Interdyscyplinarne planowanie leczenia w stomatologii – trzydniowe warsztaty praktyczne

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań – zapraszamy do kontaktu z Panią Dorotą Łapińską pod numerem tel. 531 460 475 lub sekretariat@simitu.eu

Osiągnięcie optymalnego poziomu pracy podążającego za burzliwym rozwojem nauki i technologii wymusza konieczność kooperacji i pracy zespołowej. Dlatego też leczenie stomatologiczne nie może być prowadzone przez samodzielnie praktykującego lekarza, ani w oparciu o przypadkowe konsultacje. Konieczne jest więc tworzenie zespołów, współpracujących na ściśle określonych zasadach, opartych na udokumentowanej wiedzy z zakresu wszystkich dyscyplin stomatologii. Aby wielospecjalistyczna współpraca mogła sprawnie funkcjonować, każdy członek zespołu musi być świadomy możliwości i ograniczeń poszczególnych specjalności.

Prowadzący:

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska – implantologia, periodontologia; Prof. hab. n. med. Jan Pietruski – okluzja, diagnostyka estetyczno-funkcjonalna, implantoprotetyka, dokumentacja; Dr n. med. Anna Bernaczyk – protetyka, endodoncja, stomatologia zachowawcza; Dr n. med. Emilia Waszkiewicz – ortodoncja.

Osiągnięcie optymalnego poziomu pracy podążającego za burzliwym rozwojem nauki i technologii wymusza konieczność kooperacji i pracy zespołowej. Konieczne jest więc tworzenie zespołów, współpracujących na ściśle określonych zasadach, opartych na udokumentowanej wiedzy z zakresu wszystkich dyscyplin stomatologii. Aby wielospecjalistyczna współpraca mogła sprawnie funkcjonować, każdy członek zespołu musi być świadomy możliwości i ograniczeń poszczególnych specjalności.

Celem kursu jest przedstawienie: procesu diagnostycznego w oparciu o dokumentację fotograficzną, modele diagnostyczne, badania radiologiczne, deprogramację i DSD; planowania leczenia (plany pierwszorzędowy i alternatywny/e).

W części praktycznej uczestnicy planują leczenie przypadków w oparciu o przygotowaną na potrzeby kursu dokumentację. Plan leczenia jest następnie konfrontowany z rzeczywistym leczeniem, które zostało wykonane przez zespół prowadzący kurs.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla ogólnie praktykujących lekarzy dentystów jak i specjalistów. Warunkiem zarejestrowania się na kurs jest wcześniejsze uczestnictwo w kursie „Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia” prowadzonym przez prof. Jana Pietruskiego.

Miejsce:

Praktyka Stomatologiczna
Małgorzaty i Jana Pietruskichul. Waszyngtona 1/34, Białystok

Wszystkie narzędzia i materiały na kurs zapewnia organizator.

Cena:

5 960 zł brutto. Cena obowiązuje do 30 dni przed wyznaczonym terminem kursu. Po tym terminie cena kursu wynosi 6 460 zł brutto.

W cenie kursu materiały oraz przerwy kawowe i lunche.

Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za wybrany kurs, tylko wpłata gwarantuje miejsce na kursie. O cenie oraz dostępności miejsc decyduje data dokonania wpłaty.
Prosimy pamiętać, że dzień zapłaty, a nie dzień rejestracji w systemie, decyduje o należnych zniżkach.

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.  

Faktury wystawiane są automatycznie po dokonaniu płatności on-line.

Kurs realizowany we współpracy z Pracownią Pozytywnych Zmian.

Informacje organizacyjne: Pracownia Pozytywnych Zmian, +48 793 199 770,

szkolenia@pracowniapz.pl