wybrane aspekty leczenia ortodontycznego wymagające współpracy interdyscyplinarnej. M. Pietruska, J. Pietruski. 

21-22. 10. 2016. Konferencja Dentsply, Warszawa. Patronat naukowy. M. Pietruska, J. Pietruski.

22. 10. 2016. Konferencja Dentsply, Warszawa. Implant dentistry with respect to physiology. J. Pietruski 

18. 11. 2016. Kwintesencja, Implanty: Idea-Sztuka-Praktyka. Warszawa. Regeneracja tkanek przyzębia – od diagnostyki po analizę długoczasowych efektów leczenia. M. Pietruska, E. Dolińska,  J. Pietruski.

19. 11. 2016. Kwintesencja, Implanty: Idea-Sztuka-Praktyka. Warszawa. Zachowanie kości brzeżnej i efekty estetyczne w implantacji skośnych wyrostków. M. Pietruska, J. Pietruski.

 25. 11. 2016. Dentsply Club, Łódź.  Cyfryzacja w implantoprotetyce: proj­ekt, prowizorium, łącznik, rekonstrukcja­. J. Pietruski.

 

2015

14. 02. 2015. Konferencja seksji PTS, Turośń Kościelna.  Możliwości leczenia deformacji dziąsła brzeżnego powstałych podczas leczenia protetycznego i ortodontycznego. M. Pietruska.

24. 04. 2015. Kraków. V Forum Praktyków od Mikro do Makro. Kwintesencja.  Seminarium: Zmiana estetyki uzębienia: możliwości i ograniczenia nowoczesnych metod terapeutycznych – podejście interdyscyplinarne. M. Pietruska, J. Pietruski.

18-19. 09. 2015. Sympozjuym Ortognatyczne BSSO. Okluzja funkcjonalna i estetyka w diagnostyce stomatologicznej. J Pietruski 

25. 09. 2015. Konferencja Sekcji Protetyki PTS,  Bronisławów. Łączniki indywidualne. J. Pietruski. 

26. 09. 2015. Cermists 2015. Łódź. Wykład: Custom abutment – from computer aided design to delivery. Seminarium: Custom abutments – fad or necessity?  J. Pietruski

16-17. 10. 2015. Kongres Denstsply Implants.

24. 10. 2015. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Leczenie kompleksowe pacjentów – wiele dróg do jednego celu” Rzeszów.  Wykłady: Planowanie przez pryzmat estetyki i funkcji – postępowanie periodontologiczno-ortodontyczno-protetyczne, cz. I i II. M, J. Pietruscy; Perdiodontologiczne przygotowanie do leczenia protetycznego i ortodontycznego. M Pietruska; Implantologia podporządkowana potrzebom protetycznym. Możliwości i ograniczenia. J Pietruski;  Zarządzanie tkankami wokół wszczepów. Profilaktyka peri-implantitis. M. Pietruska. 

28. 11. 2015. Dentsply klub.

29. 11. 2015. Kongres Warszawski SM Dental.  Minimalnie inwazyjna chirurgia przyzębia. M. Pietruska; Erozja zębów – przyczyny, diagnoza, leczenia. J. Pietruski. 

 
2014

1. 02. 2014. Warszawa. Szkolenie ASIS EV. M. Pietruska, J. Pietruski

15. 02. 2014. Turośn Kościelna, Konferencja PTS. Okluzja w praktyce stomatologicznej. J. Pietruski.

4-5. 04. 2014. Warszawa, Implantodrom. Zastosowanie łączników indywidualnych wykonanych w technologii CAD/CAM – warsztaty praktyczne. J. Pietruski.  Nowy system implantologiczny ATIS EV – ewolucja w implantoprotetyce – warsztaty teoretyczne. M. Pietruska, J. Pietruski.

25. 04. 2014. Od Mikro Do Makro – Dysfunkcje, Anomalie, Komplikacje. Kwintesencja, Kraków. Dysfunkcje – procedury postępowania w leczeniu periodontologicznym. M. Pietruska, Dysfunkcje – procedury postępowania w leczeniu protetycznym. J. Pietruski

13. 06. 2014. XII Konferencja Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Warszawa. Okluzja w diagnostyce i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia – warsztaty teoretyczne. J. Pietruski. Augmentacja tkanek miękkich na etapie odsłonięcia implantów – warsztaty praktyczne. M. Pietruska.

11-14. 09. 2014. CEDE, Poznań. Periimplantitis – czym jest i jak można je leczyć. M. Pietruska, Okluzja funkcjonalna – praktyczny punkt widzenia. J. Pietruski

3-. 11. 2014. Kongres Warszawski S+M Dental.  Planowanie pozycjonowania implantów zębowych M. Pietruska, Parafunkcja czy dysfunkcja – jak rozpoznać, zrozumieć i leczyć . J. Pietruski

 
2013

24. 11. 2013. Warszawa. X Kongres Warszawski. Recesje dziąsłowe – interdyscyplinanarny problem współczesnej stomatologii. M. Pietruska. Analiza funkcjonalno-estetyczna w leczeniu implantoprotetycznym pacjentów z uzębieniem resztkowym i bezzębiem. J Pietruski.

26. 09. 2013. Lyon. International Meeting of Oral Surgery. Innovation-Art-Practice. Current Progress in Periodontal Regnerative Therapy. M. Pietruska The effectiveness of bone substitute (bioactive glass) in the treatment of periodontal intrabony defects. Preliminary study. M. Pietruska, E. Dolińska.

26. 09. 2013. Zakopane. XXII Naukowo-szkoleniowe Sympozium Lekarzy Stomatologów.  Okluzja i estetyka – kluczowe zagadnienia stomatologii odtwórczej. J. Pietruski.

17. 05. 2013. Augustów. Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne:  Kwalifikacja pacjenta do zabiegów chirurgicznych w obrębie przyzębia brzeżnego. M. Pietruska. Biomechanika w implantoprotetyce. J. Pietruski. Analiza funkcjonalno-estetyczna a trwałość rekonstrukcji protetycznych. J. Pietruski.

23. 02. 2013. Warszawa. Ortodoncja, Periodontogia i Protetyka w planowaniu rehabilitacji narządu żucia – z perspektywy protetyka. Spotkanie Warszawskiego Koła Regionalnego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. J. Pietruski.

9. 02. 2013. Bruneck, Włochy. Prettau zirconia in clinical practice. Dentsply Implants Event. J. Pietruski.

 

2012

23. 11. 2012. Kraków. Camlog Academy. Analiza funkcjonalno-estetyczna w leczeniu inplantoprotetycznym pacjentów z uzębienem resztkowym i bezzębiem. J. Pietruski.

17. 11. 2012. Warszawa. IX Kurs Warszawski SM Dental. Ortodoncja, Periododontolgia i Protetyka w planowaniu rehabilitacji narządu żucia. E. Czochrowska, M. Pietruska, J. Pietruski.

20. 10. 2012. Warszawa. Dni Implantologii. Planowanie implantoprotetyki w leczeniu interdyscyplinarnym. M. Pietruska, J. Pietruski. 

19. 10. 2012. Warszawa. Dni Implantologii. Warsztaty Podstawy okluzji w planowaniu leczenia implantologicznego. J. Pietruski.

5. 10. 2012. Białowieża. Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki PTS. Przygotowanie periodontologiczne do leczenia protetycznego. M. Pietruska.

28. 09. 2012. Kijów. Konferencja naukowa Quintessence-Ukraina. Periodontal-implantological plastic surgery. M. Pietruska, J, Pietruski.

2. 06. 2012. Wrocławskie Dni Implantologii. Protetyczno-chirurgiczne planowanie leczenia implantologicznego. M. Pietruska, J. Pietruski.

8. 06. 2012. Wiedeń. Europerio 7. Comparison of nonsurgical periodontal therapy combined with PDT or with antibiotic therapy efect on the clinical parameters and MMP-8 and -9 concentrations in chronic periodontitis patients. A. Skurska.
Comparison of nonsurgical periodontal therapy combined with PDT or with antibiotic therapy effect on the clinical parameters and MMP-8 and -9 concentrations in aggressive periodontitis patients. M. Pietruska.

25. 05. 2012. Kraków. 2 FORUM PRAKTYKÓW – Od mikro- do makro w kształtowaniu optymalnej okluzji. Modyfikacje kształtu wyrostka zębodołowego: kryteria – metody – przygotowanie odbudowy. M. Pietruska.  Filozofia kliniczna Dr Koisa i jej znaczenie w nowoczesnej stomatologii. J. Pietruski Poziome ubytki wyrostka – „Implant Profile” versus sterowana regeneracja kości – ćwiczenia na modelach. Warsztaty praktyczne. M. Pietruska.

18. 05. 2012. Augustów. Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne.  Planowanie uzupełnień protetycznych a estetyka tkanek miękkich. M. Pietruska.