Leczenie recesji dziąsła

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 534892291 lub bur@orbidenti.com

Dwudniowe warsztaty praktyczne z zabiegami z udziałem pacjentów i ćwiczeniami na głowach zwierzęcych

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Dorota Pietruska

Recesje dziąsłowe są coraz częściej spotykanym problemem cywilizacyjnym, którego leczenie warunkowane jest zarówno aspektem estetycznym jak i zdrowotnym.

Wybór metody leczenia recesji jest uzależniony od analizy różnorodnych czynników, w tym między innymi od: wysokości i szerokości recesji, szerokości i grubości dziąsła skeratynizowanego w miejscu z recesją, szerokości i grubości dziąsła skeratynizowanego przy zębach sąsiadujących z recesją, wysokości i grubości brodawek dziąsłowych czy liczby recesji. Leczenie recesji nie ogranicza się często do samego zabiegu chirurgicznego, ale może wymagać interdyscyplinarnych działań diagnostyczno – terapeutycznych. Znajomość niezbędnych procedur oraz biegłość w technikach chirurgicznych dajemożliwość osiągnięcia przewidywalnych i satysfakcjonujących efektów leczenia.

Program kursu obejmuje zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat:

etiologii recesji

kwalifikacji pacjenta do leczenia i oceny ryzyka

technik zabiegowych oraz czynników warunkujących ich wybór

technik zakładania szwów

instrumentarium do mikrochirurgii

opieki pozabiegowej.

Uwaga: zakres procedur wykonywanych w czasie części praktycznej może ulec zmianie w zależności od dostępności pacjentów kwalifikujących się do określonych procedur oraz stopnia zaawansowania grupy uczestniczącej w szkoleniu.

Miejsce:

Praktyka Małgorzaty i Jana Pietruskich

ul. Waszyngtona 1/34

BIAŁYSTOK

Cena:

3960 zł – wczesna rejestracja do 30 dni przed kursem lub 4460 zł – późna rejestracja.

W cenie kursu materiały oraz przerwy kawowe i lunche.

Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za wybrany kurs, tylko wpłata gwarantuje miejsce na kursie. O cenie oraz dostępności miejsc decyduje data dokonania wpłaty.

Prosimy pamiętać, że dzień zapłaty, a nie dzień rejestracji w systemie, decyduje o należnych zniżkach.

Kurs zgłoszony do Izby Lekarskiej – zostaną za niego naliczone punkty edukacyjne.

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury wystawiane są automatycznie po dokonaniu płatności on-line.

Kurs realizowany we współpracy z Pracownią Pozytywnych Zmian.

Informacje organizacyjne: Pracownia Pozytywnych Zmian, +48 793 199 770,

szkolenia@pracowniapz.pl