Granty

„BON ANTYWIRUSOWY”,

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR BON69

Firma Praktyka Stomatologiczna Małgorzata Pietruska, Jan Pietruski s.c. otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Bon antywirusowy”, umowa o powierzenie grantu nr BON69.

Celem projektu jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie zmian (innowacji) procesowych i nietechnologicznych w ramach projektu „Bon antywirusowy”.

Wartość projektu: 108 449,30 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 89 513,15 PLN