Odbudowy protetyczne na implantach. Stopień 2

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 534892291 lub bur@orbidenti.com

Warsztaty praktyczne z ćwiczeniami.

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski

Kurs dla lekarzy mających już pewne doświadczenie w pracy z pacjentami implantologicznymi. Oprócz przypomnienia podstawowych zasad leczenia implantoprotetycznego tematyka kursu ogniskuje się na niebezpieczeństwach związanych z leczeniem protetycznym pacjentów implantologicznych, zarówno biologicznych jak i biomechanicznych oraz sposobach ich uniknięcia. Wiąże się to koniecznością dogłębnego zrozumienia biologii tkanek wokół implantów oraz możliwości i ograniczeń dostępnej współczesnej stomatologii technologii zarówno w pracy klinicznej jak i laboratoryjnej. Na kursie przestawione zostaną również sposoby wykorzystania dostępnej technologii prowadzące do skrócenia czasu spędzanego przez lekarza przy fotelu dentystycznym i większej przewidywalności efektów leczenia protetycznego. Głęboko analizowany jest aspekt decyzji dotyczącej wykonania stałej bądź wyjmowanej rekonstrukcji protetycznej oparty na problemach związanych z możliwością zaprojektowania tzw. różowej estetki, podparcia tkanek twarzy, możliwości utrzymania higieny, formowania tkanek miękkich oraz fonetyki. Odrębny fragment kursu dotyczy uzupełnień tymczasowych w implantoprotetyce, sposobów ich wykonania, sekwencji stosowania, ich roli w kształtowaniu tkanek miękkich, stabilizowaniu relacji zwarciowych. Zarówno w odniesieniu do wykonawstwa prac protetycznych jedno lub kilkupunktowych jak i konstrukcji pełnołukowych przedstawione są możliwości wykorzystania metod cyfrowych łączących działania kliniczne i laboratoryjne. Przy omawianiu metod cyfrowych w oparciu o najnowsze publikacji naukowe przedstawione są także ich ograniczenia wynikające z możliwości dostępnego instrumentarium oraz dlaczego w praktyce często konieczne jest łączenie metod analogowych i cyfrowych.

Odrębnym tematem jest stabilność okluzji na rekonstrukcjach implantologicznych, wyjaśnienie dlaczego relacje zwarciowe w pracach z użyciem implantów nie mogą być tak stabilne jak w przypadku naturalnego uzębienia i jakich powikłań z tego wynikających należy spodziewać się po zakończeniu terapii i na wizytach kontrolnych.

Ostatnia część kursu poświęcona jest praktycznym aspektom wykorzystania metod cyfrowych. Oprócz demonstracji zabiegu z udziałem pacjenta, uczestnicy poznają zasady pracy z użyciem skanerów wewnątrzustnych, protetyki bezwyciskowej, cyfrowej platformy komunikacji z laboratorium protetycznym i dostępności pracy ze skanerem w aspekcie rynkowym.

Tematyka kursu:

Co już wiemy o implantoprotetyce.

Powikłania, niepowodzenia. Czego należy się obawiać, co się zdarza, co jest opisywane.

Cementowanie prac na implantach. Problemy, peri-implantitis indukowane cementem, dlaczego jednak warto cementować i jak uniknąć niebezpieczeństwa z tym związanego.

Klasyfikacje pomagające w diagnostyce przedprotetycznej dotyczące atrofii szczęki i żuchwy oraz zaburzeń estetycznych.

Fonetyka a rekonstrukcje protetyczne na implantach.

Aspekty decyzji o chirurgicznej lub protetycznej rekonstrukcji „różowej estetyki”. Standardy postępowania wg. Atlanta Team.

Protetyczna rekonstrukcja „różowej estetyki” z akrylu lub ceramiki.

Pełna rehabilitacja narządu żucia w oparciu o implanty. Prace stałe cementowane, przykręcane, hybrydowe.

Prace ruchome wsparte na łącznikach Locator™. Prosta i łatwa i tania alternatywa. Procedury kliniczne

Prace ruchome na koronach podwójnych. Wymagająca i droga alternatywa. Czternastoletnie obserwacje kliniczne i wybór optymalnej technologii wykonania koron podwójnych. Procedury

Prace ruchome na stożkowych koronach podwójnych Syncone™. Procedury kliniczne.

Łączniki indywidualne Atlantis™ wykonywane w technologii CAD/CAM. Możliwości technologii.

Przygotowanie wax up’u do cyfrowego projektowania łączników. Projektowanie. Przewidywalność zachowania się zaprojektowanego wirtualnie kształtu wewnątrzustnie.

Wykorzystanie możliwości wykonania duplikatów łączników indywidualnych – bezpieczny protokół postępowania prowadzący do oszczędności czasu i minimalizacji ryzyka niedokładności wycisku dzięki nowej, autorskiej metodzie wyciskowej z poziomu łączników.

Cyfryzacja w aspekcie redukcji kosztów i czasu procedur.

Implantoprotetyka bez wycisków. Skanowanie wewnątrzustne.

Stabilność okluzji u pacjentów rehabilitowanych implantoprotetycznie. Powikłania wynikające z różnicy połączenia ząb/kość i implant/kość. Obserwacje długoczasowe. Kontrola stabilności okluzji na wizytach kontrolnych.

Wykorzystanie implantologii w leczeniu ortodontycznym i vice versa – ortodoncja preimplantologiczna.

Klucze dynamometryczne.

Ocena ryzyka leczenia implantoprotetycznego wg Koisa i Suliborskiej.

Procedury mogące stanowić elementy części praktycznej:

  • Demonstracja zastosowania autorskiej metody wyciskowej z poziomu łączników u pacjenta. – Demonstracja pracy on-line przy projektowaniu i modyfikowaniu cyfrowego modelu łączników indywidualnych Atlantis™.
  • Wykonanie wycisku z poziomu implantu, montaż łączników indywidualnych wycisk z poziomu łączników indywidualnych. Wykonanie uzupełnienia tymczasowego na łącznikach indywidualnych.
  • Demonstracja procedury skanowania oraz projektowania uzupełnienia na implancie w technologii bezwyciskowej.
  • Samodzielne skanowanie na fantomach.
Uwaga: zakres procedur wykonywanych w czasie części praktycznej może ulec zmianie w zależności od dostępności pacjentów kwalifikujących się do określonych procedur oraz stopnia zaawansowania grupy uczestniczącej w szkoleniu.

Miejsce:

Praktyka Małgorzaty i Jana Pietruskich

ul. Waszyngtona 1/34

BIAŁYSTOK

Cena:

4650 zł wczesna rejestracja do 30 dni przed kursem lub 5150 zł późna rejestracja.

W cenie kursu materiały oraz przerwy kawowe i lunche.

Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za wybrany kurs, tylko wpłata gwarantuje miejsce na kursie. O cenie oraz dostępności miejsc decyduje data dokonania wpłaty.

Prosimy pamiętać, że dzień zapłaty, a nie dzień rejestracji w systemie, decyduje o należnych zniżkach.

Kurs zgłoszony do Izby Lekarskiej – zostaną za niego naliczone punkty edukacyjne.

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury wystawiane są automatycznie po dokonaniu płatności on-line.

Kurs realizowany we współpracy z Pracownią Pozytywnych Zmian.

Informacje organizacyjne: Pracownia Pozytywnych Zmian, +48 793 199 770,

szkolenia@pracowniapz.pl