Dr n.med. Emilia Waszkiewicz

Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku w 2002r.

Następnie pracowała w specjalistycznej praktyce prywatnej i w szkolnictwie otwartym. Przez kolejne trzy lata prowadziła własny gabinet stomatologiczny. W trakcie pracy zawodowej odbywała liczne szkolenia i kursy pogłębiające wiedzę z dziedziny stomatologii zachowawczej, protetyki, ortodoncji, implantologii i endodoncji. Obecnie specjalizuje się w leczeniu ortodontycznym i endodontycznym.

W 2014r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie dysertacji „Ocena wpływu wybranych metod terapeutycznych na przyzębie pacjentów z agresywnym i przewlekłym zapaleniem przyzębia”. Jest współautorem kilku publikacji naukowych z ortodoncji i periodontologii.