Dr n. med. Anna Bernaczyk

Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku w 2003r.

W roku 2009 obroniła pracę doktorską pt.: „Ocena wpływu leczenia preparatem aprotyniny na przyzębie pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia”, uzyskując stopień doktora nauk medycznych. W roku 2010 uzyskała specjalizację z protetyki stomatologicznej. Wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach krajowych i zagranicznych. Odbywała też praktyki zagraniczne, głównie w Niemczech i USA. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Aktualnie zajmuję się głównie leczeniem endodontycznym, odbudową estetyczną zębów metodami bezpośrednimi oraz leczeniem protetycznym i implantoprotetycznym. Jest współautorem podręcznika „Endodoncja krok po kroku”.