Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku asystenta i adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontologii, w 1996 roku obroniła pracę doktorską, zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną. Tytuł profesora otrzymała w 2013 roku. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, który współorganizowała w 2005 roku.

Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była jedenastokrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką dwóch monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” oraz „Regeneracja tkanek przyzębia”, za które otrzymała nagrody dydaktyczne Ministra Zdrowia. Jest autorem rozdziałów w następujących publikacjach książkowych: „Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego” oraz „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”. Wchodziła w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: BMC Oral Health, Magazyn Stomatologiczny, e – Dentico, Stomatologia Estetyczna i Journal of Stomatology.