Prof. dr hab. n. med. Jan Krzysztof Pietruski

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 lekarza dentysty. W latach 1992 – 2000 pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej AMB na stanowisku asystenta i adiunkta. W roku 1996 obronił wyróżnioną pracę doktorską pt. „Badania wybranych funkcji granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej, składników dopełniacza i przeciwciał u osób ze stomatopatią protetyczną powikłaną kandydiazą”. W 1997 uzyskał specjalizację II stopnia z protetyki stomatologicznej, w 2013r stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Ocena siły retencji wybranych rodzajów koron podwójnych”, a w 2019r tytuł profesora.

Wiedzę zawodową zdobywał w renomowanych ośrodkach w Europie i USA. Od lat prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, której owocem są liczne prace badawcze i książki. Szczególnym osiągnięciem jest wydana w 2021r monografia „Okluzja w praktyce”. Jest ponadto współautorem następujących pozycji książkowych: „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, „Regeneracja tkanek przyzębia” oraz „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”.

Za działalność naukową otrzymał szereg nagród Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku.

Prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski był członkiem założycielem i prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, redaktorem naczelnym polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry oraz wchodził w skład zespołu redakcyjnego e-Dentico.