Planowanie leczenia

W naszej praktyce pracujemy w zespole, w którym każdy specjalizuje się w określonej dyscyplinie stomatologii, ale też posiada wiedzę interdyscyplinarną. Planowanie leczenia odbywa się w formie konsylium lekarskiego, podczas którego analizowane są wszystkie nieprawidłowości narządu żucia, a następnie konstruowany jest kompleksowy plan leczenia.