Tradycje rodzinne

Nasze pokolenie jest już piątym bezpośrednio związanym z medycyną. Rodzice dr Jana Krzysztofa Pietruskiego – Jan Tadeusz i Zofia – absolwenci Lubelskiej Akademii Medycznej przepracowali po kilkadziesiąt lat jako lekarze.

 

Jan Tadeusz Pietruski obrona pracy doktorskiej

Profesor Jan Tadeusz Pietruski, specjalista ftyzjatrii i laryngologii. Pracował wiele lat w Akademii Medycznej w Białymstoku, a także na uniwersytetach w Niemczech, Francji i Kongo. Jest m. in. autorem jedynej jak dotąd w języku polskim monografii – podręcznika dotyczącego tympanoplastyki (chirurgicznego leczenia głuchoty).

 

Zofia Pietruska obrona pracy doktorskiej

Profesor Zofia Pietruska pracowała w Akademii Medycznej w Białymstoku od momentu jej powstania jako lekarz internista, nauczyciel akademicki. Stworzyła i przez wiele lat pełniła funkcję kierownika Zakładu Immunopatologii Akademii Medycznej w Białymstoku.

 

Tadeusz Kielanowski, pierwszy rektor Akademii Medycznej w Białymstoku

Wcześniejsze pokolenie to Profesor Tadeusz Kielanowski – brat matki Jana Tadeusza. Był absolwentem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, lekarzem, humanistą. Pomijając jego osiągnięcia zawodowe, liczne publikacje i książki, można powiedzieć, że zmienił historię i status Białegostoku, bowiem on właśnie stworzył Białostocką Akademię Medyczną, był też jej pierwszym rektorem.

 

Bolesław Kielanowski, lekarz w czasie I wojny światowej

Jego ojciec – dr Bolesław Kielanowski – również lekarz, pełnił przed II wojną światową funkcję lekarza miejskiego we Lwowie. I w końcu pierwsze pokolenie to jego teść dr Leopold Lityński, również lekarz praktykujący pod Lwowem. Niestety z tych odległych czaów nie zachowały się jego zdjęcia.