Ortodoncja

Leczeniem ortodotnycznym zajmuje się w naszej Praktyce dr Emilia Waszkiewicz.

 

Kiedy leczenie wady zgryzu jest konieczne?

Jak można leczyć wady zgryzu?

 

Kiedy konieczne jest leczenie wad zgryzu?

 

Rozległe uszkodzenie tkanek przyzębia jako konsekwencja nieprawidłowej funkcji wynikającej z nieleczonej wady zgryzu. Rozległe uszkodzenie tkanek przyzębia jako konsekwencja nieprawidłowej funkcji wynikającej z nieleczonej wady zgryzu.

 

Wady zgryzu traktowane są przeważnie jako zaburzenia estetyczne. Jest to tylko pół prawdy, ponieważ znacznie ważniejszym powikłaniem wad zgryzu są zaburzenia funkcji narządu żucia. Istnieje wiele wad zgryzu, które w ogóle nie są widoczne dla otoczenia, ale w znaczący sposób wpływają na funkcję żucia. Zaburzenia te nie są najczęściej wyczuwane przez pacjenta, co wynika z dużych możliwości adaptacyjnych człowieka. Jednak jeżeli wada zgryzu nie jest wyleczona w porę, to po latach – najczęściej między czterdziestym, a pięćdziesiątym rokiem życia – może okazać się, że poszczególne struktury narządu żucia są w sposób nieodwracalny zniszczone. Może to być patologiczne starcie zębów, recesje dziąsła, uszkodzenie przyzębia prowadzące do rozchwiania i utraty zębów, uszkodzenia stawów skroniowo-żuchwowych, lub kombinacje powyższych patologii.

 

Jak można leczyć wady zgryzu?

 

Przed leczeniem. Wada zgryzu wyklucza wykonanie estetycznej, funkcjonalnej i trwałej rekonstrukcji. Po leczeniu ortodontycznym i protetycznym.

 

Postępowaniem z wyboru jest leczenie ortodontyczne. W zależności od rodzaju wady i wieku pacjenta, lekarz ortodonta projektuje stały lub ruchomy aparat ortodontyczny. Za pomocą aparatu może wpływać na pozycję zębów. W niektórych przypadkach samo leczenie ortodontyczne nie wystarczy i konieczne jest również leczenie chirurgiczne. Bardzo często również po zakończonym leczeniu ortodontycznym konieczna jest jeszcze praca lekarza protetyka, a zawsze – korekta zwarcia. W wielu jednak przypadkach z takich czy innych przyczyn leczenie ortodontyczne nie może być brane pod uwagę. Pozostają wtedy tylko metody protetyczne. Protetycznie można dokonać przebudowy warunków zwarciowych i osiągnąć trwałe rezultaty zarówno z estetycznego jak i funkcjonalnego punktu widzenia. Wiąże się to jednak często z koniecznością leczenia endodontycznego (kanałowego) wielu zębów, niestety w większości przypadków odstąpienie od leczenia ortodontycznego wymusza kompromis, który zawsze pogarsza rokowanie co do trwałości efektów terapii.

 

W leczeniu stomatologicznym w szerokim tego słowa znaczeniu zastosowanie korekty ortodontycznej w wielu przypadkach jest koniecznością warunkującą sens prowadzenia terapii w ogóle, niezależnie od tego czy głównym celem jest uzupełnienie braków w oparciu o implanty, zmiana estetyki czy wykonanie protez ruchomych. Istotne jest jednak, aby traktować ortodoncję świadomie poprzez pryzmat funkcji narządu żucia jako jeden z instrumentów o takiej samej wartości jak inne dziedziny stomatologii. Z drugiej strony pacjenci przede wszystkim wymagający korekty ortodontycznej – w wielu jeżeli nie większości przypadków dla zapewnienia stabilności uzyskanych efektów leczenia ortodontycznego wymagają po jego zakończeniu dodatkowych czynności z zakresu stomatologii odtwórczej z wykorzystaniem metod tak zachowawczych jak protetycznych.