Nasze osiągnięcia

 

Książki

Okluzja w praktyce. Jan Pietruski. Kwintesencja 2021. 

Regeneracja tkanek przyzębia. Małgorzata Pietruska, Ewa Dolińska, Jan Pietruski. Kwintesencja 2017. 

Periodontologiczno – implantologiczna chirurgia plastyczna. Małgorzata Pietruska, Jan Pietruski.  I wydanie: Czelej, Lublin 2010, II wydanie: Czelej, Lublin 2014, III wydanie: Czelej, Lublin 2021. 

Пародонтално-имплантологическая пластическая хирургия. „ГалДент” Львів. Малгожата Пєтруска, Ян Петрускі

Endodoncja krok po kroku. Josef Raabe Spółka wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa 2007, Anna Bernaczyk – współautorstwo

Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem. Dr Josef Raabe Spółka wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa 2004, Jan Pietruski,  Małgorzata Pietruska – współautorstwo

Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia. BF Remigiusz Dyńka, Wrocław 2012,  Jan Pietruski,  Małgorzata Pietruska – współautorstwo.

 

 

 

 

Materiały do przeczytania w pdf:

Long term corticotomy arch expansion 2021.pdf

Materials 2021

Evaluation_of_concordance_BMC_2018.pdf

e-Dentico_6-64-2016_-_Technika_tunelowa.pdf

e-Dentico_5-63-2016_-_Etiologia_recesji.pdf

Implantacja natychmiastowa Podlewski Pietruski

Jan Pietruski wywiad stomatologia 2016

Pietruski – Dysfunkcja narządu żucia.pdf

Materiały i technologie – Pietruski.pdf

Retention force assessment Pietruski.pdf

A_Novel_Technique_of_Impression_Making_of_CAD-CAM_Custom.pdf

Ocena_kliniczna_i_radiologiczna_leczenia_chirurgicznego.pdf

prd_32_4_Pietruski_16.pdf

MS 10_2011 Pietruski.pdf

e-Dentico_32_-_Przygotowanie_pacjenta_perio_do_leczenia_implantoprotetycznego.pdf

e-Dentico_32_-_Stale_uzupelnienia_protetyczne_u_pacjentow_z_periodontopatiami.pdf

e-Dentico_35_-_Zastosowanie_lacznikow_indywid_wykonanych_w_techn_CAD-CAM.pdf

Pietruski_Pietruska_Implants_2_ 2012.pdf

e-Dentico_56_-_Pietruski_-_Dynamiczna_kompresja.pdf

e-Dentico_56_-_Pietruski_-_Rehabilitacja_pacjentow_z_erozja_zebow.pdf

e-Dentico_56_-_Pietruski_-_Technologie_cyfrowe.pdf

 

Publikacje

 1. Sulewska, ME, Baczewska A, Bugała-Musiatowicz B, Waszkiewicz-Sewastianik E, Pietruski JK, Pietruska M. Long-Term Assessment of Periodontal Tissues after Corticotomy-Assisted Orthodontic Arch Expansion. J Clin Med 2021; 10: 5588. https://doi.org/10.3390/jcm10235588.
 2. Pietruska MJ, Waszkiewicz E, Skurska A, Sajewicz E, Dolińska E, Pietruska M. The Cone Beat Computed Tomography Evaluation of Cortical Bone Plate after Piezocision-Assisted Orthodontic Upper Arch Expansion: A Case Series. Materials 2021; 14: 6967. 
 3. Pietruska M, Dolińska E, Milewski R, Sculean A.: Effect of systemic antibiotics on the outcomes of regenerative periodontal surgery in intrabony defects: a randomized, controlled, clinical study. Clin Oral Investigations, 2020; doi. https://doi.org/10.1007/s00784-020-03616-7.
 4. Pietruska M., Waszkiewicz – Sewastianik E., Bernaczyk A., Pietruska A., Dolińska E.: Wielospecjalistyczne leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia – opis przypadku. Magazyn Stomatologiczny, 2020, 12, 12-22.
 5. Pietruski J., Waszkiewicz–Sewastianik E., Pietruska A., Dolińska E.: Zastosowanie ekstruzji ortodontycznej do rekonstrukcji ubytków tkanek przyzębia – opis przypadku. Magazyn Stomatologiczny, 2020, 11, 60-68.
 6. Dolińska E., Tomaszuk J., Kędra B., Pietruska M.: Afty nawracające w praktyce stomatologa ogólnego – diagnostyka i leczenie. e-Dentico, 2019, 2, 54-59.
 7. Dolińska E., Pietruska M.: Sterowana regeneracja tkanek – przewidywalna metoda odtwarzania tkanek przyzębia. Przedstawienie przypadków klinicznych. e-Dentico, 2019, 2, 20-53.
 8. Dolińska E., Duraj E., Bernaczyk M., Pietruska M.: Możliwości zachowania wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba. e-Dentico, 2019, 2, 8-19.
 9. Pietruska M., Skurska A., Podlewski Ł., Milewski R., Pietruski J.: Clinical evaluation of Miller class I and II recessions treatment with use of modified coronally advanced tunnel technique with either collagen matrix (CM) or subepithelial connective tissue graft (SCTG): a randomized clinical study. J Clin Periodontol, 2019, 46, 86-95. DOI: 10.1111/jcpe.13031
 10. Sulewska M., Duraj E., Sobaniec S., Graczyk A., Milewski R., Wróblewska M., Pietruski J., Pietruska M.: A clinical evaluation of efficacy of photodynamic therapy in treatment of reticular oral lichen planus: a case series. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2019, 25, 50-57.
 11. Skurska A., Dolińska E., Pietruska M., Knaś M.: Wpływ niechirurgicznego leczenia periodontologicznego w połączeniu z antybiotykoterapią ogólna lub terapią fotodynamiczną na aktywność wybranych egzoglikozydaz w płynie kieszonki przyzębnej pacjentów z agresywnym zapalanieniem przyzębia. Stomatologia Współczesna, 2018, 25, 5-6, 29-36.
 12. Nawrocki M., Pietruska M.: Zastosowanie laserów w leczeniu zapaleń tkanek okołowszczepowych. e-Dentico, 2018, 72,4,28-33.
 13. Bernaczyk M., Dolińska E., Duraj E., Pietruska M.: Metody zapobiegania deformacjom wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba. Przegląd piśmiennictwa. Magazyn Stomatologiczny. 2017, 12, 72-76.
 14. Pietruski J., Pietruska M., Waszkiewicz – Sewastianik E.: Wielospecjalistyczna rehabilitacja patologicznego starcia zębów – opis przypadku. Magazyn Stomatologiczny, 2018, 10, 12-22.
 15. Onopiuk B., Oponiuk P., Dąbrowska Z., Dądrowska E., Pietruska M., Car H.: Effect of metronidazole on the oxidoreductive process in the submandibular and parotid glands in experimental research. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018,7083486,8.
 16. Sulewska M., Duraj E., Bugała-Musiatowicz B., Waszkiewicz-Sewastianik E., Milewski R., Pietruski J., Sajewicz E., Pietruska M.: Assessment of the effect of the corticotomy-assisted orthodontic treatment on the maxillary periodontal tissue in patients with malocclusions with transverse maxillary deficiency: a case series. BMC Oral Health, 2018, 7083486,8.18, 1no 162, 9.
 17. Pietruski J., Skurska A., Bernaczyk A., Milewski R., Pietruska M. J., Gehrke P., Pietruska M.: Evaluation of concordance between CAD/CAM and clinical positions of abutment shoulder against mucosal margin: an observational study. BMC Oral Health, 2018,18,1,no 73,6.
 18. Skurska A., Sulewska M., Milewski R., Pietruska M.: Długoterminowa ocena leczenia ubytków śródkostnych techniką sterowanej regeneracji tkanek w połączeniu z rożnymi biomateriałami. Implantologia Stomatologiczna. 2018, 18, 34-39.
 19. Skurska A., Dolińska E., Pietruska M.: Ocana parametrów klinicznych po zabiegach augmentacji deformacji bezzębnego wyrostka z wykorzystaniem matrycy kolagenowej. Implantologia Stomatologiczna. 2018, 1, 74-79.
 20. Dolińska E., Tarasiewicz T., Pietruska MJ., Lotarska A., Pietruska M.: Wielospecjalistyczne leczenie chirurgiczno – endodontyczne przewlekłego zapalenia przyzębia – opis przypadku. Magazyn Stomatologiczny, 2017, 27, 9, 12-16.
 21. Pietruska M., Waszkiewicz – Sewastianik E., Pietruska MJ.: Interdisciplinary treatment of multiple gingival recession. A case report. Magazyn Stomatologiczny, 2017, 2, 10-13.
 22. Sulewska M.,  Dolińska E., Śmigelska-Kuzia J., Sobaniec W., Pietruska M., Pietruski J.: Anomalie w obrębie części twarzowej czaszki u dzieci z zespołem Downa. Część II. Magazyn Stomatologiczny, 2017,10, 48-52.
 23. Sulewska M.,  Dolińska E., Śmigelska-Kuzia J., Sobaniec W., Pietruska M., Pietruski J.: Anomalie w obrębie części twarzowej czaszki u dzieci z zespołem Downa. Część I. Magazyn Stomatologiczny, 2017, 7-8, 50-59.
 24. Skurska M., Pietruska M., Milewski R.: Ocena wpływu wykonania cięć pionowych na parametry kliniczne i estatyczne w leczeniu mnogich recesji dziąsła klasyI i II wg Millera: seria przypadków. Implantologia Stomatologiczna, 2017, 8, 2, 106-111.
 25. Kusiak A., Wojtaszek-Słomińska A., Chomyszyn-Gajewska M., Pietruska M., Maj A., Szkarłat B., Cabała A.: Analysis of electronic cigarette use among Polish dental students. Dental and Medical Problems. 2017, 54, 263-266
 26. Górska R., Dembowska E., Konopka TP., Wysokińska-Miszczuk J, Pietruska M, Ganowicz E.: Correlation between the state of periodontal tissues and selected risk factors for periodontitis and myocardial infarction. Adv Clin Exp Med. 2017, 26, 505-514. doi: 10.17219/acem/74652.
 27. Skurska A., PietruskaM., Milewski R.: Ocena wpływu wykonania cięć pionowychna parametry kliniczne i estetyczne w leczeniu mnogich recesji dziąsła klasy II i II wg Millera: seria przypadków. Implantologia Stomatologiczna, 2017, 16, 54-59.
 28. Sulewska M., Duraj E., Sobaniec S., Graczyk A., Wróblewska M., Pietruski J., Pietruska M.: Ocena własnego protokołu terapii fotodynamicznej w leczeniu liszaja płaskiego języka. Implantologia Stomatologiczna, 2017, 1 (15), 62-67.

 29. Duraj E., Sulewska M., Bugała-Musiatowicz B., Waszkiewicz-Sewastianik E., Pietruski J., Pietruska M.: Ocena tkanek miękkich po leczeniu ortodontycznym poprzedzonym zabiegiem bezpłatowej kortykotomii (piezocision). Implantologia Stomatologiczna, 2017, 1 (15), 56-60.

 30. Sulewska M., Duraj E., Sobaniec S., Graczyk A., Wróblewska M., Milewski R., Pietruski J., Pietruska M.: A clinical evaluation of the efficacy of photodynamic therapy in the treatment of erosive oral lichen planus: A case series. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2017, 18, 12-19.
 31. Sulewska M., Pietruski J., Świsłocki R., Sulima E., Paniczko A., Pietruska M.:  Periodontal status of the inhabitants of Białystok at the age of 65-74 years. A pilot study. Dent Med Probl, 2017,54, 173-178.
 32. Sulewska M., Pietruski J., Tycińska A., Musiał W., Duraj E., Pietruska M.: Status periodontologiczny pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego. Stomatologia Współczesna, 2017, 1, 8-17.
 33. Sulewska M., Pietruski J., Sulima E., Sokal E., Świsłocki R., Paniczko A., Duraj E., Pietruska M.: Ocena wskaźnika PSR w wybranych populacjach północno – wschodniej Polski. Twój Przegląd Stomatologiczny, 2017, 7-8, 65-68.
 34. Sulewska M., Duraj E., Sokal E., Pietruska M, Pietruski J.: Ocena częstości występowania recesji dziąsłowych u mieszkańców małej aglomeracji miejskiej województwa warmińsko – mazurskiego w wybranych grupach wiekowych 35-44 i 65-74 lat. Magazyn Stomatologiczny, 2017, 2, 22-24.
 35. Sulewska M., Pietruski J., Górska R., Sulima E., Świsłocki R., Paniczko A., Sokal E., Pietruska M.: Evaluation of the incidence of gingival recession in the citizens of a large urban agglomeration of the Podlaskie province in chosen age groups of 35-44 years and 65-74 years. Dent Med Probl, 2017, 54, 59-65
 36. Sulewska M., Pietruski J., Tycińska A., Musiał W., Duraj E., Pietruska E.: Evaluation of non-surgical periodontal treatment in patients with past history of myocardial infarction. Dent Med Probl, 2017, 54, 41-47.
 37. Sulewska M., Pietruski J., Kaczyński W., Sulima E., Świsłocki R., Paniczko A., Pietruska M.: Stan przyzębia mieszkańców Białegostoku w wieku 35-44 lat. Stomatologia Współczesna, 2017, 1, 18-23.
 38. Dolińska E., Skurska A., Dymicka – Piekarska V., Milewski R., Pietruski J., Pietruska M., Sculean A. The effect of nonsurgical periodontal therapy on the level of Human Neutrophil Peptides 1-3 in patients with aggressive periodontitis. Oral Health and Preventive Dentistry, 2017, 15, 6, 557-561.
 39. Sulewska M., Dolińska E., Sobaniec W., Pietruska M., Pietruski J.:Ocena zdrowia jamy ustnej pacjentów z zespołem Downa. Magazyn Stomatologiczny, 2016, 11, 76-82.
 40. Sulewska M., Pietruski J., Świsłocki R., Sulima E., Paniczko A., Pietruska M.: Występowanie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej u mieszkańców dużej aglomeracji miejskiej województwa podlaskiego w wybranych grupach wiekowych 35 – 44 lat i 65 – 74 lat. Stomatologia Estetyczna, 2016, 12, 177-182.
 41. Dolińska E., Sulewska M., Rzewuska M., Knaś M, Skurska A., Pietruska M., Pietruski J.: Poddziąsłowe oczyszczenie kieszonek przyzębnych poprzez skaling ultradźwiękowy i piaskowanie poddziąsłowe z proszkiem glicynowym w porównaniu ze skalingiem ultradźwiękowym podczas terapii podtrzymującej. Stomatologia Estetyczna, 2016, 12, 172-176.
 42. Sulewska M., Dolińska E., Milewski R, Pietruska MJ., Pietruska M., Pietruski J.: Zastosowanie bioaktywnego szkła lub bioaktywnego szkła w połączeniu z błoną kolagenową w leczeniu periodontologicznych ubytków śródkostnych. Randomizowane badania kliniczne. Stomatologia Estetyczna, 2016, 12, 116-122.
 43. Sulewska M., Dolińska E., Sobaniec W., Pietruska M., Pietruski J.: Aktywność antyoksydacyjna w surowicy krwi, erytrocytach i ślinie pacjentów z zespołem Downa. Stomatologia Współczesna, 2016, 5, 21-27.
 44. Sulewska M., Dolińska E., Sobaniec W., Pietruska M., Pietruski J.: Ocena wybranych parametrów przyzębia u pacjentów z zespołem Downa. Magazyn Stomatologiczny, 2016, 12, 78-82.
 45. Sulewska M., Dolińska E., Sobaniec W., Pietruska M., Pietruski J.: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów z zespołem Downa. Magazyn Stomatologiczny, 2016, 11, 76-82.
 46. Wasiluk G., Chomik E., Gehrke P., Pietruska M., Skurska A., Jan Pietruski J.: Incidence of undetected cement on CAD/CAM monolithic zirconia crowns and customized CAD/CAM implant abutments. A prospective case series. Clin Oral Impl Res, 2017, 28, 7, 774-778, doi: 10.1111/clr.12879.
 47. Dolińska E., Skurska A., Pietruska M., Dymicka – Piekarska V., Milewski R, Pietruski J, Sculean A.: The effect of nonsurgical periodontal therapy on HNP1-3 level in GCF of chronic periodontitis patients. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2017, 65,4, 355-361. DOI: 10.1007/s00005-016-0451-5.
 48. Pietruski J., Skurska A., Bernaczyk A., Milewski R., Pietruska MJ., Pietruska M.: Differences in subgingival shoulder position in digital design and intraorally on CAD/CAM custom made abutments. A prospective case series. Int J Scient Res. 2016, 5, 31-33.
 49. Dolińska E., Sulewska M., Skurska A., Pietruski J.: Rola naturalnych peptydów antybakteryjnych w jamie ustnej oraz potencjalne możliwości ich wkorzystania klinicznego. PSI Impl Dent 2016, 14, 56-60.
 50. Sulewska M., Dolińska E., Pietruski J.: Etiologia i leczenie liszaja płaskiego jamy ustnej. Przegląd piśmiennictwa. PSI Impl Dent 2016, 14, 62-68.
 51. Podlewski Ł., Pietruski J.: Implantacja natychmiastowa po urazowym złamaniu siekacza w szczęce. Opis przypadku. e-Dentico, 2016, 4, 58-62.
 52. Esposito M., Grusovin M. G., Lambert F., Matos S., Pietruska M., Rossi R., Salhi L., Buti J.: The effectiveness of a resorbable bone substitute with a resorbable membrane in the treatment of periodontal infrabony defect – A multicenter randomised controlled trial. Eur J Oral Implantol 2015; 8(3): 233-244.
 53. Pietruski J. K., Pietruska M. D.: Technologie cyfrowe we współczesnej protetyce – moda czy konieczność?  e – Dentico, 2015, 56, 8-29.
 54. Pietruski J. K., Pietruska M. D.: Rehabilitacja pacjentów z erozją zębów – aspekt funkcjonalny i estetyczny.   e – Dentico, 2015, 56, 30-52.
 55. Wasiluk G., Chomik E., Pietruski J. K.: Dynamiczna kompresja jako metoda kształtowania profilu wyłaniania dla łączników indywidualnych.  e – Dentico, 2015, 56, 54-76.
 56. Skurska A., Dolińska E., Sulewska M., Milewski R., Pietruski J., Sobaniec S., Pietruska M.: The assessment of the influence of vertical incissions on the aesthetic outcome of the Miller class I and II recession treatment: a split-mounth study. J Clin Periodontol. 2015; 42: 756-763. doi: 10.1111/jcpe. 12440.
 57. Skurska A., Dolińska E., Pietruska M., Pietruski J. K., Dymicka V., Kemona H., Arwailer NB., Milewski R., Sculean A.: Effect of nonsurgical periodontal treatment in conjunction with either systemic administration of amoxicillin and metronidazole or additional photodynamic therapy on the concentration of matrix metalloproteinases 8 and 9 in gingival cervical fluid in patients with aggressive periodontitis. BMC Oral Health 2015 May 26; 15: 63. doi: 10. 1185/s 12903-015-0048-0.
 58. Arweiler N. B., Pietruska M., Pietruski J., Skurska A., Dolińska E., Heumann C., Auschill T. M., Sculean A.: Six-month results following treatment of aggressive peridodontitis with antimicrobial photodyniamic therapy or amoxillin and metronidazole. Clin Oral Investig 2014 Dec; 18(9): 2129-35. doi: 10.1007/s00784-014-1193-6. Epub 2014 Feb 4.
 59. Pietruski J. K., Pietruska M. D: Dysfunkcja narządu żucia – przyczyny, diagnostyka, leczenie. Magazyn Stomatologiczny 2013, 12, 42-48.
 60. Pietruska M., Sobaniec S., Bernaczyk P., Cholewa M., Pietruski J. K., Dolińska E., Skurska A., Duraj E., Tokajuk G.: Clinical evaluation of photodynamic therapy efficacy in the treatment of oral leukoplakia. Photodiagnosis Photodyn Ther 2014; 11: 34-40. doi: 10.1016/j.pdpdt.2013.10.003.
 61. Pietruski J. K., Pietruska M. D: Materiały i technologie używane we współczesnej protetyce stałych uzupełnień zębowych – wady i zalety przedstawione na podstawie przeglądu piśmiennictwa i doświadczeń własnych. Stomatologia Estetyczna 2013, 9, 89-99.
 62. Pietruska M., Cholewa M., Duraj E., Skurska A., Dolińska E., Pietruski J. K., Waszkiewicz-Sewastianik E.: Ocena kliniczna i radiologiczna leczenia chirurgicznego zlokalizowanego agresywnego zapalenia przyzębia. Magazyn Stomatologiczny 2013, 23, 44-50.
 63. Arweiler N. B., Pietruska M., Skurska A., Dolińska E., Pietruski J. K, Bläs M., Auschill T. M., Sculean A.:  Nichtchirurgische Behandlung der aggressiven Parodontitis mie photodynamisher Therapie oder systematischer Anibiose. (Nonsurgical treatment of aggressive periodontitis with photodynamic therapy or systemic antibiotics). Schweiz Monatsschr. Zahnmed, 2013, 123, 539-544.
 64.  Pietruski J. K., Sajewicz  E., Sudnik J., Pietruska M. D.: Retention force assessment in conical crowns in different material combinations. Acta Bioeng Biomech 2013, 15, 35-42.
 65.  Pietruski J. K., Pietruska M., Kerstein R. B., Osorio J.: A Novel Technique of Impression Making of CAD/CAM Custom Abutments When Fabricating Multi-Unit Implant Proshteses. J Impl Advanc Clin Dent 2013, 5, 21- 32.
 66. Pietruska M., Pietruski J., Nagy K., Brecx M., Arweiler N. B., Sculean A:. Four-year results following treatment of intrabony periodontal defects with an enamel matrix derivative alone or combined with a biphasic calcium phosphate. Clin Oral Invest, 2012, 16, 1191-1197.
 67. Pietruska M., Skurska A., Pietruski J., Dolińska E., Arweiller N., Milewski R., Duraj E., Sculean A.: Clinical and radiographic evalutation of intrabony periodontal defects treatment with open flap debridement alone or in combination with nanocristalline hydroxyapatite bone substitute. Annals of Anatomy, 2012, 194, 533-537.
 68. Sobaniec S., Bernaczyk P., Pietruski J., Cholewa M., Skurska A., Dolińska E., Duraj E., Tokajuk G., Paniczko A., Olszewska E., Pietruska M.: Clinical assessment of the efficiacy of photodynamic therapy in the treatment of oral lichen planus. Lasers Med. Sci., 2012 DOI 10.1007/s10103-012-1153-9.
 69.  Górska R., Pietruska M., Dembowska E., Wysokińska-Miszczuk J., Włosowicz M., Konipka T.: Częstość występowania chorób przyzębia u osób w wieku 35-44 lat w populacji dużych aglomeracji miejskich. Dent and Medical Problems. 2012, 49, 19-27.
 70. Pietruski J. K., Pietruska M.: Zastosowanie łączników indywidualnych wykonywanych w technologii CAD/CAM w implantoprotetyce. e-Dentico, 2012, 35, 8-18.
 71. Pietruski J., Pietruska M., Sajewicz E.: A long term follow – up study of conical crown – retain dentures made with different technologies. Int. J. Periodontics Res. Dent. 2012, 32, 467-475.
 72. Pietruski J., Pietruska M.: Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji. Implants International Magazine of Oral Implantology, 2012, 7, 23-27.
 73. Knaś M., Zalewska A., Skurska A., Bernaczyk A., Paniczko A., Dolińska E., Chomicz A., Pietruska M.: Ocena wpływu ozonoterapii na aktywność wybranych egzoglikozydaz w ślinie pacjentów z przewlekłym i agresywnym zapaleniem przyzębia. J Stoma, 2012, 65, 825-835.
 74. Pietruski J., Pietruska M.: Analiza funkcjonalno – estetyczna w planowaniu leczenia implantoprotetycznego. Magazyn Stomatologiczny, 2011, 10, 12- 21.
 75. Pietruski J., Pietruska M.: Stałe uzupełnienia protetyczne u pacjentów z periodontopatiami. e – Dentico, 2011, 32, 54-66.
 76. Pietruska M., Pietruski J.: Przygotowanie pacjenta periodontologicznego do leczenia implantoprotetycznego. Najczęstsze błędy w planowaniu leczenia implantoprotetycznego. e – Dentico, 2011, 32, 28-38.
 77. Dolińska E., Pietruska M., Milewski R., Skurska A., Paniczko – Drężek A.: Clinical and microbiological evaluation of the effectivness of the modified protocol of full – mouth desinfection in the treatmentn of chronic periodontitis. Czasopismo Stomatologiczne, 2011, 64, 371-384.
 78. Waszkiewicz – Sewastianik E., Niewada P., Pietruska M., Żelazowska – Rutkowska B., Skurska A., Dolińska E., Żak J., Pietruski J., Paniczko A., Wysocka J.: Ocena porównawcza zabiegu usunięcia złogów nazębnych oraz zabiegu usunięcia złogów nazębnych z dodatkową terapią fotodynamiczną. Magazyn Stomatologiczny, 2011, 1, 72 – 75.
 79. Skurska A., Pietruska M., Pietruski J., Bernaczyk A., Żak J., Żelazowska B., Dolińska E., Paniczko – Drężek A., Wysocka J.: Evaluation of the influence of ozonotherapy on the clinical parameters and MMP levels in patients with chronic and aggressive periodontitis. Advances in Medical Sciences, 2010, 55, 297-307.
 80. Kędra B., Pietruska M., Tokajuk G., Sobaniec S., Sokołowski J., Kłoczko J.: Ocena skuteczności miejscowego stosowania aprotyniny w zapobieganiu rozwojowi mucositis u chorych leczonych chemioterapią z powodu ostrej lub przewlekłej białaczki – badania wstępne. Czasopismo Stomatologiczne, 2010, 63, 240-249.
 81. Tokajuk G., Pawińska M., Kierklo A., Pietruska M., Stokowska W., Kędra B.: Enviroment and burning mouth syndrome in middle-aged and elderly women. Polish J. Environ. Stud. 2009, 18, (6A), 190-194.
 82. Kędra B., Tokajuk G., Złotkowski M., Stokowska W., Chomczyk M., Pietruska M., Kędra B., Pietruski J.: Clinical and cytological status of the oral cavity mucosa in patients with different didestive tract diseases. Polish J. Environ. Stud. 2009, 18, (6A), 58-63.
 83. Pietruska M., Pietruski J., Skurska A., Bernaczyk A., Żak J., Żelazowska B., Dolińska E., Paniczko – Drężek A., Wysocka J.: Assessment of aprotinin influence on periodontal clinical status and matrix metalloproteinases 1, 2 and their tissue inhibitors saliva concentrations in patients with chronic periodontitis. Advances in Medical Sciences, 2009, 54, 1-8.
 84. Dolińska E., Skurska A., Paniczko-Drężek A., Pietruska M., Stokowska W: Evaluation of Meridol® and Listerine® mouthrinses in the initial phase of chronic periodontitis theraphy – clinical and questionnaire study. Czasopismo Stomatologiczne. 2009, 62, 478-485.
 85. Pietruska M., Sobaniec S., Skurska A., Dolińska E., Knaś M., Kurowski P., Pietruski J., Cechowska-Pasko M.: Ocena wpływu płukanki Dentosept® na stan kliniczny przyzębia oraz aktywność egzoglikozydaz w płynie dziąsłowym osób z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne 2009, 62, 254-261.
 86. Szarmach I. J., Pietruska M., Szarmach J., Skurska A.: Leczenie ortodontyczne pacjentów z zapaleniami przyzębia – opis dwóch przypadków. Czasopismo Stomatologiczne, 2009, 62, 63-76.
 87. Dolińska E., Pietruska M.: Nawa koncepcja niechirurgicznego leczenia przyzębia. Twój Przegląd Stomatologiczny, 2008, 9, 13-17.
 88. Dolińska E., Pietruska M., Paniczko A., Skurska A., Stokowska W.: Clinical evaluation of various antiseptics in full-mouth desinfection therapy. Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17 (part II), 330-337.
 89. Pietruska M., Pietruski J., Skurska A., Paniczko-Drężek A, Niewada P., Dolińska E., Chomicz A., Sobaniec S.: Evaluation of the effect of ozonotherapy on composition of bacterial biofilm in patients with chronic periodontitis. Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17 (part II), 338-342.
 90. Pietruska M., Skurska A., Żak J., Pietruski J., Wysocka J., Dolińska E., Paniczko A.: Assessment of CD16 and CD64 receptor expression on monocytes and neutrophilic granulocytes in the blood of patients with aggressive periodontitis. Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17 (part II), 325-329.
 91. Dolińska E., Stokowska W., Pietruska M., Skurska A., Paniczko-Drężek A.: Istotny wskaźnik poziomu choroby próchnicowej wg Bratthalla u dzieci 12-letnich z powiatu wysokomazowieckiego (województwo podlaskie). Czasopismo Stomatologiczne, 2008, 61, 863-866.
 92. Chomicz A., Pietruska M.: Zastosowanie ozonu w leczeniu stomatologicznym. Magazyn Stomatologiczny, 2007, 17, 38-40.
 93. Pietruska M., Bernaczyk A.: Leczenie farmakologiczne w zapaleniach przyzębia. Magazyn Stomatologiczny, 2007, 17, 11-13.
 94. Pietruska M., Skurska A., Żelazowska-Rutkowska B., Żak J., Pietruski J., Wysocka J., Dolińska E., Paniczko-Drężek A.: Assessment of soluble and membranous forms of adhesion molecules: sICAM-1, ICAM-1, sL and L in patients with aggressive periodontitis. Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 16, 234-238.
 95. Pietruska M., Pietruski J., Paniczko-Drężek A., Niewada P., Skurska A., Dolińska E.: The use of polymerase chain reaction (PCR) technique for the quantitative and qualitative evaluation of the composition of the subgingival bacterial flora. Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 16, 229-233.
 96. Skurska A., Pietruska M., Bernaczyk A., Knaś M., Pietruski J., Paniczko A., Dolińska E., Zwierz K., Prokop I.: Ocena stężeń egzoglikozydaz w ślinie pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia po leczeniu aprotyniną. Annales Academiae Medicae Stetinensis. Suplement 3, 2007, 53, 137-141.
 97. Dolińska E., Pietruska M., Paniczko A., Skurska A., Stokowska W.: Ocena wpływu płukanek Meridol® i Listerine® na stan przyzębia ogólnie zdrowych osób dorosłych z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Annales Academiae Medicae Stetinensis. Suplement 3, 2007, 53, 28-33.
 98. Pietruska M., Żelazowska-Rutkowska B., Skurska A., Żak J., Pietruski J., Wysocka J., Dolińska E., Paniczko A.: Ocena stężeń wybranych rozpuszczalnych molekuł adhezyjnych w surowicy pacjentów z agresywnym zapaleniem przyzębia. Annales Academiae Medicae Stetinensis. Suplement 3, 2007, 53, 102-105.
 99. Sobaniec H, Sobaniec W, Sendrowski K, Sobaniec S, Pietruska M.: Antioxidant activity of blood serum and saliva in patients with periodontal disease treated due to epilepsy. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2007, 52, 204-206..
 100. Sculean A., Pietruska M., Arweiler NB., Auschill TM., Nemcovsky C.: Four-year results of a prospective-controlled clinical study evaluating healing of intra-bony defects following treatment with an enamel matrix protein derivative alone or combined with a bioactive glass. J. Clin. Periodontol., 2007, 34, 507-513.
 101. Pietruska M., Pietruski J., Paniczko A., Sobaniec S.: Porównanie techniki regeneracji przyzębia z użyciem białek pochodnych matrycy szkliwa a techniką kombinowaną. Czasopismo Stomatologiczne, 2007, LX, 240-248.
 102. Pietruska M., Pietruski J.: Korekta deformacji dziąsłowych z wykorzystaniem przeszczepu tkanki łącznej. Magazyn Stomatologiczny, 2006, 16, 42-46.
 103. Pietruska M.: Techniki regeneracyjne w leczeniu zapaleń przyzębia. Twój Przegląd Stomatologiczny, 2006, 10, 45-53.
 104. Pietruski J., Pietruska M.: Wykorzystanie materiału Luxaform w protetyce. Protetyka Stomatologiczna, 2006, LVI, 238-242.
 105. Pietruska M., Bernaczyk A., Knaś M., Pietruski J., Zwierz K.: Assessment of salivary levels of the chosen exoglycosidases in patients with aggressive periodontitis after treatnent with doxycycline. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 158-161.
 106. Pietruska M., Żak J., Pietruski J., Wysocka J.: Evaluation of mCD14 expression on monocytes and the blood level of sCD14 in patients with generalized aggressive periodontitis. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 166-169.
 107. Pietruska M., Paniczko A., Waszkiel D., Pietruski J., Bernaczyk A.: Efficacy of local treatment with chlorhexidine gluconate drugs on the clinical status of periodontium in chronic periodontitis patients. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 162-165.
 108. Pietruski J., Pietruska M.: Podniesienie dna zatoki szczękowej – technika umożliwiająca wprowadzenie implantów dentystycznych w bocznym odcinku szczęki. Dental and Medical Problems, 2005, 42, 137-141.
 109. Godlewski C., Pietruska M., Rosłan D.: Zaburzenia procesów poznawczych w przebiegu bruksizmu. Protetyka Stomatologiczna, 2005, LV, 40-43.
 110. Pietruska M., Żak J., Pietruski J. Wysocka J.: Expression of chosen adhesion molecules on peripheral blood leukocytes in patients with aggressive periodontitis. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2005, 53.
 111. Pietruska M., Paniczko A., Waszkiel D., Pietruski J.: Kliniczna ocena preparatu PerioChip® w leczeniu zapaleń przyzębia. Dental and Medical Problems, 2005, 42, 89-93.
 112. Sculean A., Pietruska M., Schwarz F., Willershausen B., N. B. Arweiler, T. M. Auschill.: Healing of human intrabony defects following regenerative periodontal therapy with an enamel matrix protein derivative alone or combined with a bioactive glass. Journal of Clinical Periodontology, 2005, 32, 111-117.
 113. Pietruska M., Pietruski J.: Wybrane techniki zachowania i rekonstrukcji tkanek wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach zębów w odcinku przednim. e-Dentico, 2004, 4, 6-11.
 114. Pietruski J. K., Pietruska M.: Zastosowanie techniki galwanoformingu w protetyce. Protetyka Stomatologiczna, 2004, LIV, 352-356.
 115. Paniczko A., Pietruska M., Waszkiel D., Bernaczyk A., Pietruski J.: Wpływ sposobu aplikacji preparatu Parodium na stan kliniczny przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne, 2004, LVII, 519-523.
 116. Godlewski C., Pietruska M.: Rola czynników psychologicznych w powstawaniu bruksizmu. Protetyka Stomatologiczna, 2004, LIV, 401-404.
 117. Pietruska M., Pietruski J.: Ocena leczenia periodontologicznych ubytków kostnych z użyciem białek matrycy szkliwa. Czasopismo Stomatologiczne, 2004, LVII, 223-229.
 118. Pietruska M., Żak J., Wysocka J., Jaworowska B., Żelazowska B., Lipska A., Stokowska W.: Evaluation of selected of peripheral blood leukocytes functions in patients with various forms of periodontal disease. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2004, 52, 208-212.
 119. Godlewski C., Pietruska M., Stokowska W., Zalewski G.: Ocena treści percepcji i stylu myślenia u osób z bruksizmem. Czasopismo Stomatologiczne, 2003, LVI, 95-101.
 120. Pietruska M., Stokowska W.: Białka matrycy szkliwa w leczeniu ubytków śródkostnych – trzyletnia ocena kliniczna i radiologiczna. Dental and Medical Problems, 2002, 39, 89-93.
 121. Pietruska M.: Kliniczna i radiologiczna ocena wybranych technik regeneracyjnych w leczeniu przyzębnych defektów kostnych. Periodontologia Implanty, 2002, 1, 41-45.
 122. Pietruska M., Pietruski J.: Korekta deformacji dziąsłowych z wykorzystaniem przeszczepu tkanki łącznej. Magazyn Stomatologiczny, 2006, 16, 42-46.
 123. Pietruska M.: Techniki regeneracyjne w leczeniu zapaleń przyzębia. Twój Przegląd Stomatologiczny, 2006, 10, 45-53.
 124. Pietruski J., Pietruska M.: Wykorzystanie materiału Luxaform w protetyce. Protetyka Stomatologiczna, 2006, LVI, 238-242.
 125. Pietruska M., Bernaczyk A., Knaś M., Pietruski J., Zwierz K.: Assessment of salivary levels of the chosen exoglycosidases in patients with aggressive periodontitis after treatnent with doxycycline. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 158-161.
 126. Pietruska M., Żak J., Pietruski J., Wysocka J.: Evaluation of mCD14 expression on monocytes and the blood level of sCD14 in patients with generalized aggressive periodontitis. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 166-169.
 127. Pietruska M., Paniczko A., Waszkiel D., Pietruski J., Bernaczyk A.: Efficacy of local treatment with chlorhexidine gluconate drugs on the clinical status of periodontium in chronic periodontitis patients. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 162-165.
 128. Pietruski J., Pietruska M.: Podniesienie dna zatoki szczękowej – technika umożliwiająca wprowadzenie implantów dentystycznych w bocznym odcinku szczęki. Dental and Medical Problems, 2005, 42, 137-141.
 129. Godlewski C., Pietruska M., Rosłan D.: Zaburzenia procesów poznawczych w przebiegu bruksizmu. Protetyka Stomatologiczna, 2005, LV, 40-43.
 130. Pietruska M., Żak J., Pietruski J. Wysocka J.: Expression of chosen adhesion molecules on peripheral blood leukocytes in patients with aggressive periodontitis. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2005, 53.
 131. Pietruska M., Paniczko A., Waszkiel D., Pietruski J.: Kliniczna ocena preparatu PerioChip® w leczeniu zapaleń przyzębia. Dental and Medical Problems, 2005, 42, 89-93.
 132. Sculean A., Pietruska M., Schwarz F., Willershausen B., N. B. Arweiler, T. M. Auschill.: Healing of human intrabony defects following regenerative periodontal therapy with an enamel matrix protein derivative alone or combined with a bioactive glass. Journal of Clinical Periodontology, 2005, 32, 111-117.
 133. Pietruska M., Pietruski J.: Wybrane techniki zachowania i rekonstrukcji tkanek wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach zębów w odcinku przednim. e-Dentico, 2004, 4, 6-11.
 134. Pietruski J. K., Pietruska M.: Zastosowanie techniki galwanoformingu w protetyce. Protetyka Stomatologiczna, 2004, LIV, 352-356.
 135. Paniczko A., Pietruska M., Waszkiel D., Bernaczyk A., Pietruski J.: Wpływ sposobu aplikacji preparatu Parodium na stan kliniczny przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne, 2004, LVII, 519-523.
 136. Godlewski C., Pietruska M.: Rola czynników psychologicznych w powstawaniu bruksizmu. Protetyka Stomatologiczna, 2004, LIV, 401-404.
 137. Pietruska M., Pietruski J.: Ocena leczenia periodontologicznych ubytków kostnych z użyciem białek matrycy szkliwa. Czasopismo Stomatologiczne, 2004, LVII, 223-229.
 138. Pietruska M., Żak J., Wysocka J., Jaworowska B., Żelazowska B., Lipska A., Stokowska W.: Evaluation of selected of peripheral blood leukocytes functions in patients with various forms of periodontal disease. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2004, 52, 208-212.
 139. Godlewski C., Pietruska M., Stokowska W., Zalewski G.: Ocena treści percepcji i stylu myślenia u osób z bruksizmem. Czasopismo Stomatologiczne, 2003, LVI, 95-101.
 140. Pietruska M., Stokowska W.: Białka matrycy szkliwa w leczeniu ubytków śródkostnych – trzyletnia ocena kliniczna i radiologiczna. Dental and Medical Problems, 2002, 39, 89-93.
 141. Pietruska M.: Kliniczna i radiologiczna ocena wybranych technik regeneracyjnych w leczeniu przyzębnych defektów kostnych. Periodontologia Implanty, 2002, 1, 41-45.
 142. Pietruska M., Zimnoch L., Waszkiel D., Stokowska W., Duraj E.: Evaluation of lymphocyte populations and subpopulations extracted from inflamed periodontal tissues. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2002, 47, 218-225.
 143. Pietruska M., Żak J., Lipska A., Jaworowska B., Wysocka J., Stokowska W.: Ocena populacji limfocytów B i T oraz subpopulacji limfocytów T we krwi obwodowej pacjentów z różnymi formami zapaleń przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne, 2002, LV, 553-558.
 144. Zalewska A., Pietruska M., Knaś M., Zwierz K.: Niemucynowe białka śliny o wysokim stopniu homologii łańcucha polipeptydowego. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2001, 55, 733-754.
 145. Pietruski J. K., Pietruska M.: Zastosowanie techniki galwanoformingu do wykonania koron teleskopowych. Protetyka Stomatologiczna, 2001, LI, 230-235.
 146. Pietruski J., Pietruska M., Stokowska W., Pattarelli G M.: Serum levels of interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6) and interleukin-8 (IL-8) in patients treated with dental implants. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2001, 46, 28-37.
 147. Pietruski J., Pietruska M., Stokowska W., Pattarelli G. M.: Evaluation of polypeptide growth factors in the process of dental implant osseointegration. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2001, 46, 19-27.
 148. Pietruski J., Pietruska M., Dzięcioł J., Stokowska W., Pattarelli G. M.: Morfologia dziąsła w procesie osteointegracji implantów. Czasopismo Stomatologiczne, 2001, LIV, 372-376.
 149. Pietruski J., Pietruska M., Stokowska W., Pattarelli G. M.: Protezy overdenture – wybrane możliwości zastosowania w rehabilitacji narządu żucia. Czasopismo Stomatologiczne, 2001, LIV, 461-468.
 150. Pietruska M.: A comparative study on the use of Bio-Oss® and enamel matrix derivative (Emdogain®) in the treatment of periodontal bone defects. European Journal of Oral Sciences, 2001, 109, 178-181.
 151. Pietruska M., Pietruski J., Stokowska W.: Clinical and radiographic evaluation of periodontal therapy using enamel matrix derivative (Emdogain). Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2001, 46, 198-208.
 152. Pietruska M., Pietruski J., Stokowska W.: Polypeptide growth factors in the course of surgical periodontal treatment. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2000, 45, 199-210.
 153. Pietruska M., Pietruski J., Stokowska W.: Polipeptydowe czynniki wzrostu w zapaleniu przyzębia. Epidermalny czynnik wzrostu (EGF) i fibroblastyczny czynnik wzrostu (FGF) w surowicy i ślinie pacjentów z zapaleniem przyzębia o progresywnym przebiegu. Czasopismo Stomatologiczne, 2000, LIII, 485-489.
 154. Pietruska M., Pietruski J., Stokowska W.: Wstępne badania nad polipeptydowymi czynnikami wzrostu w zapaleniu przyzębia. Płytkowy czynnik wzrostu (PDGF) i transformujący czynnik wzrostu typu  (TGF) w surowicy i ślinie pacjentów z zapaleniem przyzębia o progresywnym przebiegu. Czasopismo Stomatologiczne, 2000, LIII, 413-417.
 155. Pietruski J., Pietruska M., Jabłońska E., Sacha P., Zaremba M., Stokowska W., Gołębiewska M.: Interleukin 6, tumor necrosis factor  and their soluble receptors in the blood serum of patients with denture stomatitis and fungal infection. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2000, 48, 101-105.
 156. Pietruski J., Pietruska M., Jabłońska E., Sacha P., Zaremba M., Stokowska W., Gołębiewska M.: Czynnik nekrotyzujujący guza- (TNF-) w surowicy krwi pacjentów ze stomatopatią protetyczną powikłaną zakażeniem grzybiczym. Protetyka Stomatologiczna, 1999, XLIX, 79-82.
 157. Pietruski J., Pietruska M., Jabłońska E., Sacha P., Zaremba M., Stokowska W., Gołębiewska M.: Interleukina 6 (IL-6) i jej rozpuszczalny receptor (sIL-6R) w surowicy krwi pacjentów ze stomatopatią protetyczną powikłaną zakażeniem grzybiczym. Protetyka Stomatologiczna, 1999, XLIX, 5-10.
 158. Godlewski C., Pietruska M., Stokowska W., Pietruski J., Rosłan D.: An assessment of the structure of perception in people with bruxism. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 1999, 44, 47-54.
 159. Pietruska M., Pietruski J., Stokowska W., Jabłońska E.: Interleukin-6 and its soluble receptor in periodontitis. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 1998, 46, 305-309.
 160. Pietruska M., Dymkowska W., Pietruski J., Stokowska W., Jabłońska E.: Koenzym Q-10 w leczeniu zapalenia przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne, 1998, LI, 368-372.
 161. Pietruska M.: Zaburzenia odporności w zapaleniu przyzębia. Odporność swoista. Czasopismo Stomatologiczne, 1997, L, 802-809.
 162. Pietruska M., Pietruski J. K.: Zaburzenia odporności w zapaleniu przyzębia. Granulocyty obojętnochłonne. Czasopismo Stomatologiczne, 1997,L, 536-542.
 163. Pietruski J., Jabłońska E., Pietruska M.: Zakażenia grzybicze u pacjentów ze stomatopatią protetyczną. Część III. Składniki dopełniacza C3 i C4. Protetyka Stomatologiczna, 1997, XLVII, 319-323.
 164. Pietruski J., Kaczmarski W., Jabłońska E., Zaremba M., Stokowska W., Gołębiewska M.: Zakażenia grzybicze u pacjentów ze stomatopatią protetyczną. Cz. II. Immunoglobuliny. Protetyka Stomatologiczna, 1997, XLVII, 288-292.
 165. Pietruski J., Sacha P., Zaremba M., Gołębiewska M., Stokowska W.: Zakażenia grzybicze u pacjentów ze stomatopatią protetyczną. Część I. Ocena flory grzybiczej. Protetyka Stomatologiczna, 1997, XLVII, 197-202.
 166. Pietruski J., Jabłońska E., Stokowska W.: Upośledzenie funkcji fagocytarnej granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej osób ze stomatopatią protetyczną (SP) powikłaną zakażeniem grzybiczym. Protetyka Stomatologiczna, 1997, XLVII, 1-15.
 167. Pietruska M., Jabłońska E., Pietruski J., Stokowska W.: Wpływ leczenia na zachowanie się stężeń immunoglobulin klas A, G i M oraz podklas immunoglobuliny G (G1, G2, G3, G4) w surowicy krwi osób z zapaleniem przyzębia dorosłych (AP). Magazyn Stomatologiczny, 1997, 2, 23-26.
 168. Pietruska M., Pietruska Z., Jabłońska E., Stokowska W.: Wpływ leczenia zachowawczego na aktywność granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u osób z zapaleniem przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne, 1996, XLIX, 750-754.
 169. Pietruska M., Pietruska Z., Stokowska W., Jabłońska E.: Ekspresja receptorów FcR i CR granulocytów obojętnochłonnych osób z zapaleniem przyzębia dorosłych (AP). Czasopismo Stomatologiczne, 1996, XLIX, 684-689.
 170. Pietruska M., Pietruski J., Jabłońska E., Pietruska Z., Stokowska W.: Zachowanie się składników dopełniacza C3 i C4 w surowicy krwi osób z zapaleniem przyzębia dorosłych (AP). Czasopismo Stomatologiczne, 1996, XLIX, 21-25.
 171. Pietruska Z., Jabłońska E., Stokowska W., Pietruska M.: Immunoglobuliny A, G, M i podklasy immunoglobuliny G (IgG): IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 w surowicy pacjentów z periodontopatią dorosłych. Czasopismo Stomatologiczne, 1994, XLVII, 836-840.