Tradycje rodzinne

Nasze pokolenie jest już piątym bezpośrednio związanym z medycyną. Rodzice prof. Jana Pietruskiego – Jan Tadeusz Pietruski i Zofia Pietruska – byli absolwentami Akademii Medycznej w Lublinie.

Jan Tadeusz Pietruski obrona pracy doktorskiej

Prof. Jan Tadeusz Pietruski, specjalista ftyzjatrii i laryngologii. Pracował wiele lat w Akademii Medycznej w Białymstoku, a także na uniwersytetach w Niemczech, Francji i Kongo. Jest autorem podręcznika „Operacje tympanoplastyczne” – pierwszego polskiego oryginalnego opracowania nowoczesnej mikrochirurgii głuchoty przewodzeniowej oraz podręcznika „Tympanoplastyki”. Jest ponadto współautorem podręcznika „Otolaryngologia kliniczna”, monografii „Uszkodzenia nerwu twarzowego” oraz „Postępowanie specjalistyczne w urazach głowy”.

Zofia Pietruska obrona pracy doktorskiej

Prof. Zofia Pietruska pracowała w Akademii Medycznej w Białymstoku od momentu jej powstania jako lekarz internista, endokrynolog. Stworzyła oraz była pierwszym kierownikiem Zakładu Immunopatologii Akademii Medycznej w Białymstoku.

Tadeusz Kielanowski, pierwszy rektor Akademii Medycznej w Białymstoku

Wcześniejsze pokolenie to prof. Tadeusz Kielanowski – brat matki Jana Tadeusza. Był absolwentem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, lekarzem, humanistą. Pomijając jego osiągnięcia zawodowe, liczne publikacje i książki, można powiedzieć, że zmienił historię i status Białegostoku, bowiem on właśnie stworzył białostocką Akademię Medyczną, był też jej pierwszym rektorem.

Bolesław Kielanowski, lekarz w czasie I wojny światowej

Jego ojciec – dr Bolesław Kielanowski – również lekarz, pełnił przed II wojną światową funkcję lekarza miejskiego we Lwowie. I w końcu pierwsze pokolenie to jego teść dr Leopold Lityński, również lekarz praktykujący pod Lwowem. Niestety z tych odległych czasów nie zachowały się jego zdjęcia.