Choroby przyzębia

Leczeniem chorób przyzębia w naszej praktyce zajmuje się Prof. Małgorzata Pietruska, periodontolog z wieloletnim doświadczeniem. Jako pierwsza w regionie wprowadziła chirurgiczne leczenie chorób przyzębia – techniki regeneracyjne z użyciem biomateriałów, oraz mikrochirurgiczne zabiegi plastyczne na tkankach miękkich. Jej rozprawa habilitacyjna również dotyczyła technik regeneracyjnych w leczeniu chorób przyzębia.

 

Co to są choroby przyzębia?

Czy choroby przyzębia da się leczyć?

Jak leczy się zapalenia przyzębia?

Czy zawsze warto za wszelką cenę ratować zęby dotknięte chorobą przyzębia?

Chirurgia plastyczna dziąsła

 

Co to są choroby przyzębia?

 

Zdjęcie rtg pacjenta z zaawansowanym zapaleniem przyzębia.Zdjęcie rtg pacjenta z zaawansowanym zapaleniem przyzębia. Zdjęcie rtg pacjenta ze zdrowym przyzębiem. Zdjęcie rtg pacjenta ze zdrowym przyzębiem.

 

Znanych jest wiele chorób przyzębia. Najczęściej jednak występującymi, zaliczanymi do chorób społecznych są zapalenia przyzębia. Podstawową przyczyną powodującą powstawanie i rozwój zapaleń przyzębia są bakterie płytki nazębnej, która odkłada się w wyniku zaniedbań higienicznych. Efektem długotrwałego i nie leczonego zapalenia przyzębia są nieestetyczne deformacje tkanek miękkich (dziąsła) i uszkodzenia kości, w której osadzone są zęby. Prowadzi to do rozchwiania i utraty zębów.

 

Czy choroby przyzębia da się leczyć?

 

Rtg pacjenta z zapaleniem przyzębia, który zdecydował się na usunięcie zębów dopiero po znacznym uszkodzeniu kości. Rtg pacjenta z zapaleniem przyzębia, który zdecydował się na usunięcie zębów dopiero po znacznym uszkodzeniu kości. Rtg pacjenta po usunięciu zębów, regeneracji kości i wykonaniu stałych uzupełnień na implantach.Rtg pacjenta po usunięciu zębów, regeneracji kości i wykonaniu stałych uzupełnień na implantach.

 

Oczywiście tak. Wokół zapaleń przyzębia narosło wiele mitów, wg których osoby nimi dotknięte skazane są na utratę uzębienia. Wynika to między innymi z tego, że choroby przyzębia są często rozpoznawane za późno, tzn. wtedy, kiedy ubytek kości jest już bardzo zaawansowany. Zapalenia przyzębia rozpoznane wcześnie przeważnie są wyleczalne.

 

Jak leczy się zapalenia przyzębia?

 

Stan kliniczny pacjenta, który przez lata próbował „ratować” zęby. Ze względu na rozchwianie zęby były zszynowane.Stan kliniczny pacjenta, który przez lata próbował „ratować” zęby. Ze względu na rozchwianie zęby były zszynowane. Stan kliniczny po wykonaniu uzupełnień na implantach.Stan kliniczny po wykonaniu uzupełnień na implantach.

 

Aby skutecznie leczyć zapalenia przyzębia konieczna jest dobra współpraca pacjenta i lekarza. Podstawowym i często wystarczającym zabiegiem jest usunięcie kamienia nazębnego z wygładzeniem powierzchni korzeni. Zabieg ten daje możliwość usunięcia stanu zapalnego. Jednak warunkiem skuteczności tego zabiegu jest zmiana nawyków higienicznych (prawidłowe czyszczenie zębów), aby nie dopuścić do ponownego odkładania się bakterii na powierzchni zębów. W przypadkach bardziej zaawansowanych konieczne jest wykonanie zabiegów chirurgicznych na przyzębiu. W zależności od rodzaju ubytku kości wykonywane mogą być tzw. operacje płatowe, lub zabiegi regeneracyjne z użyciem biomateriałów

 

Czy zawsze warto za wszelką cenę ratować zęby dotknięte chorobą przyzębia?

Naturalnym odruchem każdego człowieka jest chęć utrzymania jak najdłużej własnego uzębienia. Jednak należy mieć świadomość, że w przypadkach bardzo zaawansowanych zapaleń przyzębia znane obecnie techniki zabiegowe nie dają możliwości skutecznego leczenia, a więc zahamowania postępu choroby na wiele lat. W takich przypadkach utrzymywanie zęba z przewlekłym procesem zapalnym w przyzębiu prowadzi do destrukcji kości i w efekcie utrudnia lub uniemożliwia późniejsze uzupełnienie zęba w sposób estetyczny i komfortowy dla pacjenta. W takich przypadkach postępowaniem racjonalnym z punktu widzenia nie tylko medycznego ale i finansowego jest usunięcie zęba i wykonanie jego uzupełnienia np. na bazie implantu, co do którego rokowanie jest nieporównywalnie pewniejsze niż walka o utrzymanie zęba ze zniszczonym przyzębiem.

 

Chirurgia plastyczna dziąsła

 

Recesje dziąsła na dolnych przedtrzonowcach i pierwszym trzonowcu.Recesje dziąsła na dolnych przedtrzonowcach i pierwszym trzonowcu. Stan po zabiegu chirurgicznego pokrycia recesji.Stan po zabiegu chirurgicznego pokrycia recesji.

 

Na estetykę uśmiechu wpływa nie tylko wygląd samych zębów, ale również wygląd tkanek je otaczających, a więc dziąsła. Jednym z najczęstszych problemów estetyki dziąsłowej jest zanik dziąsła (recesja) w wyniku której dochodzi do obnażenia powierzchni korzeni. Problem taki można łatwo rozwiązać dzięki mikrochirurgicznemu zabiegowi pokrycia recesji.
Innym problemem jest deformacja dziąsła po utracie zębów. Aby uzupełnienia protetyczne mogły symulować architekturę utraconego uzębienia, należy odtworzyć i odpowiednio wymodelować utracone tkanki miękkie.

 

Rtg – głęboki ubytek kości na mezjalnej powierzchni zęba trzonowego.Rtg – głęboki ubytek kości na mezjalnej powierzchni zęba trzonowego. Rtg – stan po wykonaniu regeneracji tkanek przyzębia.Rtg – stan po wykonaniu regeneracji tkanek przyzębia.
Brak prawego siekacza centralnego, rozległa deformacja tkanek tej okolicy oraz wokół prawego siekacza bocznego.Brak prawego siekacza centralnego, rozległa deformacja tkanek tej okolicy oraz wokół prawego siekacza bocznego. Stan po chirurgicznej rekonstrukcji tkanek i wykonaniu uzupełnienia protetycznego (most całoceramiczny).Stan po chirurgicznej rekonstrukcji tkanek i wykonaniu uzupełnienia protetycznego (most całoceramiczny).