Nasze osiągnięcia

 

Książki

Periodontologiczno – implantologiczna chirurgia plastyczna. Małgorzata Pietruska, Jan Pietruski.  I wydanie: Czelej, Lublin 2010, II wydanie: Czelej, Lublin 2014.

Пародонтално-имплантологическая пластическая хирургия. „ГалДент” Львів. Малгожата Пєтруска, Ян Петрускі

Endodoncja krok po kroku. Josef Raabe Spółka wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa 2007, Anna Bernaczyk - współautorstwo

Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem. Dr Josef Raabe Spółka wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa 2004, Jan Pietruski,  Małgorzata Pietruska - współautorstwo

Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia. BF Remigiusz Dyńka, Wrocław 2012,  Jan Pietruski,  Małgorzata Pietruska - współautorstwo. 

Regeneracja tkanek przyzębia. Małgorzata Pietruska, Ewa Dolińska,  Jan Pietruski. Wydawnictwo Kwintesencja 2016. 

 

Publikacje popularno-naukowe

Zapobieganie chorobom przyzębia i ich leczenie. Poradnik dla pacjenta. Małgorzata Pietruska, Ewa Dolińska, Anna Skurska. Czelej, Lublin 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały do przeczytania w pdf:

Wielospecjalistyczna rehabilitacja patologicznego starcia zębów.pdf

Assesment of  corticotomy 2018.pdf

Evaluation of concordance BMC 2018.pdf

e-Dentico_6-64-2016_-_Technika_tunelowa.pdf

e-Dentico_5-63-2016_-_Etiologia_recesji.pdf

Implantacja natychmiastowa Podlewski Pietruski

Jan Pietruski wywiad stomatologia 2016

Pietruski - Dysfunkcja narządu żucia.pdf

Materiały i technologie - Pietruski.pdf

Retention force assessment Pietruski.pdf

A Novel Technique of Impression Making of CAD/CAM Custom (wersja on-line)

A_Novel_Technique_of_Impression_Making_of_CAD-CAM_Custom.pdf (wersja do pobrania)

Ocena_kliniczna_i_radiologiczna_leczenia_chirurgicznego.pdf

prd_32_4_Pietruski_16.pdf

MS 10_2011 Pietruski.pdf

e-Dentico_32_-_Przygotowanie_pacjenta_perio_do_leczenia_implantoprotetycznego.pdf

e-Dentico_32_-_Stale_uzupelnienia_protetyczne_u_pacjentow_z_periodontopatiami.pdf

e-Dentico_35_-_Zastosowanie_lacznikow_indywid_wykonanych_w_techn_CAD-CAM.pdf

Pietruski_Pietruska_Implants_2_ 2012.pdf

e-Dentico_56_-_Pietruski_-_Dynamiczna_kompresja.pdf

e-Dentico_56_-_Pietruski_-_Rehabilitacja_pacjentow_z_erozja_zebow.pdf

 

Publikacje

 1. Pietruska M., Skurska A., Podlewski Ł., Milewski R., Pietruski JK. Clinical evaluation of Miller class I and II recessions treatment with use of modified coronally advnaced tunnel technique with either collagen matrix (CM) or subepithelial connective tissue graft (SCTG): a randomized clinical study. J Clin Periodont0l 2019; 46(1): 86-95.
 2. Skurska A., Dolińska E., Pietruska M. Długoterminowa ocena leczenia ubytków śródkostnych techniką sterowanej regeneracji tkanek w połączeniu z różnymi materiałami. Implantologia Stomatologiczna. 2018, 2, 34-39.
 3. Sulewska M., Duraj E., Bugała-Musiatowicz B., Waszkiewicz-Sewastianik E., Milewski R., Pietruski JK., Sajewicz E., Pietruska M. Assesment of the effect of the corticotomy-assisted orthodtontic treatement on the maxillary periodontal tissue in patients with malocclusion with transverse maxilary defiiency: a case series. BMC Oral Health 2018, 18: 162
 4. Pietruski JK., Skurska A., Milewski R., Pietruska MJ., Gehrke P., Pietruska MD.: Evaluation of concordance between CAD/CAM and clinical position of abutment shoulder against mucosal margin: an observational study. BMC Oral Health 2018, 18: 73.  
 5. Skurska A., Dolińska E., Pietruska M.: Ocena parametrów klinicznych po zabiegach augmentacji deformacji bezzębnego wyrostka z wykorzystaniem matrycy kolagenowej. Implantologia Stomatologiczna. 2018, 1, 74-79.
 6. Sulewska M., Dolińska E., Śmigielska-Kuźia J., Sobaniec W., Pietruska M., Pietruski J.: Anomalie w obrębie części twarzowej czaszki u dzieci z zespołem Downa. Część I. Magazyn Stomatologiczny 2017, 7-8, 50-54.
 7. Duraj E., Sulewska M., Bugała-Musiatowicz B., Waszkiewicz-Sewastianik E., Pietruski J., Pietruska M. Ocena tkanek miękkich po leczeniu ortodontycznym poprzedzonym zabiegiem bezpłatowej kortykotomii (piezocision). Implantologia stomatologiczna 2017, 15, 56-60. 
 8. Sulewska M., Duraj E., Sobaniec S., Graczyk A., Wróblewska M., Pietruski J., Pietruska M. Ocena własnego protokołu terapii fotodynamicznej w leczeniu liszaja płaskiego języka.  Implantologia stomatologiczna 2017, 15, 62-68. 
 9. Pietruska M., Waszkiewicz-Sewastianik E., Pietruska M. J.: Interdyscyplinarne leczenie mnogich recesji dziąsłowych. Magazyn Stomatologiczny 2017, 1, 10-13.   
 10. Sulewska M., Pietruski J., Tycińska A., Musiał W., Druaj E., Pietruska M.: Status periodontologiczny pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego. Stomatologia Współczesna 2017, 24, 8-17. 
 11. Sulewska M., Pietruski J., Kaczyński W., Sulima E., Świsłocki R., Paniczko A., Pietruska M.: Stan przyzębia mieszkańców Białegostoku w wieku 34-44 lat. Stomatologia Współczesna 2017, 24, 18-23.
 12. Wasiluk G., Chomik E., Gehrke P., Pietruska M., Skurska A., Pietruski J.: Incidence of undetected cement on CAD/CAM monolithic zirconia crowns and customized CAD/CAM implant abutments. A prospective case series. Clin Oral Impl Res, 2017, 28; 774-778, doi: 10.1111/clr.12879.
 13. Dolińska E., Sulewska M., Rzewuska B., Knaś M., Skurska A., Pietruska M., Pietruski J.: Poddziąsłowe oczyszczenie kieszonek przyzębnych poprzez skaling ultradźwiękowy i piaskowanie poddziąsłowe z proszkiem glicynowym w porównaniu ze skalingiem ultradźwiękowym podczas terapii podtrzymującej. Stomatologia Estetyczna 2016, 4, 172-176. 
 14. Sulewska M., Pietruski J., Świsłocki R., Sulima E., Paniczko A., Pietruska M.: Występowanie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej u mieszkańców duzej aglomeracji miejskiej województwa podlaskiego w wybranych grupach wiekowych 35-44 lat i 65-74 lat. Stomatologia Estetyczna 2016, 4, 177-182.
 15. Sulewska M., Dolińska E., Sobaniec W., Pietruska M., Pietruski J.: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej pacjentów z zespołem Downa. Magazyn Stomatologiczny 2016, 11, 76-82.  
 16. Skurska A., Dolińska E., Podlewski Ł., Pietruska M., Pietruski J.: Skuteczność technik tunelowych w leczeniu mnogich recesji dziąsłowych. e-Dentico, 2016, 64, 62-69.
 17. Skurska A., Dolińska E., Załęska P., Podlewski Ł., Pietruska M., Pietruski J.: Etiologia recesji - przegląd piśmiennictwa. d-Dentico, 2016, 63, 56-63. 
 18. Sulewska M., Dolińska E., Milewski R., Pietruska MJ., Pietruska M., Pietruski J.: Zastosowanie bioaktywnego szkła lub bioaktywnego szkła w połączeniu z błoną kolagenową w leczeniu periodonontologicznych ubytków śródkostnych. Randomizowane badania kliniczne. Stomatologia Estetyczna 2016, 12, 116-122.
 19. Dolińska E., Sulewska M., Skurska A., Pietruski J.: Rola naturalnych peptydów antybakteryjnych w jamie ustnej oraz potencjalne możliwości ich wkorzystan ia klinicznego. PSI Impl Dent 2016, 14, 56-60.
 20. Sulewska M., Dolińska E., Pietruski J.: Etiologia i leczenie liszaja płaskiego jamy ustnej. Przegląd piśmiennictwa. PSI Impl Dent 2016, 14, 62-68.
 21. Podlewski Ł., Pietruski J.: Implantacja natychmiastowa po urazowym złamaniu siekacza w szczęce. Opis przypadku. e-Dentico, 2016, 4, 58-62. 
 22. Esposito M., Grusovin M. G., Lambert F., Matos S., Pietruska M., Rossi R., Salhi L., Buti J.: The effectiveness of a resorbable bone substitute with a resorbable membrane in the treatment of periodontal infrabony defect - A multicenter randomised controlled trial. Eur J Oral Implantol 2015; 8(3): 233-244.
 23. Pietruski J. K., Pietruska M. D.: Technologie cyfrowe we współczesnej protetyce - moda czy konieczność?  e – Dentico, 2015, 56, 8-29.
 24. Pietruski J. K., Pietruska M. D.: Rehabilitacja pacjentów z erozją zębów - aspekt funkcjonalny i estetyczny.   e – Dentico, 2015, 56, 30-52.
 25. Wasiluk G., Chomik E., Pietruski J. K.: Dynamiczna kompresja jako metoda kształtowania profilu wyłaniania dla łączników indywidualnych.  e – Dentico, 2015, 56, 54-76.
 26. Skurska A., Dolińska E., Sulewska M., Milewski R., Pietruski J., Sobaniec S., Pietruska M.: The assessment of the influence of vertical incissions on the aesthetic outcome of the Miller class I and II recession treatment: a split-mounth study. J Clin Periodontol. 2015; 42: 756-763. doi: 10.1111/jcpe. 12440. 
 27. Skurska A., Dolińska E., Pietruska M., Pietruski J. K., Dymicka V., Kemona H., Arwailer NB., Milewski R., Sculean A.: Effect of nonsurgical periodontal treatment in conjunction with either systemic administration of amoxicillin and metronidazole or additional photodynamic therapy on the concentration of matrix metalloproteinases 8 and 9 in gingival cervical fluid in patients with aggressive periodontitis. BMC Oral Health 2015 May 26; 15: 63. doi: 10. 1185/s 12903-015-0048-0.  
 28. Arweiler N. B., Pietruska M., Pietruski J., Skurska A., Dolińska E., Heumann C., Auschill T. M., Sculean A.: Six-month results following treatment of aggressive peridodontitis with antimicrobial photodyniamic therapy or amoxillin and metronidazole. Clin Oral Investig 2014 Dec; 18(9): 2129-35. doi: 10.1007/s00784-014-1193-6. Epub 2014 Feb 4. 
 29. Pietruski J. K., Pietruska M. D: Dysfunkcja narządu żucia - przyczyny, diagnostyka, leczenie. Magazyn Stomatologiczny 2013, 12, 42-48.
 30. Pietruska M., Sobaniec S., Bernaczyk P., Cholewa M., Pietruski J. K., Dolińska E., Skurska A., Duraj E., Tokajuk G.: Clinical evaluation of photodynamic therapy efficacy in the treatment of oral leukoplakia. Photodiagnosis Photodyn Ther 2014; 11: 34-40. doi: 10.1016/j.pdpdt.2013.10.003.
 31. Pietruski J. K., Pietruska M. D: Materiały i technologie używane we współczesnej protetyce stałych uzupełnień zębowych - wady i zalety przedstawione na podstawie przeglądu piśmiennictwa i doświadczeń własnych. Stomatologia Estetyczna 2013, 9, 89-99.
 32. Pietruska M., Cholewa M., Duraj E., Skurska A., Dolińska E., Pietruski J. K., Waszkiewicz-Sewastianik E.: Ocena kliniczna i radiologiczna leczenia chirurgicznego zlokalizowanego agresywnego zapalenia przyzębia. Magazyn Stomatologiczny 2013, 23, 44-50.  
 33. Arweiler N. B., Pietruska M., Skurska A., Dolińska E., Pietruski J. K, Bläs M., Auschill T. M., Sculean A.:  Nichtchirurgische Behandlung der aggressiven Parodontitis mie photodynamisher Therapie oder systematischer Anibiose. (Nonsurgical treatment of aggressive periodontitis with photodynamic therapy or systemic antibiotics). Schweiz Monatsschr. Zahnmed, 2013, 123, 539-544.
 34.  Pietruski J. K., Sajewicz  E., Sudnik J., Pietruska M. D.: Retention force assessment in conical crowns in different material combinations. Acta Bioeng Biomech 2013, 15, 35-42.
 35.  Pietruski J. K., Pietruska M., Kerstein R. B., Osorio J.: A Novel Technique of Impression Making of CAD/CAM Custom Abutments When Fabricating Multi-Unit Implant Proshteses. J Impl Advanc Clin Dent 2013, 5, 21- 32.
 36. Pietruska M., Pietruski J., Nagy K., Brecx M., Arweiler N. B., Sculean A:. Four-year results following treatment of intrabony periodontal defects with an enamel matrix derivative alone or combined with a biphasic calcium phosphate. Clin Oral Invest, 2012, 16, 1191-1197.
 37. Pietruska M., Skurska A., Pietruski J., Dolińska E., Arweiller N., Milewski R., Duraj E., Sculean A.: Clinical and radiographic evalutation of intrabony periodontal defects treatment with open flap debridement alone or in combination with nanocristalline hydroxyapatite bone substitute. Annals of Anatomy, 2012, 194, 533-537.
 38. Sobaniec S., Bernaczyk P., Pietruski J., Cholewa M., Skurska A., Dolińska E., Duraj E., Tokajuk G., Paniczko A., Olszewska E., Pietruska M.: Clinical assessment of the efficiacy of photodynamic therapy in the treatment of oral lichen planus. Lasers Med. Sci., 2012 DOI 10.1007/s10103-012-1153-9.
 39.  Górska R., Pietruska M., Dembowska E., Wysokińska-Miszczuk J., Włosowicz M., Konipka T.: Częstość występowania chorób przyzębia u osób w wieku 35-44 lat w populacji dużych aglomeracji miejskich. Dent and Medical Problems. 2012, 49, 19-27.
 40. Pietruski J. K., Pietruska M.: Zastosowanie łączników indywidualnych wykonywanych w technologii CAD/CAM w implantoprotetyce. e-Dentico, 2012, 35, 8-18.
 41. Pietruski J., Pietruska M., Sajewicz E.: A long term follow – up study of conical crown – retain dentures made with different technologies. Int. J. Periodontics Res. Dent. 2012, 32, 467-475.
 42. Pietruski J., Pietruska M.: Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji. Implants International Magazine of Oral Implantology, 2012, 7, 23-27.
 43. Knaś M., Zalewska A., Skurska A., Bernaczyk A., Paniczko A., Dolińska E., Chomicz A., Pietruska M.: Ocena wpływu ozonoterapii na aktywność wybranych egzoglikozydaz w ślinie pacjentów z przewlekłym i agresywnym zapaleniem przyzębia. J Stoma, 2012, 65, 825-835.
 44. Pietruski J., Pietruska M.: Analiza funkcjonalno – estetyczna w planowaniu leczenia implantoprotetycznego. Magazyn Stomatologiczny, 2011, 10, 12- 21.
 45. Pietruski J., Pietruska M.: Stałe uzupełnienia protetyczne u pacjentów z periodontopatiami. e – Dentico, 2011, 32, 54-66.
 46. Pietruska M., Pietruski J.: Przygotowanie pacjenta periodontologicznego do leczenia implantoprotetycznego. Najczęstsze błędy w planowaniu leczenia implantoprotetycznego. e – Dentico, 2011, 32, 28-38.
 47. Dolińska E., Pietruska M., Milewski R., Skurska A., Paniczko – Drężek A.: Clinical and microbiological evaluation of the effectivness of the modified protocol of full – mouth desinfection in the treatmentn of chronic periodontitis. Czasopismo Stomatologiczne, 2011, 64, 371-384.
 48. Waszkiewicz – Sewastianik E., Niewada P., Pietruska M., Żelazowska – Rutkowska B., Skurska A., Dolińska E., Żak J., Pietruski J., Paniczko A., Wysocka J.: Ocena porównawcza zabiegu usunięcia złogów nazębnych oraz zabiegu usunięcia złogów nazębnych z dodatkową terapią fotodynamiczną. Magazyn Stomatologiczny, 2011, 1, 72 – 75.
 49. Skurska A., Pietruska M., Pietruski J., Bernaczyk A., Żak J., Żelazowska B., Dolińska E., Paniczko – Drężek A., Wysocka J.: Evaluation of the influence of ozonotherapy on the clinical parameters and MMP levels in patients with chronic and aggressive periodontitis. Advances in Medical Sciences, 2010, 55, 297-307.
 50. Kędra B., Pietruska M., Tokajuk G., Sobaniec S., Sokołowski J., Kłoczko J.: Ocena skuteczności miejscowego stosowania aprotyniny w zapobieganiu rozwojowi mucositis u chorych leczonych chemioterapią z powodu ostrej lub przewlekłej białaczki – badania wstępne. Czasopismo Stomatologiczne, 2010, 63, 240-249.
 51. Tokajuk G., Pawińska M., Kierklo A., Pietruska M., Stokowska W., Kędra B.: Enviroment and burning mouth syndrome in middle-aged and elderly women. Polish J. Environ. Stud. 2009, 18, (6A), 190-194.
 52. Kędra B., Tokajuk G., Złotkowski M., Stokowska W., Chomczyk M., Pietruska M., Kędra B., Pietruski J.: Clinical and cytological status of the oral cavity mucosa in patients with different didestive tract diseases. Polish J. Environ. Stud. 2009, 18, (6A), 58-63.
 53. Pietruska M., Pietruski J., Skurska A., Bernaczyk A., Żak J., Żelazowska B., Dolińska E., Paniczko – Drężek A., Wysocka J.: Assessment of aprotinin influence on periodontal clinical status and matrix metalloproteinases 1, 2 and their tissue inhibitors saliva concentrations in patients with chronic periodontitis. Advances in Medical Sciences, 2009, 54, 1-8.
 54. Dolińska E., Skurska A., Paniczko-Drężek A., Pietruska M., Stokowska W: Evaluation of Meridol® and Listerine® mouthrinses in the initial phase of chronic periodontitis theraphy – clinical and questionnaire study. Czasopismo Stomatologiczne. 2009, 62, 478-485.
 55. Pietruska M., Sobaniec S., Skurska A., Dolińska E., Knaś M., Kurowski P., Pietruski J., Cechowska-Pasko M.: Ocena wpływu płukanki Dentosept® na stan kliniczny przyzębia oraz aktywność egzoglikozydaz w płynie dziąsłowym osób z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne 2009, 62, 254-261.
 56. Szarmach I. J., Pietruska M., Szarmach J., Skurska A.: Leczenie ortodontyczne pacjentów z zapaleniami przyzębia – opis dwóch przypadków. Czasopismo Stomatologiczne, 2009, 62, 63-76.
 57. Dolińska E., Pietruska M.: Nawa koncepcja niechirurgicznego leczenia przyzębia. Twój Przegląd Stomatologiczny, 2008, 9, 13-17.
 58. Dolińska E., Pietruska M., Paniczko A., Skurska A., Stokowska W.: Clinical evaluation of various antiseptics in full-mouth desinfection therapy. Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17 (part II), 330-337.
 59. Pietruska M., Pietruski J., Skurska A., Paniczko-Drężek A, Niewada P., Dolińska E., Chomicz A., Sobaniec S.: Evaluation of the effect of ozonotherapy on composition of bacterial biofilm in patients with chronic periodontitis. Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17 (part II), 338-342.
 60. Pietruska M., Skurska A., Żak J., Pietruski J., Wysocka J., Dolińska E., Paniczko A.: Assessment of CD16 and CD64 receptor expression on monocytes and neutrophilic granulocytes in the blood of patients with aggressive periodontitis. Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17 (part II), 325-329.
 61. Dolińska E., Stokowska W., Pietruska M., Skurska A., Paniczko-Drężek A.: Istotny wskaźnik poziomu choroby próchnicowej wg Bratthalla u dzieci 12-letnich z powiatu wysokomazowieckiego (województwo podlaskie). Czasopismo Stomatologiczne, 2008, 61, 863-866.
 62. Chomicz A., Pietruska M.: Zastosowanie ozonu w leczeniu stomatologicznym. Magazyn Stomatologiczny, 2007, 17, 38-40.
 63. Pietruska M., Bernaczyk A.: Leczenie farmakologiczne w zapaleniach przyzębia. Magazyn Stomatologiczny, 2007, 17, 11-13.
 64. Pietruska M., Skurska A., Żelazowska-Rutkowska B., Żak J., Pietruski J., Wysocka J., Dolińska E., Paniczko-Drężek A.: Assessment of soluble and membranous forms of adhesion molecules: sICAM-1, ICAM-1, sL and L in patients with aggressive periodontitis. Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 16, 234-238.
 65. Pietruska M., Pietruski J., Paniczko-Drężek A., Niewada P., Skurska A., Dolińska E.: The use of polymerase chain reaction (PCR) technique for the quantitative and qualitative evaluation of the composition of the subgingival bacterial flora. Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 16, 229-233.
 66. Skurska A., Pietruska M., Bernaczyk A., Knaś M., Pietruski J., Paniczko A., Dolińska E., Zwierz K., Prokop I.: Ocena stężeń egzoglikozydaz w ślinie pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia po leczeniu aprotyniną. Annales Academiae Medicae Stetinensis. Suplement 3, 2007, 53, 137-141.
 67. Dolińska E., Pietruska M., Paniczko A., Skurska A., Stokowska W.: Ocena wpływu płukanek Meridol® i Listerine® na stan przyzębia ogólnie zdrowych osób dorosłych z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Annales Academiae Medicae Stetinensis. Suplement 3, 2007, 53, 28-33.
 68. Pietruska M., Żelazowska-Rutkowska B., Skurska A., Żak J., Pietruski J., Wysocka J., Dolińska E., Paniczko A.: Ocena stężeń wybranych rozpuszczalnych molekuł adhezyjnych w surowicy pacjentów z agresywnym zapaleniem przyzębia. Annales Academiae Medicae Stetinensis. Suplement 3, 2007, 53, 102-105.
 69. Sobaniec H, Sobaniec W, Sendrowski K, Sobaniec S, Pietruska M.: Antioxidant activity of blood serum and saliva in patients with periodontal disease treated due to epilepsy. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2007, 52, 204-206..
 70. Sculean A., Pietruska M., Arweiler NB., Auschill TM., Nemcovsky C.: Four-year results of a prospective-controlled clinical study evaluating healing of intra-bony defects following treatment with an enamel matrix protein derivative alone or combined with a bioactive glass. J. Clin. Periodontol., 2007, 34, 507-513.
 71. Pietruska M., Pietruski J., Paniczko A., Sobaniec S.: Porównanie techniki regeneracji przyzębia z użyciem białek pochodnych matrycy szkliwa a techniką kombinowaną. Czasopismo Stomatologiczne, 2007, LX, 240-248.
 72. Pietruska M., Pietruski J.: Korekta deformacji dziąsłowych z wykorzystaniem przeszczepu tkanki łącznej. Magazyn Stomatologiczny, 2006, 16, 42-46.
 73. Pietruska M.: Techniki regeneracyjne w leczeniu zapaleń przyzębia. Twój Przegląd Stomatologiczny, 2006, 10, 45-53.
 74. Pietruski J., Pietruska M.: Wykorzystanie materiału Luxaform w protetyce. Protetyka Stomatologiczna, 2006, LVI, 238-242.
 75. Pietruska M., Bernaczyk A., Knaś M., Pietruski J., Zwierz K.: Assessment of salivary levels of the chosen exoglycosidases in patients with aggressive periodontitis after treatnent with doxycycline. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 158-161.
 76. Pietruska M., Żak J., Pietruski J., Wysocka J.: Evaluation of mCD14 expression on monocytes and the blood level of sCD14 in patients with generalized aggressive periodontitis. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 166-169.
 77. Pietruska M., Paniczko A., Waszkiel D., Pietruski J., Bernaczyk A.: Efficacy of local treatment with chlorhexidine gluconate drugs on the clinical status of periodontium in chronic periodontitis patients. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 162-165.
 78. Pietruski J., Pietruska M.: Podniesienie dna zatoki szczękowej – technika umożliwiająca wprowadzenie implantów dentystycznych w bocznym odcinku szczęki. Dental and Medical Problems, 2005, 42, 137-141.
 79. Godlewski C., Pietruska M., Rosłan D.: Zaburzenia procesów poznawczych w przebiegu bruksizmu. Protetyka Stomatologiczna, 2005, LV, 40-43.
 80. Pietruska M., Żak J., Pietruski J. Wysocka J.: Expression of chosen adhesion molecules on peripheral blood leukocytes in patients with aggressive periodontitis. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2005, 53.
 81. Pietruska M., Paniczko A., Waszkiel D., Pietruski J.: Kliniczna ocena preparatu PerioChip® w leczeniu zapaleń przyzębia. Dental and Medical Problems, 2005, 42, 89-93.
 82. Sculean A., Pietruska M., Schwarz F., Willershausen B., N. B. Arweiler, T. M. Auschill.: Healing of human intrabony defects following regenerative periodontal therapy with an enamel matrix protein derivative alone or combined with a bioactive glass. Journal of Clinical Periodontology, 2005, 32, 111-117.
 83. Pietruska M., Pietruski J.: Wybrane techniki zachowania i rekonstrukcji tkanek wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach zębów w odcinku przednim. e-Dentico, 2004, 4, 6-11.
 84. Pietruski J. K., Pietruska M.: Zastosowanie techniki galwanoformingu w protetyce. Protetyka Stomatologiczna, 2004, LIV, 352-356.
 85. Paniczko A., Pietruska M., Waszkiel D., Bernaczyk A., Pietruski J.: Wpływ sposobu aplikacji preparatu Parodium na stan kliniczny przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne, 2004, LVII, 519-523.
 86. Godlewski C., Pietruska M.: Rola czynników psychologicznych w powstawaniu bruksizmu. Protetyka Stomatologiczna, 2004, LIV, 401-404.
 87. Pietruska M., Pietruski J.: Ocena leczenia periodontologicznych ubytków kostnych z użyciem białek matrycy szkliwa. Czasopismo Stomatologiczne, 2004, LVII, 223-229.
 88. Pietruska M., Żak J., Wysocka J., Jaworowska B., Żelazowska B., Lipska A., Stokowska W.: Evaluation of selected of peripheral blood leukocytes functions in patients with various forms of periodontal disease. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2004, 52, 208-212.
 89. Godlewski C., Pietruska M., Stokowska W., Zalewski G.: Ocena treści percepcji i stylu myślenia u osób z bruksizmem. Czasopismo Stomatologiczne, 2003, LVI, 95-101.
 90. Pietruska M., Stokowska W.: Białka matrycy szkliwa w leczeniu ubytków śródkostnych – trzyletnia ocena kliniczna i radiologiczna. Dental and Medical Problems, 2002, 39, 89-93.
 91. Pietruska M.: Kliniczna i radiologiczna ocena wybranych technik regeneracyjnych w leczeniu przyzębnych defektów kostnych. Periodontologia Implanty, 2002, 1, 41-45.
 92. Pietruska M., Pietruski J.: Korekta deformacji dziąsłowych z wykorzystaniem przeszczepu tkanki łącznej. Magazyn Stomatologiczny, 2006, 16, 42-46.
 93. Pietruska M.: Techniki regeneracyjne w leczeniu zapaleń przyzębia. Twój Przegląd Stomatologiczny, 2006, 10, 45-53.
 94. Pietruski J., Pietruska M.: Wykorzystanie materiału Luxaform w protetyce. Protetyka Stomatologiczna, 2006, LVI, 238-242.
 95. Pietruska M., Bernaczyk A., Knaś M., Pietruski J., Zwierz K.: Assessment of salivary levels of the chosen exoglycosidases in patients with aggressive periodontitis after treatnent with doxycycline. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 158-161.
 96. Pietruska M., Żak J., Pietruski J., Wysocka J.: Evaluation of mCD14 expression on monocytes and the blood level of sCD14 in patients with generalized aggressive periodontitis. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 166-169.
 97. Pietruska M., Paniczko A., Waszkiel D., Pietruski J., Bernaczyk A.: Efficacy of local treatment with chlorhexidine gluconate drugs on the clinical status of periodontium in chronic periodontitis patients. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 162-165.
 98. Pietruski J., Pietruska M.: Podniesienie dna zatoki szczękowej – technika umożliwiająca wprowadzenie implantów dentystycznych w bocznym odcinku szczęki. Dental and Medical Problems, 2005, 42, 137-141.
 99. Godlewski C., Pietruska M., Rosłan D.: Zaburzenia procesów poznawczych w przebiegu bruksizmu. Protetyka Stomatologiczna, 2005, LV, 40-43.
 100. Pietruska M., Żak J., Pietruski J. Wysocka J.: Expression of chosen adhesion molecules on peripheral blood leukocytes in patients with aggressive periodontitis. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2005, 53.
 101. Pietruska M., Paniczko A., Waszkiel D., Pietruski J.: Kliniczna ocena preparatu PerioChip® w leczeniu zapaleń przyzębia. Dental and Medical Problems, 2005, 42, 89-93.
 102. Sculean A., Pietruska M., Schwarz F., Willershausen B., N. B. Arweiler, T. M. Auschill.: Healing of human intrabony defects following regenerative periodontal therapy with an enamel matrix protein derivative alone or combined with a bioactive glass. Journal of Clinical Periodontology, 2005, 32, 111-117.
 103. Pietruska M., Pietruski J.: Wybrane techniki zachowania i rekonstrukcji tkanek wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach zębów w odcinku przednim. e-Dentico, 2004, 4, 6-11.
 104. Pietruski J. K., Pietruska M.: Zastosowanie techniki galwanoformingu w protetyce. Protetyka Stomatologiczna, 2004, LIV, 352-356.
 105. Paniczko A., Pietruska M., Waszkiel D., Bernaczyk A., Pietruski J.: Wpływ sposobu aplikacji preparatu Parodium na stan kliniczny przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne, 2004, LVII, 519-523.
 106. Godlewski C., Pietruska M.: Rola czynników psychologicznych w powstawaniu bruksizmu. Protetyka Stomatologiczna, 2004, LIV, 401-404.
 107. Pietruska M., Pietruski J.: Ocena leczenia periodontologicznych ubytków kostnych z użyciem białek matrycy szkliwa. Czasopismo Stomatologiczne, 2004, LVII, 223-229.
 108. Pietruska M., Żak J., Wysocka J., Jaworowska B., Żelazowska B., Lipska A., Stokowska W.: Evaluation of selected of peripheral blood leukocytes functions in patients with various forms of periodontal disease. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2004, 52, 208-212.
 109. Godlewski C., Pietruska M., Stokowska W., Zalewski G.: Ocena treści percepcji i stylu myślenia u osób z bruksizmem. Czasopismo Stomatologiczne, 2003, LVI, 95-101.
 110. Pietruska M., Stokowska W.: Białka matrycy szkliwa w leczeniu ubytków śródkostnych – trzyletnia ocena kliniczna i radiologiczna. Dental and Medical Problems, 2002, 39, 89-93.
 111. Pietruska M.: Kliniczna i radiologiczna ocena wybranych technik regeneracyjnych w leczeniu przyzębnych defektów kostnych. Periodontologia Implanty, 2002, 1, 41-45.
 112. Pietruska M., Zimnoch L., Waszkiel D., Stokowska W., Duraj E.: Evaluation of lymphocyte populations and subpopulations extracted from inflamed periodontal tissues. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2002, 47, 218-225.
 113. Pietruska M., Żak J., Lipska A., Jaworowska B., Wysocka J., Stokowska W.: Ocena populacji limfocytów B i T oraz subpopulacji limfocytów T we krwi obwodowej pacjentów z różnymi formami zapaleń przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne, 2002, LV, 553-558.
 114. Zalewska A., Pietruska M., Knaś M., Zwierz K.: Niemucynowe białka śliny o wysokim stopniu homologii łańcucha polipeptydowego. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2001, 55, 733-754.
 115. Pietruski J. K., Pietruska M.: Zastosowanie techniki galwanoformingu do wykonania koron teleskopowych. Protetyka Stomatologiczna, 2001, LI, 230-235.
 116. Pietruski J., Pietruska M., Stokowska W., Pattarelli G M.: Serum levels of interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6) and interleukin-8 (IL-8) in patients treated with dental implants. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2001, 46, 28-37.
 117. Pietruski J., Pietruska M., Stokowska W., Pattarelli G. M.: Evaluation of polypeptide growth factors in the process of dental implant osseointegration. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2001, 46, 19-27.
 118. Pietruski J., Pietruska M., Dzięcioł J., Stokowska W., Pattarelli G. M.: Morfologia dziąsła w procesie osteointegracji implantów. Czasopismo Stomatologiczne, 2001, LIV, 372-376.
 119. Pietruski J., Pietruska M., Stokowska W., Pattarelli G. M.: Protezy overdenture – wybrane możliwości zastosowania w rehabilitacji narządu żucia. Czasopismo Stomatologiczne, 2001, LIV, 461-468.
 120. Pietruska M.: A comparative study on the use of Bio-Oss® and enamel matrix derivative (Emdogain®) in the treatment of periodontal bone defects. European Journal of Oral Sciences, 2001, 109, 178-181.
 121. Pietruska M., Pietruski J., Stokowska W.: Clinical and radiographic evaluation of periodontal therapy using enamel matrix derivative (Emdogain). Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2001, 46, 198-208.
 122. Pietruska M., Pietruski J., Stokowska W.: Polypeptide growth factors in the course of surgical periodontal treatment. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2000, 45, 199-210.
 123. Pietruska M., Pietruski J., Stokowska W.: Polipeptydowe czynniki wzrostu w zapaleniu przyzębia. Epidermalny czynnik wzrostu (EGF) i fibroblastyczny czynnik wzrostu (FGF) w surowicy i ślinie pacjentów z zapaleniem przyzębia o progresywnym przebiegu. Czasopismo Stomatologiczne, 2000, LIII, 485-489.
 124. Pietruska M., Pietruski J., Stokowska W.: Wstępne badania nad polipeptydowymi czynnikami wzrostu w zapaleniu przyzębia. Płytkowy czynnik wzrostu (PDGF) i transformujący czynnik wzrostu typu  (TGF) w surowicy i ślinie pacjentów z zapaleniem przyzębia o progresywnym przebiegu. Czasopismo Stomatologiczne, 2000, LIII, 413-417.
 125. Pietruski J., Pietruska M., Jabłońska E., Sacha P., Zaremba M., Stokowska W., Gołębiewska M.: Interleukin 6, tumor necrosis factor  and their soluble receptors in the blood serum of patients with denture stomatitis and fungal infection. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2000, 48, 101-105.
 126. Pietruski J., Pietruska M., Jabłońska E., Sacha P., Zaremba M., Stokowska W., Gołębiewska M.: Czynnik nekrotyzujujący guza- (TNF-) w surowicy krwi pacjentów ze stomatopatią protetyczną powikłaną zakażeniem grzybiczym. Protetyka Stomatologiczna, 1999, XLIX, 79-82.
 127. Pietruski J., Pietruska M., Jabłońska E., Sacha P., Zaremba M., Stokowska W., Gołębiewska M.: Interleukina 6 (IL-6) i jej rozpuszczalny receptor (sIL-6R) w surowicy krwi pacjentów ze stomatopatią protetyczną powikłaną zakażeniem grzybiczym. Protetyka Stomatologiczna, 1999, XLIX, 5-10.
 128. Godlewski C., Pietruska M., Stokowska W., Pietruski J., Rosłan D.: An assessment of the structure of perception in people with bruxism. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 1999, 44, 47-54.
 129. Pietruska M., Pietruski J., Stokowska W., Jabłońska E.: Interleukin-6 and its soluble receptor in periodontitis. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 1998, 46, 305-309.
 130. Pietruska M., Dymkowska W., Pietruski J., Stokowska W., Jabłońska E.: Koenzym Q-10 w leczeniu zapalenia przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne, 1998, LI, 368-372.
 131. Pietruska M.: Zaburzenia odporności w zapaleniu przyzębia. Odporność swoista. Czasopismo Stomatologiczne, 1997, L, 802-809.
 132. Pietruska M., Pietruski J. K.: Zaburzenia odporności w zapaleniu przyzębia. Granulocyty obojętnochłonne. Czasopismo Stomatologiczne, 1997,L, 536-542.
 133. Pietruski J., Jabłońska E., Pietruska M.: Zakażenia grzybicze u pacjentów ze stomatopatią protetyczną. Część III. Składniki dopełniacza C3 i C4. Protetyka Stomatologiczna, 1997, XLVII, 319-323.
 134. Pietruski J., Kaczmarski W., Jabłońska E., Zaremba M., Stokowska W., Gołębiewska M.: Zakażenia grzybicze u pacjentów ze stomatopatią protetyczną. Cz. II. Immunoglobuliny. Protetyka Stomatologiczna, 1997, XLVII, 288-292.
 135. Pietruski J., Sacha P., Zaremba M., Gołębiewska M., Stokowska W.: Zakażenia grzybicze u pacjentów ze stomatopatią protetyczną. Część I. Ocena flory grzybiczej. Protetyka Stomatologiczna, 1997, XLVII, 197-202.
 136. Pietruski J., Jabłońska E., Stokowska W.: Upośledzenie funkcji fagocytarnej granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej osób ze stomatopatią protetyczną (SP) powikłaną zakażeniem grzybiczym. Protetyka Stomatologiczna, 1997, XLVII, 1-15.
 137. Pietruska M., Jabłońska E., Pietruski J., Stokowska W.: Wpływ leczenia na zachowanie się stężeń immunoglobulin klas A, G i M oraz podklas immunoglobuliny G (G1, G2, G3, G4) w surowicy krwi osób z zapaleniem przyzębia dorosłych (AP). Magazyn Stomatologiczny, 1997, 2, 23-26.
 138. Pietruska M., Pietruska Z., Jabłońska E., Stokowska W.: Wpływ leczenia zachowawczego na aktywność granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u osób z zapaleniem przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne, 1996, XLIX, 750-754.
 139. Pietruska M., Pietruska Z., Stokowska W., Jabłońska E.: Ekspresja receptorów FcR i CR granulocytów obojętnochłonnych osób z zapaleniem przyzębia dorosłych (AP). Czasopismo Stomatologiczne, 1996, XLIX, 684-689.
 140. Pietruska M., Pietruski J., Jabłońska E., Pietruska Z., Stokowska W.: Zachowanie się składników dopełniacza C3 i C4 w surowicy krwi osób z zapaleniem przyzębia dorosłych (AP). Czasopismo Stomatologiczne, 1996, XLIX, 21-25.
 141. Pietruska Z., Jabłońska E., Stokowska W., Pietruska M.: Immunoglobuliny A, G, M i podklasy immunoglobuliny G (IgG): IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 w surowicy pacjentów z periodontopatią dorosłych. Czasopismo Stomatologiczne, 1994, XLVII, 836-840.

 

 

 

Skurska A., Dolińska E., Pietruska M.: Ocana parametrów klinicznych po zabiegach augmentacji deformacji bezzębnego wyrostka z wykorzystaniem matrycy kolagenowej. Implantologia Stomatologiczna. 2018, 1, 74-79.