Zastosowanie zabiegów kortykotomii w leczeniu ortodontycznym

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 534892291 lub bur@orbidenti.com

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska

Wyzwaniem współczesnego leczenia ortodontycznego jest osiągnięcie odpowiedniej estetyki i funkcji narządu żucia oraz przyspieszenie leczenia bez negatywnego wpływu na tkanki przyzębia. Skrócenie czasu leczenia jest nie tylko pożądane ze względu na dyskomfort pacjenta, ale przede wszystkim, ze względu na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań, takich jak: resorpcje korzeni, próchnica, dehiscencje i fenestracje kostne czy recesje dziąsła. Większość tego typu powikłań jest szczególnie często obserwowana u osób z cienkim fenotypem i ubytkami w przedsionkowej blaszce wyrostka, których leczenie wymagało doprzedsionkowego przesunięcia zębów poza kopertę wyrostka zębodołowego.

W celu poprawy warunków do ortodontycznego przesuwania zębów wprowadzane są różnorodne dodatkowe techniki zabiegowe, w tym przygotowawcze zabiegi chirurgiczne takie jak kortykotomia, których działanie oparte jest na regionalnym zjawisku akceleracji. Spowodowane nacięciem uszkodzenie kości rozpoczyna kaskadę reakcji, w wyniku których dochodzi do przejściowej osteopenii charakteryzującej się zmniejszeniem gęstości tkanki kostnej, a przez to zmniejszeniem jej oporu na ruch zęba. Regionalne zjawisko akceleracji daje przemijający impuls do przebudowy i może przyspieszyć proces gojenia tkanek twardej i miękkich od dwu do dziesięciu razy. Z dostępnych danych wynika, że zabiegi kortykotomii poprzedzające leczenie ortodontyczne przynoszą wiele zalet takich jak: szybsze przesuwanie zębów, krótszy czas leczenia, bezpieczna rozbudowa wyrostka zębodołowego, czy stabilność efektów leczenia. Dlatego też są szczególnie polecane u osób z cienkim fenotypem przed ortodontyczną ekspansją łuków zębowych.

W programie kursu planowane jest omówienie zagadnień dotyczących:

– wskazań i przeciwskazań do wykonania zabiegu kortykotomii

– technik chirurgicznych

– narzędzi niezbędnych do wykonania zabiegów

– opieki pozabiegowej

– ortodontycznego aspektu leczenia wspomaganego zabiegiem kortykotomii

– prawdopodobnych powikłań leczenia.

Część praktyczna obejmuje demonstracje z udziałem pacjentów. Zaprezentowane zostaną:

– zabieg kortykotomii

– ortodontyczne zaopatrzenie pacjenta po zabiegu chirurgicznym.

Plan kursu

8.00 – 9.30 wykład

9.30 – 9.45 przerwa kawowa

9.45 – 11.15 wykład

11.15 – 11.30 przerwa kawowa

11.30 – 13.00 wykład

13.00 – 14.00 lunch

14.00 – 16.00 zabieg chirurgiczny

16.00 – 16.30 zabieg ortodontyczny

16.30 – 18.00 wykład

Wszystkie narzędzia i materiały na kurs zapewnia organizator.   

Uwaga: zakres procedur wykonywanych w czasie części praktycznej może ulec zmianie w zależności od dostępności pacjentów kwalifikujących się do określonych procedur oraz stopnia zaawansowania grupy uczestniczącej w szkoleniu.

Poziom: początkujący

Czas trwania: 1 dzień

Liczba uczestników: maks. 12 osób

Cena kursu: 2650 zł – wczesna rejestracja do 30 dni przed kursem lub 3100 zł późna rejestracja    

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.  

Faktury wystawiane są automatycznie po dokonaniu płatności on-line.

Miejsce:

Praktyka Małgorzaty i Jana Pietruskich

ul. Waszyngtona 1/34

BIAŁYSTOK

Kurs realizowany we współpracy z Pracownią Pozytywnych Zmian.

Informacje organizacyjne: Pracownia Pozytywnych Zmian, +48 793 199 770,

szkolenia@pracowniapz.pl