Odbudowy protetyczne na implantach. Stopień 1

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 534892291 lub bur@orbidenti.com

Dwudniowe warsztaty praktyczne z zabiegami z udziałem pacjentów i ćwiczeniami.

Prowadzący:  Prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski

Dwudniowy kurs przeznaczony dla lekarzy, którzy dopiero zaczynają lub zamierzają zacząć swoją przygodę z implantoprotetyką. W czasie kursu jego uczestnicy zapoznają się z podstawami implantologii – zarysem historii tej dyscypliny, jej znaczeniem we współczesnej stomatologii, elementami materiałoznawstwa, wskazaniami i przeciwskazaniami do leczenia z użyciem implantów, rodzajami dostępnych konstrukcji protetycznych oraz  ich zaletami i wadami. Kursanci zapoznają się z instrumentarium niezbędnym do wykonania podstawowych odbudów protetycznych na implantach, zobaczą w praktyce i sami przećwiczą na fantomach podstawowe procedury niezbędne do rozpoczęcia samodzielnej pracy z pacjentem.

Tematyka kursu:

Osseointegracja.

Historia.

Materiał, kształt, powierzchnie.

Stabilizacja pierwotna i wtórna.

Przewidywalność leczenia implantologicznego, kryteria sukcesu klinicznego.

Wskazania, przeciwskazania kiedyś i dziś.

Planowanie, implantologia jako jeden z instrumentów współczesnej stomatologii.

Rodzaje rekonstrukcji, klasyfikacje, korony pojedyncze, przykręcane, cementowane, wady i zalety.

Mosty na implantach – rodzaje, różnice.

Anatomia tkanek wokół implantu, zespół zębowo-dziąsłowy, szerokość biologiczna.

Biokompatybilność materiałów łączników protetycznych, ich wpływ na biologię tkanek wokół wszczepów.

Różnica ząb/implant, łączenie za i przeciw.

Połączenia impl/łącznik, rodzaje, wady, zalety.

Pozycjonowanie pojedynczych implantów, w brakach częściowych i w bezzębiu.

Trójwymiarowe pozycjonowanie implantu w odniesieniu do pozycji docelowej korony protetycznej, reguła 3/2mm, przewidywalność odtworzenia brodawki.  „Backward planning”.

Szablony radiologiczne i protetyczne.

Racjonalność blokowania koron na  implantach.

Sposoby unikania przeciążeń funkcjonalnych.

Stała a ruchoma rekonstrukcja protetyczna, kryteria decyzji.

Atrofia wyrostka – problemy i ich rozwiązanie, sztuka kompromisu.

Wyciski, rodzaje, techniki, łyżki. Niebezpieczeństwa i sposoby ich uniknięcia.

Modele robocze.

Uzupełnienia tymczasowe natychmiastowe i laboratoryjne. Funkcje uzupełnień tymczasowych w implantoprotetyce.

Oddanie prac na implantach, zasady, standardy, niebezpieczeństwa.

Wizyty kontrolne pacjentów z implantami.

Demonstracja pracy z pacjentem.

Zajęcia praktyczne: wyciski na łyżce otwartej i zamkniętej,  rozwiązywanie problemów przy próbie struktur, wykonanie natychmiastowej korony tymczasowej.

Uwaga: zakres procedur wykonywanych w czasie części praktycznej może ulec zmianie w zależności od dostępności pacjentów kwalifikujących się do określonych procedur oraz stopnia zaawansowania grupy uczestniczącej w szkoleniu.

Miejsce:

Praktyka Małgorzaty i Jana Pietruskich

ul. Waszyngtona 1/34

BIAŁYSTOK

Cena:

4650 zł wczesna rejestracja do 30 dni przed kursem lub 5150 zł późna rejestracja

W cenie kursu materiały oraz przerwy kawowe i lunche.

Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za wybrany kurs, tylko wpłata gwarantuje miejsce na kursie. O cenie oraz dostępności miejsc decyduje data dokonania wpłaty.
Prosimy pamiętać, że dzień zapłaty, a nie dzień rejestracji w systemie, decyduje o należnych zniżkach.

Kurs zgłoszony do Izby Lekarskiej – zostaną za niego naliczone punkty edukacyjne.

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.  

Faktury wystawiane są automatycznie po dokonaniu płatności on-line.

Kurs realizowany we współpracy z Pracownią Pozytywnych Zmian.

Informacje organizacyjne: Pracownia Pozytywnych Zmian,  +48 793 199 770,

szkolenia@pracowniapz.pl