Dorobek naukowo-dydaktyczny

Publikacje książkowe

 1. Okluzja w praktyce. Jan Pietruski. Kwintesencja 2021.
 1. Regeneracja tkanek przyzębia. Małgorzata Pietruska, Ewa Dolińska, Jan Pietruski. Kwintesencja 2017.
 1. Periodontologiczno – implantologiczna chirurgia plastyczna. Małgorzata Pietruska, Jan Pietruski. I wydanie, Czelej, Lublin 2010; II wydanie Czelej, Lublin 2014; III wydanie Czelej, Lublin 2021.
 1. Пародонтално-имплантологическая пластическая хирургия. Малгожата Пєтруска, Ян Петрускі „ГалДент” Львів.
 1. Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego. Red. nauk. Anatol Panasiuk. Małgorzata Pietruska – współautor. PZWL, Warszawa 2018.
 1. Zapobieganie chorobom przyzębia i ich leczenie. Poradnik dla pacjenta. Małgorzata Pietruska, Ewa Dolińska, Anna Skurska, Czelej, Lublin 2018.
 1. Endodoncja krok po kroku. Anna Bernaczyk – współautorstwo. Josef Raabe Spółka wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 1. Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem. Jan Pietruski, Małgorzata Pietruska – współautorstwo. Dr Josef Raabe Spółka wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa 2004,
 1. Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia. Jan Pietruski, Małgorzata Pietruska – współautorstwo. BF Remigiusz Dyńka, Wrocław 2012.

Publikacje do pobrania w pdf:

Long term corticotomy arch expansion 2021.pdf

Materials 2021

Evaluation_of_concordance_BMC_2018.pdf

e-Dentico_6-64-2016_-_Technika_tunelowa.pdf

e-Dentico_5-63-2016_-_Etiologia_recesji.pdf

Implantacja natychmiastowa Podlewski Pietruski

Jan Pietruski wywiad stomatologia 2016

Pietruski – Dysfunkcja narządu żucia.pdf

Materiały i technologie – Pietruski.pdf

Retention force assessment Pietruski.pdf

A_Novel_Technique_of_Impression_Making_of_CAD-CAM_Custom.pdf

Ocena_kliniczna_i_radiologiczna_leczenia_chirurgicznego.pdf

prd_32_4_Pietruski_16.pdf

MS 10_2011 Pietruski.pdf

e-Dentico_32_-_Przygotowanie_pacjenta_perio_do_leczenia_implantoprotetycznego.pdf

e-Dentico_32_-_Stale_uzupelnienia_protetyczne_u_pacjentow_z_periodontopatiami.pdf

e-Dentico_35_-_Zastosowanie_lacznikow_indywid_wykonanych_w_techn_CAD-CAM.pdf

Pietruski_Pietruska_Implants_2_ 2012.pdf

e-Dentico_56_-_Pietruski_-_Dynamiczna_kompresja.pdf

e-Dentico_56_-_Pietruski_-_Rehabilitacja_pacjentow_z_erozja_zebow.pdf

e-Dentico_56_-_Pietruski_-_Technologie_cyfrowe.pdf

Publikacje

 1. Pietruska M, Pietruski JK. Advancement of Marginal Bone and Soft Tissue Aesthetics for Slope-Configured Implants. Coatings 2022, 12, 1295. https://doi.org/10.3390/coatings12091295.
 2. Dolińska E, Skurska A, Pietruska M, Dymicka-Piekarska V, Milewski R, Sculean A. Effect of Nonsurgical Periodontal Therapy with Additional Photodynamic Therapy on the Level of MMP-9 and TIMP-1 in GCF in Chronic Periodontitis Patients- a Preliminary Case Series Study. Biomolecules 2022, 12,x. https://doi.org//10.3390/xxxxx
 3. Dolińska E, Milewski R, Pietruska MJ, Gumińska K, Prysak N, Tarasewicz T, Janica M, Pietruska M. Periodontitis-Related Knowledge and Its Relationship with Oral Health Behavior among Adult Patients Seeking Professional Periodontal Care. J Clin Med. 2022 Mar 10;11(6):1517. doi: 10.3390/jcm11061517.
 4. Skurska A, Dymicka-Piekarska V, Milewski R, Pietruska M. Dynamics of Matrix Metalloproteinase-1 and -8 Secretion in Gingival Crevicular Fluid after Gingival Recession Therapy via MCAT with Either Subepithelial Connective Tissue Graft or Collagen Matrix. Biomolecules. 2021 May 14;11(5):731. doi: 10.3390/biom11050731.
 5. Sulewska, ME, Baczewska A, Bugała-Musiatowicz B, Waszkiewicz-Sewastianik E, Pietruski JK, Pietruska M. Long-Term Assessment of Periodontal Tissues after Corticotomy-Assisted Orthodontic Arch Expansion. J Clin Med 2021; 10: 5588. https://doi.org/10.3390/jcm10235588.
 6. Pietruska MJ, Waszkiewicz E, Skurska A, Sajewicz E, Dolińska E, Pietruska M. The Cone Beat Computed Tomography Evaluation of Cortical Bone Plate after Piezocision-Assisted Orthodontic Upper Arch Expansion: A Case Series. Materials 2021; 14: 6967.
 7. Pietruska M, Dolińska E, Milewski R, Sculean A.: Effect of systemic antibiotics on the outcomes of regenerative periodontal surgery in intrabony defects: a randomized, controlled, clinical study. Clin Oral Investigations, 2020; doi. https://doi.org/10.1007/s00784-020-03616-7.
 8. Pietruska M, Waszkiewicz – Sewastianik E, Bernaczyk A, Pietruska A, Dolińska E. Wielospecjalistyczne leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia – opis przypadku. Magazyn Stomatologiczny, 2020, 12, 12-22.
 9. Pietruski J, Waszkiewicz–Sewastianik E, Pietruska A, Dolińska E. Zastosowanie ekstruzji ortodontycznej do rekonstrukcji ubytków tkanek przyzębia – opis przypadku. Magazyn Stomatologiczny, 2020, 11, 60-68.
 10. Dolińska E, Tomaszuk J, Kędra B, Pietruska M. Afty nawracające w praktyce stomatologa ogólnego – diagnostyka i leczenie. e-Dentico, 2019, 2, 54-59.
 11. Dolińska E, Pietruska M. Sterowana regeneracja tkanek – przewidywalna metoda odtwarzania tkanek przyzębia. Przedstawienie przypadków klinicznych. e-Dentico, 2019, 2, 20-53.
 12. Dolińska E, Duraj E, Bernaczyk M, Pietruska M. Możliwości zachowania wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba. e-Dentico, 2019, 2, 8-19.
 13. Dąbrowska Z, Dąbrowska E, Onopiuk B, Onopiuk P, Orywal K, Mroczko B, Pietruska M. The Protective Impact of Black Chokeberry Fruit Extract (Aronia melanocarpa L.) on the Oxidoreductive System of the Parotid Gland of Rats Exposed to Cadmium Oxid Med Cell Longev. 2019; 2019:doi: 10.1155/2019/3403264
 14. Pietruska M, Skurska A, Podlewski Ł, Milewski R, Pietruski J. Clinical evaluation of Miller class I and II recessions treatment with use of modified coronally advanced tunnel technique with either collagen matrix (CM) or subepithelial connective tissue graft (SCTG): a randomized clinical study. J Clin Periodontol, 2019, 46, 86-95. DOI: 10.1111/jcpe.13031
 15. Sulewska M, Duraj E, Sobaniec S, Graczyk A, Milewski R, Wróblewska M, Pietruski J, Pietruska M. A clinical evaluation of efficacy of photodynamic therapy in treatment of reticular oral lichen planus: a case series. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2019, 25, 50-57.
 16. Skurska A, Dolińska E, Pietruska M, Knaś M. Wpływ niechirurgicznego leczenia periodontologicznego w połączeniu z antybiotykoterapią ogólna lub terapią fotodynamiczną na aktywność wybranych egzoglikozydaz w płynie kieszonki przyzębnej pacjentów z agresywnym zapalanieniem przyzębia. Stomatologia Współczesna, 2018, 25, 5-6, 29-36.
 17. Onopiuk B, Onopiuk P, Dąbrowska Z, Dąbrowska E, Pietruska M, Car H. Effect of Metronidazole on the Oxidoreductive Processes in the Submandibular and Parotid Glands in Experimental Research. Oxid Med Cell Longev. 2018 Oct 24;2018:7083486. doi: 10.1155/2018/7083486. eCollection 2018.
 18. Nawrocki M, Pietruska M. Zastosowanie laserów w leczeniu zapaleń tkanek okołowszczepowych. e-Dentico, 2018, 72,4,28-33.
 19. Bernaczyk M, Dolińska E, Duraj E, Pietruska M. Metody zapobiegania deformacjom wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba. Przegląd piśmiennictwa. Magazyn Stomatologiczny. 2017, 12, 72-76.
 20. Pietruski J, Pietruska M, Waszkiewicz – Sewastianik E. Wielospecjalistyczna rehabilitacja patologicznego starcia zębów – opis przypadku. Magazyn Stomatologiczny, 2018, 10, 12-22.
 21. Onopiuk B, Oponiuk P, Dąbrowska Z, Dądrowska E, Pietruska M, Car H. Effect of metronidazole on the oxidoreductive process in the submandibular and parotid glands in experimental research. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018,7083486,8.
 22. Sulewska M, Duraj E, Bugała-Musiatowicz B, Waszkiewicz-Sewastianik E, Milewski R, Pietruski J, Sajewicz E, Pietruska M. Assessment of the effect of the corticotomy-assisted orthodontic treatment on the maxillary periodontal tissue in patients with malocclusions with transverse maxillary deficiency: a case series. BMC Oral Health, 2018, 7083486,8.18, 1no 162, 9.
 23. Pietruski J, Skurska A, Bernaczyk A, Milewski R, Pietruska MJ, Gehrke P, Pietruska M. Evaluation of concordance between CAD/CAM and clinical positions of abutment shoulder against mucosal margin: an observational study. BMC Oral Health, 2018,18,1,no 73,6.
 24. Skurska A, Sulewska M, Milewski R, Pietruska M. Długoterminowa ocena leczenia ubytków śródkostnych techniką sterowanej regeneracji tkanek w połączeniu z rożnymi biomateriałami. Implantologia Stomatologiczna. 2018, 18, 34-39.
 25. Skurska A, Dolińska E, Pietruska M. Ocana parametrów klinicznych po zabiegach augmentacji deformacji bezzębnego wyrostka z wykorzystaniem matrycy kolagenowej. Implantologia Stomatologiczna. 2018, 1, 74-79.
 26. Dolińska E, Tarasiewicz T, Pietruska MJ, Lotarska A, Pietruska M: Wielospecjalistyczne leczenie chirurgiczno – endodontyczne przewlekłego zapalenia przyzębia – opis przypadku. Magazyn Stomatologiczny, 2017, 27, 9, 12-16.
 27. Pietruska M, Waszkiewicz – Sewastianik E, Pietruska MJ. Interdisciplinary treatment of multiple gingival recession. A case report. Magazyn Stomatologiczny, 2017, 2, 10-13.
 28. Sulewska M, Dolińska E, Śmigelska-Kuzia J, Sobaniec W, Pietruska M, Pietruski J. Anomalie w obrębie części twarzowej czaszki u dzieci z zespołem Downa. Część II. Magazyn Stomatologiczny, 2017,10, 48-52.
 29. Sulewska M, Dolińska E, Śmigelska-Kuzia J, Sobaniec W, Pietruska M, Pietruski J. Anomalie w obrębie części twarzowej czaszki u dzieci z zespołem Downa. Część I. Magazyn Stomatologiczny, 2017, 7-8, 50-59.
 30. Skurska M, Pietruska M, Milewski R. Ocena wpływu wykonania cięć pionowych na parametry kliniczne i estatyczne w leczeniu mnogich recesji dziąsła klasyI i II wg Millera: seria przypadków. Implantologia Stomatologiczna, 2017, 8, 2, 106-111.
 31. Kusiak A, Wojtaszek-Słomińska A, Chomyszyn-Gajewska M, Pietruska M, Maj A, Szkarłat B, Cabała A. Analysis of electronic cigarette use among Polish dental students. Dental and Medical Problems. 2017, 54, 263-266.
 32. Górska R, Dembowska E, Konopka TP, Wysokińska-Miszczuk J, Pietruska M, Ganowicz E. Correlation between the state of periodontal tissues and selected risk factors for periodontitis and myocardial infarction. Adv Clin Exp Med. 2017, 26, 505-514. doi: 10.17219/acem/74652.
 33. Skurska A, PietruskaM, Milewski R. Ocena wpływu wykonania cięć pionowychna parametry kliniczne i estetyczne w leczeniu mnogich recesji dziąsła klasy II i II wg Millera: seria przypadków. Implantologia Stomatologiczna, 2017, 16, 54-59.
 34. Sulewska M, Duraj E, Sobaniec S, Graczyk A, Wróblewska M, Pietruski J, Pietruska M. Ocena własnego protokołu terapii fotodynamicznej w leczeniu liszaja płaskiego języka. Implantologia Stomatologiczna, 2017, 1 (15), 62-67.
 35. Duraj E, Sulewska M, Bugała-Musiatowicz B, Waszkiewicz-Sewastianik E, Pietruski J, Pietruska M. Ocena tkanek miękkich po leczeniu ortodontycznym poprzedzonym zabiegiem bezpłatowej kortykotomii (piezocision). Implantologia Stomatologiczna, 2017, 1 (15), 56-60.
 36. Sulewska M, Duraj E, Sobaniec S, Graczyk A, Wróblewska M, Milewski R, Pietruski J, Pietruska M. A clinical evaluation of the efficacy of photodynamic therapy in the treatment of erosive oral lichen planus: A case series. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2017, 18, 12-19.
 37. Sulewska M, Pietruski J, Świsłocki R, Sulima E, Paniczko A, Pietruska M. Periodontal status of the inhabitants of Białystok at the age of 65-74 years. A pilot study. Dent Med Probl, 2017,54, 173-178.
 38. Sulewska M., Pietruski J., Tycińska A., Musiał W., Duraj E., Pietruska M.: Status periodontologiczny pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego. Stomatologia Współczesna, 2017, 1, 8-17.
 39. Sulewska M, Pietruski J, Sulima E, Sokal E, Świsłocki R, Paniczko A, Duraj E, Pietruska M. Ocena wskaźnika PSR w wybranych populacjach północno – wschodniej Polski. Twój Przegląd Stomatologiczny, 2017, 7-8, 65-68.
 40. Sulewska M, Duraj E, Sokal E, Pietruska M, Pietruski J. Ocena częstości występowania recesji dziąsłowych u mieszkańców małej aglomeracji miejskiej województwa warmińsko – mazurskiego w wybranych grupach wiekowych 35-44 i 65-74 lat. Magazyn Stomatologiczny, 2017, 2, 22-24.
 41. Sulewska M, Pietruski J, Górska R, Sulima E, Świsłocki R, Paniczko A, Sokal E, Pietruska M. Evaluation of the incidence of gingival recession in the citizens of a large urban agglomeration of the Podlaskie province in chosen age groups of 35-44 years and 65-74 years. Dent Med Probl, 2017, 54, 59-65.
 42. Sulewska M, Pietruski J, Tycińska A, Musiał W, Duraj E, Pietruska E. Evaluation of non-surgical periodontal treatment in patients with past history of myocardial infarction. Dent Med Probl, 2017, 54, 41-47.
 43. Sulewska M, Pietruski J, Kaczyński W, Sulima E, Świsłocki R, Paniczko A, Pietruska M. Stan przyzębia mieszkańców Białegostoku w wieku 35-44 lat. Stomatologia Współczesna, 2017, 1, 18-23.
 44. Dolińska E, Skurska A, Dymicka – Piekarska V, Milewski R, Pietruski J, Pietruska M, Sculean A. The effect of nonsurgical periodontal therapy on the level of Human Neutrophil Peptides 1-3 in patients with aggressive periodontitis. Oral Health and Preventive Dentistry, 2017, 15, 6, 557-561.
 45. Sulewska M., Dolińska E., Sobaniec W., Pietruska M., Pietruski J.:Ocena zdrowia jamy ustnej pacjentów z zespołem Downa. Magazyn Stomatologiczny, 2016, 11, 76-82.
 46. Sulewska M., Pietruski J., Świsłocki R., Sulima E., Paniczko A., Pietruska M.: Występowanie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej u mieszkańców dużej aglomeracji miejskiej województwa podlaskiego w wybranych grupach wiekowych 35 – 44 lat i 65 – 74 lat. Stomatologia Estetyczna, 2016, 12, 177-182.
 47. Dolińska E., Sulewska M., Rzewuska M., Knaś M, Skurska A., Pietruska M., Pietruski J.: Poddziąsłowe oczyszczenie kieszonek przyzębnych poprzez skaling ultradźwiękowy i piaskowanie poddziąsłowe z proszkiem glicynowym w porównaniu ze skalingiem ultradźwiękowym podczas terapii podtrzymującej. Stomatologia Estetyczna, 2016, 12, 172-176.
 48. Sulewska M., Dolińska E., Milewski R, Pietruska MJ., Pietruska M., Pietruski J.: Zastosowanie bioaktywnego szkła lub bioaktywnego szkła w połączeniu z błoną kolagenową w leczeniu periodontologicznych ubytków śródkostnych. Randomizowane badania kliniczne. Stomatologia Estetyczna, 2016, 12, 116-122.
 49. Sulewska M., Dolińska E., Sobaniec W., Pietruska M., Pietruski J.: Aktywność antyoksydacyjna w surowicy krwi, erytrocytach i ślinie pacjentów z zespołem Downa. Stomatologia Współczesna, 2016, 5, 21-27.
 50. Sulewska M., Dolińska E., Sobaniec W., Pietruska M., Pietruski J.: Ocena wybranych parametrów przyzębia u pacjentów z zespołem Downa. Magazyn Stomatologiczny, 2016, 12, 78-82.
 51. Sulewska M., Dolińska E., Sobaniec W., Pietruska M., Pietruski J.: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów z zespołem Downa. Magazyn Stomatologiczny, 2016, 11, 76-82.
 52. Wasiluk G., Chomik E., Gehrke P., Pietruska M., Skurska A., Jan Pietruski J.: Incidence of undetected cement on CAD/CAM monolithic zirconia crowns and customized CAD/CAM implant abutments. A prospective case series. Clin Oral Impl Res, 2017, 28, 7, 774-778, doi: 10.1111/clr.12879.
 53. Dolińska E., Skurska A., Pietruska M., Dymicka – Piekarska V., Milewski R, Pietruski J, Sculean A.: The effect of nonsurgical periodontal therapy on HNP1-3 level in GCF of chronic periodontitis patients. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2017, 65,4, 355-361. DOI: 10.1007/s00005-016-0451-5.
 54. Pietruski J., Skurska A., Bernaczyk A., Milewski R., Pietruska MJ., Pietruska M.: Differences in subgingival shoulder position in digital design and intraorally on CAD/CAM custom made abutments. A prospective case series. Int J Scient Res. 2016, 5, 31-33.
 55. Dolińska E., Sulewska M., Skurska A., Pietruski J.: Rola naturalnych peptydów antybakteryjnych w jamie ustnej oraz potencjalne możliwości ich wkorzystania klinicznego. PSI Impl Dent 2016, 14, 56-60.
 56. Sulewska M., Dolińska E., Pietruski J.: Etiologia i leczenie liszaja płaskiego jamy ustnej. Przegląd piśmiennictwa. PSI Impl Dent 2016, 14, 62-68.
 57. Podlewski Ł., Pietruski J.: Implantacja natychmiastowa po urazowym złamaniu siekacza w szczęce. Opis przypadku. e-Dentico, 2016, 4, 58-62.
 58. Esposito M., Grusovin M. G., Lambert F., Matos S., Pietruska M., Rossi R., Salhi L., Buti J.: The effectiveness of a resorbable bone substitute with a resorbable membrane in the treatment of periodontal infrabony defect – A multicenter randomised controlled trial. Eur J Oral Implantol 2015; 8(3): 233-244.
 59. Pietruski J. K., Pietruska M. D.: Technologie cyfrowe we współczesnej protetyce – moda czy konieczność? e – Dentico, 2015, 56, 8-29.
 60. Pietruski J. K., Pietruska M. D.: Rehabilitacja pacjentów z erozją zębów – aspekt funkcjonalny i estetyczny. e – Dentico, 2015, 56, 30-52.
 61. Wasiluk G., Chomik E., Pietruski J. K.: Dynamiczna kompresja jako metoda kształtowania profilu wyłaniania dla łączników indywidualnych. e – Dentico, 2015, 56, 54-76.
 62. Skurska A., Dolińska E., Sulewska M., Milewski R., Pietruski J., Sobaniec S., Pietruska M.: The assessment of the influence of vertical incissions on the aesthetic outcome of the Miller class I and II recession treatment: a split-mounth study. J Clin Periodontol. 2015; 42: 756-763. doi: 10.1111/jcpe. 12440.
 63. Skurska A., Dolińska E., Pietruska M., Pietruski J. K., Dymicka V., Kemona H., Arwailer NB., Milewski R., Sculean A.: Effect of nonsurgical periodontal treatment in conjunction with either systemic administration of amoxicillin and metronidazole or additional photodynamic therapy on the concentration of matrix metalloproteinases 8 and 9 in gingival cervical fluid in patients with aggressive periodontitis. BMC Oral Health 2015 May 26; 15: 63. doi: 10. 1185/s 12903-015-0048-0.
 64. Arweiler N. B., Pietruska M., Pietruski J., Skurska A., Dolińska E., Heumann C., Auschill T. M., Sculean A.: Six-month results following treatment of aggressive peridodontitis with antimicrobial photodyniamic therapy or amoxillin and metronidazole. Clin Oral Investig 2014 Dec; 18(9): 2129-35. doi: 10.1007/s00784-014-1193-6. Epub 2014 Feb 4.
 65. Pietruski J. K., Pietruska M. D: Dysfunkcja narządu żucia – przyczyny, diagnostyka, leczenie. Magazyn Stomatologiczny 2013, 12, 42-48.
 66. Pietruska M., Sobaniec S., Bernaczyk P., Cholewa M., Pietruski J. K., Dolińska E., Skurska A., Duraj E., Tokajuk G.: Clinical evaluation of photodynamic therapy efficacy in the treatment of oral leukoplakia. Photodiagnosis Photodyn Ther 2014; 11: 34-40. doi: 10.1016/j.pdpdt.2013.10.003.
 67. Pietruski J. K., Pietruska M. D: Materiały i technologie używane we współczesnej protetyce stałych uzupełnień zębowych – wady i zalety przedstawione na podstawie przeglądu piśmiennictwa i doświadczeń własnych. Stomatologia Estetyczna 2013, 9, 89-99.
 68. Pietruska M., Cholewa M., Duraj E., Skurska A., Dolińska E., Pietruski J. K., Waszkiewicz-Sewastianik E.: Ocena kliniczna i radiologiczna leczenia chirurgicznego zlokalizowanego agresywnego zapalenia przyzębia. Magazyn Stomatologiczny 2013, 23, 44-50.
 69. Arweiler N. B., Pietruska M., Skurska A., Dolińska E., Pietruski J. K, Bläs M., Auschill T. M., Sculean A.: Nichtchirurgische Behandlung der aggressiven Parodontitis mie photodynamisher Therapie oder systematischer Anibiose. (Nonsurgical treatment of aggressive periodontitis with photodynamic therapy or systemic antibiotics). Schweiz Monatsschr. Zahnmed, 2013, 123, 539-544.
 70. Pietruski J. K., Sajewicz E., Sudnik J., Pietruska M. D.: Retention force assessment in conical crowns in different material combinations. Acta Bioeng Biomech 2013, 15, 35-42.
 71. Pietruski J. K., Pietruska M., Kerstein R. B., Osorio J.: A Novel Technique of Impression Making of CAD/CAM Custom Abutments When Fabricating Multi-Unit Implant Proshteses. J Impl Advanc Clin Dent 2013, 5, 21- 32.
 72. Pietruska M., Pietruski J., Nagy K., Brecx M., Arweiler N. B., Sculean A:. Four-year results following treatment of intrabony periodontal defects with an enamel matrix derivative alone or combined with a biphasic calcium phosphate. Clin Oral Invest, 2012, 16, 1191-1197.
 73. Pietruska M., Skurska A., Pietruski J., Dolińska E., Arweiller N., Milewski R., Duraj E., Sculean A.: Clinical and radiographic evalutation of intrabony periodontal defects treatment with open flap debridement alone or in combination with nanocristalline hydroxyapatite bone substitute. Annals of Anatomy, 2012, 194, 533-537.
 74. Sobaniec S., Bernaczyk P., Pietruski J., Cholewa M., Skurska A., Dolińska E., Duraj E., Tokajuk G., Paniczko A., Olszewska E., Pietruska M.: Clinical assessment of the efficiacy of photodynamic therapy in the treatment of oral lichen planus. Lasers Med. Sci., 2012 DOI 10.1007/s10103-012-1153-9.
 75. Górska R., Pietruska M., Dembowska E., Wysokińska-Miszczuk J., Włosowicz M., Konipka T.: Częstość występowania chorób przyzębia u osób w wieku 35-44 lat w populacji dużych aglomeracji miejskich. Dent and Medical Problems. 2012, 49, 19-27.
 76. Pietruski J. K., Pietruska M.: Zastosowanie łączników indywidualnych wykonywanych w technologii CAD/CAM w implantoprotetyce. e-Dentico, 2012, 35, 8-18.
 77. Pietruski J., Pietruska M., Sajewicz E.: A long term follow – up study of conical crown – retain dentures made with different technologies. Int. J. Periodontics Res. Dent. 2012, 32, 467-475.
 78. Pietruski J., Pietruska M.: Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji. Implants International Magazine of Oral Implantology, 2012, 7, 23-27.
 79. Knaś M., Zalewska A., Skurska A., Bernaczyk A., Paniczko A., Dolińska E., Chomicz A., Pietruska M.: Ocena wpływu ozonoterapii na aktywność wybranych egzoglikozydaz w ślinie pacjentów z przewlekłym i agresywnym zapaleniem przyzębia. J Stoma, 2012, 65, 825-835.
 80. Pietruski J., Pietruska M.: Analiza funkcjonalno – estetyczna w planowaniu leczenia implantoprotetycznego. Magazyn Stomatologiczny, 2011, 10, 12- 21.
 81. Pietruski J., Pietruska M.: Stałe uzupełnienia protetyczne u pacjentów z periodontopatiami. e – Dentico, 2011, 32, 54-66.
 82. Pietruska M., Pietruski J.: Przygotowanie pacjenta periodontologicznego do leczenia implantoprotetycznego. Najczęstsze błędy w planowaniu leczenia implantoprotetycznego. e – Dentico, 2011, 32, 28-38.
 83. Dolińska E., Pietruska M., Milewski R., Skurska A., Paniczko – Drężek A.: Clinical and microbiological evaluation of the effectivness of the modified protocol of full – mouth desinfection in the treatmentn of chronic periodontitis. Czasopismo Stomatologiczne, 2011, 64, 371-384.
 84. Waszkiewicz – Sewastianik E., Niewada P., Pietruska M., Żelazowska – Rutkowska B., Skurska A., Dolińska E., Żak J., Pietruski J., Paniczko A., Wysocka J.: Ocena porównawcza zabiegu usunięcia złogów nazębnych oraz zabiegu usunięcia złogów nazębnych z dodatkową terapią fotodynamiczną. Magazyn Stomatologiczny, 2011, 1, 72 – 75.
 85. Skurska A., Pietruska M., Pietruski J., Bernaczyk A., Żak J., Żelazowska B., Dolińska E., Paniczko – Drężek A., Wysocka J.: Evaluation of the influence of ozonotherapy on the clinical parameters and MMP levels in patients with chronic and aggressive periodontitis. Advances in Medical Sciences, 2010, 55, 297-307.
 86. Kędra B., Pietruska M., Tokajuk G., Sobaniec S., Sokołowski J., Kłoczko J.: Ocena skuteczności miejscowego stosowania aprotyniny w zapobieganiu rozwojowi mucositis u chorych leczonych chemioterapią z powodu ostrej lub przewlekłej białaczki – badania wstępne. Czasopismo Stomatologiczne, 2010, 63, 240-249.
 87. Tokajuk G., Pawińska M., Kierklo A., Pietruska M., Stokowska W., Kędra B.: Enviroment and burning mouth syndrome in middle-aged and elderly women. Polish J. Environ. Stud. 2009, 18, (6A), 190-194.
 88. Kędra B., Tokajuk G., Złotkowski M., Stokowska W., Chomczyk M., Pietruska M., Kędra B., Pietruski J.: Clinical and cytological status of the oral cavity mucosa in patients with different didestive tract diseases. Polish J. Environ. Stud. 2009, 18, (6A), 58-63.
 89. Pietruska M., Pietruski J., Skurska A., Bernaczyk A., Żak J., Żelazowska B., Dolińska E., Paniczko – Drężek A., Wysocka J.: Assessment of aprotinin influence on periodontal clinical status and matrix metalloproteinases 1, 2 and their tissue inhibitors saliva concentrations in patients with chronic periodontitis. Advances in Medical Sciences, 2009, 54, 1-8.
 90. Dolińska E., Skurska A., Paniczko-Drężek A., Pietruska M., Stokowska W: Evaluation of Meridol® and Listerine® mouthrinses in the initial phase of chronic periodontitis theraphy – clinical and questionnaire study. Czasopismo Stomatologiczne. 2009, 62, 478-485.
 91. Pietruska M., Sobaniec S., Skurska A., Dolińska E., Knaś M., Kurowski P., Pietruski J., Cechowska-Pasko M.: Ocena wpływu płukanki Dentosept® na stan kliniczny przyzębia oraz aktywność egzoglikozydaz w płynie dziąsłowym osób z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne 2009, 62, 254-261.
 92. Szarmach I. J., Pietruska M., Szarmach J., Skurska A.: Leczenie ortodontyczne pacjentów z zapaleniami przyzębia – opis dwóch przypadków. Czasopismo Stomatologiczne, 2009, 62, 63-76.
 93. Dolińska E., Pietruska M.: Nawa koncepcja niechirurgicznego leczenia przyzębia. Twój Przegląd Stomatologiczny, 2008, 9, 13-17.
 94. Dolińska E., Pietruska M., Paniczko A., Skurska A., Stokowska W.: Clinical evaluation of various antiseptics in full-mouth desinfection therapy. Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17 (part II), 330-337.
 95. Pietruska M., Pietruski J., Skurska A., Paniczko-Drężek A, Niewada P., Dolińska E., Chomicz A., Sobaniec S.: Evaluation of the effect of ozonotherapy on composition of bacterial biofilm in patients with chronic periodontitis. Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17 (part II), 338-342.
 96. Pietruska M., Skurska A., Żak J., Pietruski J., Wysocka J., Dolińska E., Paniczko A.: Assessment of CD16 and CD64 receptor expression on monocytes and neutrophilic granulocytes in the blood of patients with aggressive periodontitis. Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17 (part II), 325-329.
 97. Dolińska E., Stokowska W., Pietruska M., Skurska A., Paniczko-Drężek A.: Istotny wskaźnik poziomu choroby próchnicowej wg Bratthalla u dzieci 12-letnich z powiatu wysokomazowieckiego (województwo podlaskie). Czasopismo Stomatologiczne, 2008, 61, 863-866.
 98. Chomicz A., Pietruska M.: Zastosowanie ozonu w leczeniu stomatologicznym. Magazyn Stomatologiczny, 2007, 17, 38-40.
 99. Pietruska M., Bernaczyk A.: Leczenie farmakologiczne w zapaleniach przyzębia. Magazyn Stomatologiczny, 2007, 17, 11-13.
 100. Pietruska M., Skurska A., Żelazowska-Rutkowska B., Żak J., Pietruski J., Wysocka J., Dolińska E., Paniczko-Drężek A.: Assessment of soluble and membranous forms of adhesion molecules: sICAM-1, ICAM-1, sL and L in patients with aggressive periodontitis. Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 16, 234-238.
 101. Pietruska M., Pietruski J., Paniczko-Drężek A., Niewada P., Skurska A., Dolińska E.: The use of polymerase chain reaction (PCR) technique for the quantitative and qualitative evaluation of the composition of the subgingival bacterial flora. Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 16, 229-233.
 102. Skurska A., Pietruska M., Bernaczyk A., Knaś M., Pietruski J., Paniczko A., Dolińska E., Zwierz K., Prokop I.: Ocena stężeń egzoglikozydaz w ślinie pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia po leczeniu aprotyniną. Annales Academiae Medicae Stetinensis. Suplement 3, 2007, 53, 137-141.
 103. Dolińska E., Pietruska M., Paniczko A., Skurska A., Stokowska W.: Ocena wpływu płukanek Meridol® i Listerine® na stan przyzębia ogólnie zdrowych osób dorosłych z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Annales Academiae Medicae Stetinensis. Suplement 3, 2007, 53, 28-33.
 104. Pietruska M., Żelazowska-Rutkowska B., Skurska A., Żak J., Pietruski J., Wysocka J., Dolińska E., Paniczko A.: Ocena stężeń wybranych rozpuszczalnych molekuł adhezyjnych w surowicy pacjentów z agresywnym zapaleniem przyzębia. Annales Academiae Medicae Stetinensis. Suplement 3, 2007, 53, 102-105.
 105. Sobaniec H, Sobaniec W, Sendrowski K, Sobaniec S, Pietruska M.: Antioxidant activity of blood serum and saliva in patients with periodontal disease treated due to epilepsy. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2007, 52, 204-206..
 106. Sculean A., Pietruska M., Arweiler NB., Auschill TM., Nemcovsky C.: Four-year results of a prospective-controlled clinical study evaluating healing of intra-bony defects following treatment with an enamel matrix protein derivative alone or combined with a bioactive glass. J. Clin. Periodontol., 2007, 34, 507-513.
 107. Pietruska M., Pietruski J., Paniczko A., Sobaniec S.: Porównanie techniki regeneracji przyzębia z użyciem białek pochodnych matrycy szkliwa a techniką kombinowaną. Czasopismo Stomatologiczne, 2007, LX, 240-248.
 108. Pietruska M., Pietruski J.: Korekta deformacji dziąsłowych z wykorzystaniem przeszczepu tkanki łącznej. Magazyn Stomatologiczny, 2006, 16, 42-46.
 109. Pietruska M.: Techniki regeneracyjne w leczeniu zapaleń przyzębia. Twój Przegląd Stomatologiczny, 2006, 10, 45-53.
 110. Pietruski J., Pietruska M.: Wykorzystanie materiału Luxaform w protetyce. Protetyka Stomatologiczna, 2006, LVI, 238-242.
 111. Pietruska M., Bernaczyk A., Knaś M., Pietruski J., Zwierz K.: Assessment of salivary levels of the chosen exoglycosidases in patients with aggressive periodontitis after treatnent with doxycycline. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 158-161.
 112. Pietruska M., Żak J., Pietruski J., Wysocka J.: Evaluation of mCD14 expression on monocytes and the blood level of sCD14 in patients with generalized aggressive periodontitis. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 166-169.
 113. Pietruska M., Paniczko A., Waszkiel D., Pietruski J., Bernaczyk A.: Efficacy of local treatment with chlorhexidine gluconate drugs on the clinical status of periodontium in chronic periodontitis patients. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 162-165.
 114. Pietruski J., Pietruska M.: Podniesienie dna zatoki szczękowej – technika umożliwiająca wprowadzenie implantów dentystycznych w bocznym odcinku szczęki. Dental and Medical Problems, 2005, 42, 137-141.
 115. Godlewski C., Pietruska M., Rosłan D.: Zaburzenia procesów poznawczych w przebiegu bruksizmu. Protetyka Stomatologiczna, 2005, LV, 40-43.
 116. Pietruska M., Żak J., Pietruski J. Wysocka J.: Expression of chosen adhesion molecules on peripheral blood leukocytes in patients with aggressive periodontitis. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2005, 53.
 117. Pietruska M., Paniczko A., Waszkiel D., Pietruski J.: Kliniczna ocena preparatu PerioChip® w leczeniu zapaleń przyzębia. Dental and Medical Problems, 2005, 42, 89-93.
 118. Sculean A., Pietruska M., Schwarz F., Willershausen B., N. B. Arweiler, T. M. Auschill.: Healing of human intrabony defects following regenerative periodontal therapy with an enamel matrix protein derivative alone or combined with a bioactive glass. Journal of Clinical Periodontology, 2005, 32, 111-117.
 119. Pietruska M., Pietruski J.: Wybrane techniki zachowania i rekonstrukcji tkanek wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach zębów w odcinku przednim. e-Dentico, 2004, 4, 6-11.
 120. Pietruski J. K., Pietruska M.: Zastosowanie techniki galwanoformingu w protetyce. Protetyka Stomatologiczna, 2004, LIV, 352-356.
 121. Paniczko A., Pietruska M., Waszkiel D., Bernaczyk A., Pietruski J.: Wpływ sposobu aplikacji preparatu Parodium na stan kliniczny przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne, 2004, LVII, 519-523.
 122. Godlewski C., Pietruska M.: Rola czynników psychologicznych w powstawaniu bruksizmu. Protetyka Stomatologiczna, 2004, LIV, 401-404.
 123. Pietruska M., Pietruski J.: Ocena leczenia periodontologicznych ubytków kostnych z użyciem białek matrycy szkliwa. Czasopismo Stomatologiczne, 2004, LVII, 223-229.
 124. Pietruska M., Żak J., Wysocka J., Jaworowska B., Żelazowska B., Lipska A., Stokowska W.: Evaluation of selected of peripheral blood leukocytes functions in patients with various forms of periodontal disease. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2004, 52, 208-212.
 125. Godlewski C., Pietruska M., Stokowska W., Zalewski G.: Ocena treści percepcji i stylu myślenia u osób z bruksizmem. Czasopismo Stomatologiczne, 2003, LVI, 95-101.
 126. Pietruska M., Stokowska W.: Białka matrycy szkliwa w leczeniu ubytków śródkostnych – trzyletnia ocena kliniczna i radiologiczna. Dental and Medical Problems, 2002, 39, 89-93.
 127. Pietruska M.: Kliniczna i radiologiczna ocena wybranych technik regeneracyjnych w leczeniu przyzębnych defektów kostnych. Periodontologia Implanty, 2002, 1, 41-45.
 128. Pietruska M., Pietruski J.: Korekta deformacji dziąsłowych z wykorzystaniem przeszczepu tkanki łącznej. Magazyn Stomatologiczny, 2006, 16, 42-46.
 129. Pietruska M.: Techniki regeneracyjne w leczeniu zapaleń przyzębia. Twój Przegląd Stomatologiczny, 2006, 10, 45-53.
 130. Pietruski J., Pietruska M.: Wykorzystanie materiału Luxaform w protetyce. Protetyka Stomatologiczna, 2006, LVI, 238-242.
 131. Pietruska M., Bernaczyk A., Knaś M., Pietruski J., Zwierz K.: Assessment of salivary levels of the chosen exoglycosidases in patients with aggressive periodontitis after treatnent with doxycycline. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 158-161.
 132. Pietruska M., Żak J., Pietruski J., Wysocka J.: Evaluation of mCD14 expression on monocytes and the blood level of sCD14 in patients with generalized aggressive periodontitis. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 166-169.
 133. Pietruska M., Paniczko A., Waszkiel D., Pietruski J., Bernaczyk A.: Efficacy of local treatment with chlorhexidine gluconate drugs on the clinical status of periodontium in chronic periodontitis patients. Advances in Medical Sciences. Supplement 1, 2006, 51, 162-165.
 134. Pietruski J., Pietruska M.: Podniesienie dna zatoki szczękowej – technika umożliwiająca wprowadzenie implantów dentystycznych w bocznym odcinku szczęki. Dental and Medical Problems, 2005, 42, 137-141.
 135. Godlewski C., Pietruska M., Rosłan D.: Zaburzenia procesów poznawczych w przebiegu bruksizmu. Protetyka Stomatologiczna, 2005, LV, 40-43.
 136. Pietruska M., Żak J., Pietruski J. Wysocka J.: Expression of chosen adhesion molecules on peripheral blood leukocytes in patients with aggressive periodontitis. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2005, 53.
 137. Pietruska M., Paniczko A., Waszkiel D., Pietruski J.: Kliniczna ocena preparatu PerioChip® w leczeniu zapaleń przyzębia. Dental and Medical Problems, 2005, 42, 89-93.
 138. Sculean A., Pietruska M., Schwarz F., Willershausen B., N. B. Arweiler, T. M. Auschill.: Healing of human intrabony defects following regenerative periodontal therapy with an enamel matrix protein derivative alone or combined with a bioactive glass. Journal of Clinical Periodontology, 2005, 32, 111-117.
 139. Pietruska M., Pietruski J.: Wybrane techniki zachowania i rekonstrukcji tkanek wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach zębów w odcinku przednim. e-Dentico, 2004, 4, 6-11.
 140. Pietruski J. K., Pietruska M.: Zastosowanie techniki galwanoformingu w protetyce. Protetyka Stomatologiczna, 2004, LIV, 352-356.
 141. Paniczko A., Pietruska M., Waszkiel D., Bernaczyk A., Pietruski J.: Wpływ sposobu aplikacji preparatu Parodium na stan kliniczny przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne, 2004, LVII, 519-523.
 142. Godlewski C., Pietruska M.: Rola czynników psychologicznych w powstawaniu bruksizmu. Protetyka Stomatologiczna, 2004, LIV, 401-404.
 143. Pietruska M., Pietruski J.: Ocena leczenia periodontologicznych ubytków kostnych z użyciem białek matrycy szkliwa. Czasopismo Stomatologiczne, 2004, LVII, 223-229.
 144. Pietruska M., Żak J., Wysocka J., Jaworowska B., Żelazowska B., Lipska A., Stokowska W.: Evaluation of selected of peripheral blood leukocytes functions in patients with various forms of periodontal disease. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2004, 52, 208-212.
 145. Godlewski C., Pietruska M., Stokowska W., Zalewski G.: Ocena treści percepcji i stylu myślenia u osób z bruksizmem. Czasopismo Stomatologiczne, 2003, LVI, 95-101.
 146. Pietruska M., Stokowska W.: Białka matrycy szkliwa w leczeniu ubytków śródkostnych – trzyletnia ocena kliniczna i radiologiczna. Dental and Medical Problems, 2002, 39, 89-93.
 147. Pietruska M.: Kliniczna i radiologiczna ocena wybranych technik regeneracyjnych w leczeniu przyzębnych defektów kostnych. Periodontologia Implanty, 2002, 1, 41-45.
 148. Pietruska M., Zimnoch L., Waszkiel D., Stokowska W., Duraj E.: Evaluation of lymphocyte populations and subpopulations extracted from inflamed periodontal tissues. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2002, 47, 218-225.
 149. Pietruska M., Żak J., Lipska A., Jaworowska B., Wysocka J., Stokowska W.: Ocena populacji limfocytów B i T oraz subpopulacji limfocytów T we krwi obwodowej pacjentów z różnymi formami zapaleń przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne, 2002, LV, 553-558.
 150. Zalewska A., Pietruska M., Knaś M., Zwierz K.: Niemucynowe białka śliny o wysokim stopniu homologii łańcucha polipeptydowego. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2001, 55, 733-754.
 151. Pietruski J. K., Pietruska M.: Zastosowanie techniki galwanoformingu do wykonania koron teleskopowych. Protetyka Stomatologiczna, 2001, LI, 230-235.
 152. Pietruski J., Pietruska M., Stokowska W., Pattarelli G M.: Serum levels of interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6) and interleukin-8 (IL-8) in patients treated with dental implants. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2001, 46, 28-37.
 153. Pietruski J., Pietruska M., Stokowska W., Pattarelli G. M.: Evaluation of polypeptide growth factors in the process of dental implant osseointegration. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2001, 46, 19-27.
 154. Pietruski J., Pietruska M., Dzięcioł J., Stokowska W., Pattarelli G. M.: Morfologia dziąsła w procesie osteointegracji implantów. Czasopismo Stomatologiczne, 2001, LIV, 372-376.
 155. Pietruski J., Pietruska M., Stokowska W., Pattarelli G. M.: Protezy overdenture – wybrane możliwości zastosowania w rehabilitacji narządu żucia. Czasopismo Stomatologiczne, 2001, LIV, 461-468.
 156. Pietruska M.: A comparative study on the use of Bio-Oss® and enamel matrix derivative (Emdogain®) in the treatment of periodontal bone defects. European Journal of Oral Sciences, 2001, 109, 178-181.
 157. Pietruska M., Pietruski J., Stokowska W.: Clinical and radiographic evaluation of periodontal therapy using enamel matrix derivative (Emdogain). Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2001, 46, 198-208.
 158. Pietruska M., Pietruski J., Stokowska W.: Polypeptide growth factors in the course of surgical periodontal treatment. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2000, 45, 199-210.
 159. Pietruska M., Pietruski J., Stokowska W.: Polipeptydowe czynniki wzrostu w zapaleniu przyzębia. Epidermalny czynnik wzrostu (EGF) i fibroblastyczny czynnik wzrostu (FGF) w surowicy i ślinie pacjentów z zapaleniem przyzębia o progresywnym przebiegu. Czasopismo Stomatologiczne, 2000, LIII, 485-489.
 160. Pietruska M., Pietruski J., Stokowska W.: Wstępne badania nad polipeptydowymi czynnikami wzrostu w zapaleniu przyzębia. Płytkowy czynnik wzrostu (PDGF) i transformujący czynnik wzrostu typu  (TGF) w surowicy i ślinie pacjentów z zapaleniem przyzębia o progresywnym przebiegu. Czasopismo Stomatologiczne, 2000, LIII, 413-417.
 161. Pietruski J., Pietruska M., Jabłońska E., Sacha P., Zaremba M., Stokowska W., Gołębiewska M.: Interleukin 6, tumor necrosis factor  and their soluble receptors in the blood serum of patients with denture stomatitis and fungal infection. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2000, 48, 101-105.
 162. Pietruski J., Pietruska M., Jabłońska E., Sacha P., Zaremba M., Stokowska W., Gołębiewska M.: Czynnik nekrotyzujujący guza- (TNF-) w surowicy krwi pacjentów ze stomatopatią protetyczną powikłaną zakażeniem grzybiczym. Protetyka Stomatologiczna, 1999, XLIX, 79-82.
 163. Pietruski J., Pietruska M., Jabłońska E., Sacha P., Zaremba M., Stokowska W., Gołębiewska M.: Interleukina 6 (IL-6) i jej rozpuszczalny receptor (sIL-6R) w surowicy krwi pacjentów ze stomatopatią protetyczną powikłaną zakażeniem grzybiczym. Protetyka Stomatologiczna, 1999, XLIX, 5-10.
 164. Godlewski C., Pietruska M., Stokowska W., Pietruski J., Rosłan D.: An assessment of the structure of perception in people with bruxism. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 1999, 44, 47-54.
 165. Pietruska M., Pietruski J., Stokowska W., Jabłońska E.: Interleukin-6 and its soluble receptor in periodontitis. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 1998, 46, 305-309.
 166. Pietruska M., Dymkowska W., Pietruski J., Stokowska W., Jabłońska E.: Koenzym Q-10 w leczeniu zapalenia przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne, 1998, LI, 368-372.
 167. Pietruska M.: Zaburzenia odporności w zapaleniu przyzębia. Odporność swoista. Czasopismo Stomatologiczne, 1997, L, 802-809.
 168. Pietruska M., Pietruski J. K.: Zaburzenia odporności w zapaleniu przyzębia. Granulocyty obojętnochłonne. Czasopismo Stomatologiczne, 1997,L, 536-542.
 169. Pietruski J., Jabłońska E., Pietruska M.: Zakażenia grzybicze u pacjentów ze stomatopatią protetyczną. Część III. Składniki dopełniacza C3 i C4. Protetyka Stomatologiczna, 1997, XLVII, 319-323.
 170. Pietruski J., Kaczmarski W., Jabłońska E., Zaremba M., Stokowska W., Gołębiewska M.: Zakażenia grzybicze u pacjentów ze stomatopatią protetyczną. Cz. II. Immunoglobuliny. Protetyka Stomatologiczna, 1997, XLVII, 288-292.
 171. Pietruski J., Sacha P., Zaremba M., Gołębiewska M., Stokowska W.: Zakażenia grzybicze u pacjentów ze stomatopatią protetyczną. Część I. Ocena flory grzybiczej. Protetyka Stomatologiczna, 1997, XLVII, 197-202.
 172. Pietruski J., Jabłońska E., Stokowska W.: Upośledzenie funkcji fagocytarnej granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej osób ze stomatopatią protetyczną (SP) powikłaną zakażeniem grzybiczym. Protetyka Stomatologiczna, 1997, XLVII, 1-15.
 173. Pietruska M., Jabłońska E., Pietruski J., Stokowska W.: Wpływ leczenia na zachowanie się stężeń immunoglobulin klas A, G i M oraz podklas immunoglobuliny G (G1, G2, G3, G4) w surowicy krwi osób z zapaleniem przyzębia dorosłych (AP). Magazyn Stomatologiczny, 1997, 2, 23-26.
 174. Pietruska M., Pietruska Z., Jabłońska E., Stokowska W.: Wpływ leczenia zachowawczego na aktywność granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u osób z zapaleniem przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne, 1996, XLIX, 750-754.
 175. Pietruska M., Pietruska Z., Stokowska W., Jabłońska E.: Ekspresja receptorów FcR i CR granulocytów obojętnochłonnych osób z zapaleniem przyzębia dorosłych (AP). Czasopismo Stomatologiczne, 1996, XLIX, 684-689.
 176. Pietruska M., Pietruski J., Jabłońska E., Pietruska Z., Stokowska W.: Zachowanie się składników dopełniacza C3 i C4 w surowicy krwi osób z zapaleniem przyzębia dorosłych (AP). Czasopismo Stomatologiczne, 1996, XLIX, 21-25.
 177. Pietruska Z., Jabłońska E., Stokowska W., Pietruska M.: Immunoglobuliny A, G, M i podklasy immunoglobuliny G (IgG): IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 w surowicy pacjentów z periodontopatią dorosłych. Czasopismo Stomatologiczne, 1994, XLVII, 836-840.