Dr n. med. Katarzyna Morawska

Ukończyła studia na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym w 2014r. Od 2016r. jest zatrudniona w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie bierze czynny udział w edukacji studentów stomatologii.

W 2021r. uzyskała specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. W 2022r. obroniła wyróżnioną pracę doktorską pt.: „Analiza wybranych parametrów stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego w ślinie i krwi pacjentów z autoimmunizacyjnym zapaleniem tarczycy”.

Jest współautorem publikacji książkowej „Endodoncja krok po kroku – skrypt dla studentów stomatologii” pod red. Anny Zalewskiej oraz prac badawczych dotyczących chorób tarczycy i złamań żuchwy.

Nieustannie pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych, zwłaszcza z zakresu endodoncji, protetyki oraz  stomatologii zachowawczej.

Prywatnie jest miłośnikiem zwierząt, sportu i podróży.