Protetyka

Licówka/korona

Licówka to bardzo cienkie uzupełnienie wykonane z porcelany lub materiałów kompozytowych naklejane na ząb. Jej grubość w zależności od technologii wykonania wynosi od 0,3 do 0,8 mm. Przygotowanie zęba pod licówkę jest więc najmniej traumatycznym zabiegiem w protetyce, wymaga jednak dobrego przygotowania i dużej precyzji. Licówki stosuje się w celu zmiany walorów estetycznych zębów – kształtu, koloru, czy długości. W przypadku zębów ze znacznym uszkodzeniem tkanek twardych, szczególnie po leczeniu kanałowym konieczne jest wykonanie bardziej rozległej rekonstrukcji, a więc korony protetycznej.

Stan przed leczeniem. Konieczne jest leczenie ortodontyczne ze względu na wadę zgryzu (zgryz otwarty) oraz rekonstrukcja nadmiernie startych koron zębów.

Stan po leczeniu ortodontycznym. Zdjęcie pokazuje, że dziąsło na siekaczach centralnych w szczęce jest położone za nisko w stosunku do siekaczy bocznych i kłów. Wykonano chirurgiczną korektę położenia brzegu dziąsła na siekaczach centralnych, co poprawiło estetykę dziąsła na zębach górnych.

Stan po zakończeniu leczenia. Zęby zostały odbudowane z użyciem licówek ceramicznych/koron.

Most

Jest uzupełnieniem braku zęba/ów wspartym na sąsiednich zębach naturalnych. Jego wykonanie wymaga oszlifowania zębów pod korony protetyczne. Mosty są szczególnie polecane w przypadku znacznego uszkodzenia koron zębów sąsiadujących z brakiem. Czasami możliwe jest wykonanie mostu bez szlifowania zębów filarowych. Są to tzw. mosty klejone, najczęściej stosowane w przednim odcinku łuku zębowego.

Brak dwóch siekaczy po stronie prawej oraz bocznego siekacza po stronie lewej szczęki. Zęby zostały uzupełnione za pomocą klasycznego mostu wspartego na trzech oszlifowanych zębach naturalnych – kłach i lewym siekaczu centralnym.

Brak prawego siekacza centralnego w szczęce. Ząb uzupełniony za pomocą mostu przyklejonego do lewego siekacza centralnego.

Protezy

Nowoczesna proteza zębowa nie musi kojarzyć się uczuciem dyskomfortu. Współczesne możliwości pozwalają na wykonanie protez posiadających różnego typu elementy retencyjne (zatrzaski, zasuwy, korony podwójne, belki), zastosowanie których stabilizuje protezę, a więc eliminuje możliwość jej przemieszczania podczas żucia. W odróżnieniu od klasycznych protez z klamrami, elementy retencyjne są niewidoczne co sprawia, że estetyka tych uzupełnień jest bardzo dobra.

Rozległe braki uzębienia po obu stronach i żuchwie.

Braki uzupełnione z wykorzystaniem protezy posiadającej precyzyjne elementy retencyjne.

Elementy retencyjne na zębach, widoczne tylko po zdjęciu protezy.