Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia

Dwudniowy kurs praktyczny przeznaczony jest zarówno dla lekarzy wszystkich specjalności jak i techników dentystycznych.

Prowadzący: Dr hab. n. med. Jan Pietruski

 

Termin:

Sprawdź w kalendarzu kursów.

 

 

Dwudniowy kurs praktyczny przeznaczony jest zarówno dla lekarzy wszystkich specjalności jak i techników dentystycznych. Jego celem jest poznanie zasad i mechanizmów pozwalających przeprowadzić diagnostykę, planowanie oraz leczenie w oparciu o analizę funkcjonalno-estetyczną, a także zaznajomienie się z koncepcję okluzji funkcjonalnej opartej na filozofii Dawsona, Koisa, Rotha i Williamsa. W terapii stomatologicznej nie da się rozdzielić funkcji od estetyki, dlatego uczestnicy kursu poznają zasady postępowania z pacjentem krok po kroku, od diagnostyki i planowania do wykonania rekonstrukcji z uwzględnieniem zależności łączących oba w/w obszary stomatologii. Uczestnicy kursu zapoznają się z pojęciami: ortopedycznej pozycji zwarciowej, akceptowalnej funkcji, okluzji fizjologicznej, zawężonego modelu przywodzenia żuchwy, dysfunkcji, parafunkcji oraz zaburzeń neurologicznych, z metodami diagnostycznymi i instrumentarium pozwalającym zakwalifikować pacjentów do jednej z powyższych grup oraz z powtarzalnymi metodami pozwalającymi prowadzić leczenie o przewidywalnych rezultatach, zarówno w aspekcie klasycznych rekonstrukcji, implantoprotetyki jak i ortodoncji. Dodatkowym aspektem wynikającym z przedstawionej na kursie filozofii postępowania jest klarowny sposób komunikacji między lekarzem i technikiem znacznie skracający proces wykonywania rekonstrukcji protetycznych.

 

Program kursu

 

Definicje okluzji i pojęć z nią związanych. Pojęcie okluzji funkcjonalnej. Ocena ryzyka w oparciu o diagnostykę okluzyjno-funkcjonalną.

Maksymalne zaguzkowanie, okluzja centralna, relacja centralna i zaadaptowana pozycja centryczna, okluzja wielostronnie chroniona, płaszczyzna zwarciowa – zależności.

Ortopedyczna pozycja żuchwy, położenie żuchwy w okluzji centralnej, prowadzenie.

Obszar relacji centralnej – jakie ma znaczenie, jak go znaleźć i użyć.

Relacja centralna a pionowy wymiar zwarcia.

Kliniczne metody wyznaczania relacji centralnej.

Deprogramacja mięśniowa – kiedy, jak i czym.

Zarys anatomii w aspekcie funkcji narządu żucia.

Adaptacja narządu żucia - możliwości i granice.

Utrata tkanek zębów – kiedy jest patologią i wymaga terapii, potencjalne przyczyny.

Bruksizm

Anamneza – pierwszy krok w diagnostyce funkcjonalnej, interpretacja ankiet.

Patolgie SSŻ (TMD - Temporomandibular Disorders)

Nadmierna ruchomość zębów – przyczyny, leczenie.

Jak klinicznie ocenić stan SSŻ.

Podstawy projektowania i stosowania szyn okluzyjnych.

Zmiana pionowego wymiaru zwarcia – mity i fakty.

Zaburzenia funkcjonalne u pacjentów z wadami gnatycznymi.

Rejestrowalne parametry okluzyjne.

Instrumenty stosowane w diagnostyce okluzyjnej i ich realna wartość w praktyce klinicznej.

Łuki twarzowe – jakie, co dają, kiedy stosować.

Jak wykorzystać artykulator, aby przenieść do laboratorium maksymalnie dużo informacji diagnostycznych.

Płaszczyzny referencyjne i ich przydatność w diagnostyce funkcjonalno-estetycznej.

Pozycja zębów w stosunku do twarzy w rzucie na płaszczyznę czołową i horyzontalną.

Fotografia – niezbędne narzędzie diagnostyczne.

Analiza estetyki twarzy. Obowiązujące kanony estetyki stomatologicznej. Płaszczyzna estetyczna, ekspozycja zębów.

Koncepcja wykorzystani płaszczyzny horyzontalnej jako płaszczyzny referencyjnej przy analizie funkcjonalno-estetycznej – Analizator zębowo-twarzowy Koisa DFA.

Regulowana platforma Koisa jako narzędzie służące do diagnostyki i planowania rehabilitacji funkcjonalno-estetycznej narządu żucia oraz instrument umożliwiający przepływ informacji między kliniką i laboratorium. Przygotowanie wzorników.

Rejestracja zwarcia – przed i po stabilizacji stawów, materiały. Jak zaartykulować modele w artykulatorze.

Co pozwala przewidzieć czy istniejące warunki okluzyjne zapewnią sprawne funkcjonowanie narządu żucia.

Equilibration – korekta zwarcia i zasady jej wykonania. Instrumenty kliniczne. Możliwości i ograniczenia. Uproszczony schemat okluzji (Simplified Occlusal Scheme). Kalkowanie dwufazowe.

Diagnostyka preortodontyczna. Najczęstsze powikłania leczenia ortodontycznego prowadzonego z pominięciem analizy funkcjonalnej – nawroty wady, niestabilna okluzja, starcie zębów, objawy stawowe oraz uszkodzenia przyzębia.

Planowanie rehabilitacji narządu żucia w oparciu o funkcjonalno-estetyczną analizę okluzyjną.

Racjonalność stosowania prowadzenia kłowego.

Zastosowanie przedstawionej na kursie filozofii postępowania na przykładzie przypadków klinicznych.

Zajęcia praktyczne:

- Deprogramacja mięśniowa

- Rejestracja zwarcia z użyciem DFA

- Analiza modeli w relacji centralnej, diagnostyka

- Planowanie terapii z wykorzystaniem łuku twarzowego, DFA i ruchomej platformy Koisa

- Korekta zwarcia w artykulatorze

- Equilibration – korekta zwarcia w jamie ustnej

 

Miejsce:

Praktyka Małgorzaty i Jana Pietruskich

ul. Waszyngtona 1/34

BIAŁYSTOK

www.pietruscy.pl

 

Cena:
3 960 zł brutto. Cena obowiązuje do 30 dni przed wyznaczonym terminem kursu. Po tym terminie cena kursu wynosi 4 460 zł brutto

W cenie kursu materiały oraz przerwy kawowe i lunche.

Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za wybrany kurs, tylko wpłata gwarantuje miejsce na kursie. O cenie oraz dostępności miejsc decyduje data dokonania wpłaty.
Prosimy pamiętać, że dzień zapłaty, a nie dzień rejestracji w systemie, decyduje o należnych zniżkach.

 

Kurs zgłoszony do Izby Lekarskiej - zostaną za niego naliczone punkty edukacyjne.

 

Kurs realizowany we współpracy z Pracownią Pozytywnych Zmian.

Informacje organizacyjne: Pracownia Pozytywnych Zmian, +48 793 199 770,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.